Wico Besling(Futsal Marum): We zullen altijd onze eigen identiteit behouden

Geschreven door Johan Staal op . Geplaatst in Voorzittersvisie

Wico Besling is sinds de oprichting voorzitter van Futsal Marum. De voorzitter zag zijn club in tien jaar tijd doorgroeien naar een niveau waarbij het eerste team het komend seizoen voor het eerst in de historie van Futsal Marum landelijk zal gaan spelen. Dat, naast de roots van Yoshua St. Juste, het ons kent ons gevoel vasthouden en zijn verhaal over een eigen te kort durende eigen voetbalcarrière is te lezen in onderstaand vraaggesprek wat Puurvoetbalonline had de voorzitter van Futsal Marum. 
1369242839Nx 233 1183510635


Wico hoelang ben jij voorzitter van Futsal Marum:
Sinds de oprichting van de club in 2003 ben ik voorzitter.

Wat was voor jou een reden om voorzitter van Futsal Marum te worden: Rutger-Jan Buijs was in 2002 de initiator om een nieuwe zaalvoetbalvereniging in Marum op te richten. Samen met mij en enkele andere pioniers, heeft hij geprobeerd om het zaalvoetbal in Marum weer van de grond te krijgen. Niet iedereen weet het, maar we hebben een rijke geschiedenis in Marum wat zaalvoetbal betreft. ESA Daftrucks en het Molukse FC FAM hebben beide landelijk gespeeld in het verleden. Futsal Marum heeft geprobeerd deze leegte weer op te vullen. Bij het verdelen van de functies in 2003 heb ik de voorzittersrol toebedeeld gekregen.

Kun je in het kort wat vertellen over je eigen voetbalcarrière: Daar kan ik vrij kort over zijn: slechts jeugdvoetbal bij SV Marum. Ik ben begonnen in F-jes van SV Marum en uiteindelijk in de B-Junioren al moeten stoppen wegens een slepende knieblessure. Mijn kruisbanden in de linker knie zijn afgescheurd en ondanks operaties is dit gewricht nooit weer stabiel geworden. Einde carrière op 16 jarige leeftijd is nooit leuk, maar via verschillende vrijwilligersfuncties ben ik altijd bij de sport betrokken gebleven. Eerst bij SV Marum, nu bij Futsal Marum.

Jullie vieren met Futsal Marum dit jaar het 10 jarig jubileum. Had jij verwacht dat jullie als club in 2013 zouden staan waar je nu staat: Het is moeilijk om vooraf een inschatting te maken hoe de toekomst er over tien jaar uit zal zien. We hadden van meet af aan een talentvolle groep en de ambitie om zo hoog mogelijk te voetballen. Wel hebben we dit altijd bewust binnen kaders geplaatst. We doen het om continuïteit en identiteit te waarborgen met “eigen jongens”. Al heb je misschien daarom eens wat mindere lichtingen, je behoud de clubcultuur, blijft herkenbaar en handhaaft een “ons kent ons” gevoel. Dat is totnogtoe in mijn optiek de grote succesfactor van Futsal Marum. 

Spieren voor Spieren werd door jullie omarmd als maatschappelijk doel waar in jullie jubileumjaar geld voor binnengehaald zou worden. Waarom Spieren voor Spieren: Het is als goed doel erg herkenbaar voor sportverenigingen. Wij kunnen elke vrijdag zaalvoetballen, wedstrijden spelen, kampioenschappen behalen en dit plezier met elkaar delen. Voor ons is dit zaalvoetballen vanzelfsprekend, voor een hele hoop andere mensen en kinderen met spierziektes niet. Hier wordt niet altijd bij stil gestaan. Daarom is het goed na tien jaar Futsal Marum ook de andere kant van de medaille eens openlijk te belichten.

Wat doe je in het dagelijks leven: Ik werk in Duitsland (vlak over de grens bij Nieuweschans) bij een middelgroot internationaal handelsbedrijf. Wij importeren en exporteren wereldwijd auto-onderdelen en motorolie. Ik geef leiding aan de inkoop- en verkoopafdeling.

SV Marum heeft als veldvoetbalclub de ambitie om door te groeien naar minimaal een stabiele tweedeklasser. Wat is jullie ambitie met Futsal Marum: Primaire ambitie is om een stabiele Topklasser te worden met het behoud van het eigen karakter. Incidenteel zul je in tropenjaren misschien eens eerste divisie kunnen halen. Maar daar houd het waarschijnlijk ook op. Om verder te komen zul je spelers moeten betalen, en externe versterkingen erbij moeten halen. Twee dingen die onder mijn voorzitterschap niet zullen gebeuren.

Jacob Ypma: Fantastische kerel en een icoon in Marum, zowel bij SV Marum als bij ons. Iedereen kent Jacob, van scheidsrechters en tegenstanders tot supporters. Bij ons bedient Jacob wekelijks (al vanaf 2003) foutloos het scorebord. Zulke vrijwilligers mag je trots op zijn en moet je koesteren.

Heeft Futsal Marum nu de hoofdmacht landelijk gaat spelen een regiofunctie of moet het, Marum’ blijven: Daar heb ik me in dit interview al duidelijk over uitgesproken. Misschien krijgen we meer regionale uitstraling volgend jaar, we blijven wel het bescheiden cluppie uit Marum.

Wat moet er binnen Futsal Marum veranderen om te, overleven’ in de topklasse: We zullen moeten kijken hoe we er voor staan aan het begin van het nieuwe seizoen. Hoe zien de selecties eruit na de overschrijvingsperiode? Welke teams zitten bij ons in de competitie? Handhaving zal de primaire doelstelling zijn voor de start van het seizoen. In de winterstop is er vervolgens een mooi evaluatiemoment om de stand van zaken op te maken. 

Wat is het bedrag wat jullie binnen hopen te halen voor Spieren voor Spieren:
Daar durf ik geen exacte uitspraak over te doen. Die vraag zou je eigenlijk moeten stellen aan Daniel Dongstra, voorzitter van de jubileumcommissie waar het hele Spieren voor Spieren evenement deel vanuit maakt. De financiële bijdrage is natuurlijk in perspectief gezien een kleine. Het gaat ook vooral om de exposure voor dit onderwerp en het besef dat wij de luxe hebben om wel te kunnen sporten, terwijl dit voor sommige kinderen altijd een droom zal blijven.

De ,roots’ van Yoshua St. Juste liggen in Marum en ook jij hoopt dat hij in de toekomst nog een keer in het groen/zwart te bewonderen zal zijn:
Natuurlijk. Marum heeft veel zaalvoetbaltalent voortgebracht de afgelopen jaren. Een aantal hebben we na uitstapjes bij Leekster Eagles en Avanti weer binnen gehengeld, een aantal spelen nog elders. Joshua is daar één van. Fantastisch wat hij presteert momenteel! Ik hoop van harte dat hij nog jaren op dat niveau kan spelen. Natuurlijk staat de deur naar zijn roots altijd open. Hij bepaalt wanneer en of hij die deur opent.

 Futsal wordt in de media te weinig belicht: Klopt. Toch stoor ik mij daar niet zo erg aan. Veldvoetbal zal altijd het zaalvoetbal overvleugelen en dat is ook niet erg. Toch wint zaalvoetbal meer en meer aan populariteit en groeit het langzaam naast het veldvoetbal meer op als een volwassen sport. Daarnaast bepaal je als club zelf ook hoe vaak je in de regionale media verschijnt. 

De topklasse brengt natuurlijk meer kosten met zich mee. Is dat voor Futsal Marum op te brengen of zorgt het sportief succes voor financiële problemen: Hoewel de Topklasse onder landelijk niveau valt bij de KNVB, zijn wij ook volgend seizen gewoon actief in de Noordelijke drie provincies. Logistiek betekent dit dus geen veranderingen. Daarnaast wordt ons beleid van de afgelopen jaren gecontinueerd. De promotie heeft hier geen invloed op.

Wat heb ik niet gevraagd maar zou je wel graag willen vertellen: Hoewel ik me er niet zo aan stoor, vind ik het super dat jij wel de breedte van de voetbalsport belicht en dus ook aandacht geeft aan het zaalvoetbal. Ik lees je artikelen en tweets altijd met veel plezier. Lekker zo doorgaan!