SV Lycurgus als eerste club in Groningen aan de slag met veiligheid

Geschreven door Anneke Westra op . Geplaatst in Prietpraat

HALT en KNVB werken samen bij SV Lycurgus uit Groningen aan de veiligheidsanalyse. Gedurende vier maanden is er bij de voetbalclub gekeken naar de veiligheid op en rond het sportpark West End, maar ook naar de interne organisatie. Het bestuur van SV Lycurgus hoefde niet lang na te denken over het aanbod van HALT en KNVB dat ook door de gemeente Groningen is gesubsidieerd.
image 2015 06 23
SV Lycurgus is een voetbalvereniging in de stad Groningen met 58 teams, de club heeft een sociaal en gemoedelijk karakter. Net als veel andere verenigingen worstelt de club met het werven van vrijwilligers. Het bestuur is daardoor vaak in de uitvoering bezig. Ondanks deze constatering is er voor het traject van de veiligheidsanalyse een enthousiaste projectgroep gevormd die zich flink heeft ingezet. SV Lycurgus wil met dit traject laten zien dat veiligheid een belangrijk onderwerp is in de club en voor haar leden. Voor nu, maar ook voor de toekomst.
Tijdens de veiligheidanalyse wordt gekeken hoe de leden en vrijwilligers de veiligheid ervaren. Er zijn gesprekken gevoerd met diverse doelgroepen: spelers, trainers, leiders, ouders, vrijwilligers en commissieleden om op deze manier een goed beeld van de vereniging te krijgen. Uit deze gesprekken en ook uit een inspectie van de sportaccommodatie is een advies geschreven door de medewerkers van HALT en KNVB. Tussentijds is de club geïnformeerd over de bevindingen, zijn er tips gegeven en is er concrete ondersteuning aangeboden. Het bestuur van SV Lycurgus heeft dit als positief ervaren. “Het zijn praktische zaken die aangereikt worden. Het traject is hierdoor overzichtelijk met een duidelijk begin en eind”, aldus Arjan den Broeder, Jeugdcoördinator bij SV Lycurgus.
Na de presentatie van het rapport op zaterdag 20 juni tijdens de vrijwilligersmiddag/avond gaat het bestuur de focus op korte termijn leggen op drie punten. Het vergroten van de herkenbaarheid van de vrijwilligers, verbetering van de communicatie met de leden en hun ouders en het opzetten van een vorm van onafhankelijke tuchtcommissie. Er zijn ook aandachtspunten voor de langere termijn benoemd, zoals het uitwerken van de protocollen, het opstellen van de functieomschrijvingen en een uniforme structuur voor de ouderavonden en de trainer-/leider-avonden. Hierdoor is het voor meer mensen duidelijk en herkenbaar op welke manier er bij SV Lycurgus met elkaar wordt omgegaan. En ten slotte is er aandacht voor de fysieke veiligheid op het sportpark. Uit het rapport blijkt dat leden en vrijwilligers aangeven aan dat het beter kan. De club is hiervan op de hoogte en blijft hier aandacht en actie voor vragen bij de gemeente.
Robert ten Berge, voorzitter SV Lycurgus: “Veiligheid is en blijft een belangrijk onderwerp voor onze vereniging. We willen hierin blijven investeren en nog meer laten zien wie we als club zijn en waar we naar toe willen in de toekomst. Door deze analyse krijgen we een goed beeld hoe onze leden de club ervaren. Een aantal zaken wisten we al, maar het levert ook nieuwe inzichten op waar we echt mee aan de slag moeten.”
Foto: de overhandiging van het rapport ‘Veiligheidsanalyse’, v.l.n.r.: Robert ten Berge (voorzitter SV Lycurgus), Anouk Wesselink (medewerker HALT) en Gerard Gussinklo (medewerker KNVB district Noord)