De stelling van.... Martin Broekmans, oud-voorzitter CVVB:Als een amateurvoetbalvereniging binnen tien jaar niet over een kunstgrasveld beschikt heeft het geen bestaansrecht meer.

Geschreven door Johan Staal op . Geplaatst in Prietpraat

We hebben als Nederlanders overal een mening over. Het Nederlands Elftal, de politiek, personen die in de publiciteit staan, vaak dankbare onderwerpen. Dat zorgde voor een nieuwe rubriek op Puurvoetbalonline. Een rubriek met als titel, De stelling van..
Martin Broekmans
De eerste stelling komt van iemand waar ik vorige week mee heb gesproken en die van een opmerking een stelling maakte. Martin Broekmans, de oud-voorzitter van CVVB gaf toestemming voor de volgende opmerking/stelling:

Als een amateurvoetbalvereniging binnen tien jaar niet over een kunstgrasveld beschikt heeft het geen bestaansrecht meer.

Een duidelijke stelling waarbij ik denk, hoe kijkt iemand anders uit de voetbalwereld daar tegenaan. Martin ging uiteraard zelf ook even dieper op zijn stelling in vertelde hoe hij tot deze mening was gekomen. ‘We gaan een toekomst tegemoet dat de subsidiekranen steeds verder dichtgedraaid gaan worden wat ook zijn weerslag op het onderhouden van de velden heeft. Richting de toekomst zullen clubs daarom steeds meer moeten samenwerken of fuseren. Daar is in mijn beleving geen ontkomen aan. Er wordt gesproken over een toekomstige herindeling van de gemeenten. Dan is het niet ondenkbeeldig dat het aantal sportcomplexen gaat verminderen. Als je bijvoorbeeld naar de gemeenten op het Hogeland kijkt dan zijn er bij die meerdere voetbalcomplexen moeten onderhouden en diverse verenigingen subsidies verstrekken. In de toekomst zal dat waarschijnlijk gaan veranderen. Dan zal er misschien wel gestreefd naar minder verenigingen en sportcomplexen. Dan worden clubs ‘gedwongen’ de handen in een slaan. Doen ze dat niet dan wordt het een lastig verhaal om je hoofd boven water te houden omdat het onderhoud van de velden steeds meer bij de vereniging zelf komt te liggen. Daarom ook mijn stelling, als een amateurvoetbalvereniging binnen tien jaar niet over een kunstgrasveld beschikt heeft het geen bestaansrecht meer. Kunstgras is wat straks de toekomst van een vereniging bepaalt maar waarbij we niet moeten denken dat een gemeente op alle complexen ‘even’ een kunstgrasveld neer gaat leggen. Hoe jammer het ook is, dan zullen er echt complexen van de voetbalkaart verdwijnen, of we dat willen of niet.”

Een duidelijk omschreven stelling van de oud-voorzitter van CVVB. Een stelling ook waar ik van hoop, dat er op gereageerd wordt. Gereageerd omdat ik gewoon benieuwd ben hoe iemand anders tegen deze stelling aankijkt.