Retificatie: GVAV Rapiditas D4 treft geen blaam.

Geschreven door Johan Staal op . Geplaatst in Prietpraat

Zondag 26 januari schreef ik het artikel http://lyt.sr/shzkx dat ging over een team waar de spelers niet van wilden voetballen. Daar kwamen de nodige reacties op waaronder vandaag ook in van de voorzitter van GVAV Rapiditas, dhr. Alex Huisinga.


gvavrapiditas

De voorzitter gaf via mail aan dat de situatie toch een beetje anders was en wel als volgt. ‘De wedstrijd bleek al om 10 uur ‘s morgens te zijn afgelast en de trainer Leudi Stoepman heeft toen meteen iedereen die bij het team betrokken is ingelicht. Later op de morgen kwam Gorecht met het voorstel om de oefenwedstrijd dan maar op hetzelfde tijdstip in Haren te houden. De trainer heeft toen nog geprobeerd het team bijeen te krijgen, maar doordat een aantal inmiddels andere afspraken hadden gemaakt, lukte dit niet. Wel werd vervolgens met de leiding van Gorecht een nieuwe afspraak gemaakt voor 29 januari. Geen sprake van niet willen voetballen, maar door de tijdige afgelasting hebben een aantal ouders/spelers al andere plannen gemaakt.”

Een prima uitleg en die uiteraard als rectificatie geplaatst wordt want ook de leider/trainer van Gorecht D2, Felix Laan gaf aan dat het allemaal iets anders was gegaan dan het zaterdag 25 januari aan de spelers van Gorecht D2 was vertelt. Dus voor alle duidelijkheid, GVAV Rapiditas D4 wilde wel voetballen maar waren daar door inmiddels andere afspraken van spelers niet meer compleet en wat ook volstrekt logisch is