Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken: actieplan KNVB tegen geweld goed begin

Geschreven door Macel Bellinga op . Geplaatst in Prietpraat

De Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken is blij met het actieplan tegen geweld dat gisteren door de KNVB is gepresenteerd. Maatregelen als extra waarnemers, hulplijn, meldpunt en gedragscursus juichen de Groninger arbiters toe. Wat de invoering van de tijdstraf en het verplicht stellen van een spelregelbewijs betreft is de vereniging van mening dat deze maatregelen niet ver genoeg gaan. Ondertussen heeft de vereniging op www.covsgroningen.nl een stelling geplaatst over de invoering van een tijdstraf.

logo covsDe KNVB heeft gisteren het actieplan tegen het geweld op en rond de voetbalvelden gelanceerd. Onderdeel van het plan is onder andere het invoeren van een tijdstraf van 10 minuten bij een gele kaart (in de B-categorie), het instellen van een meldpunt voor ongewenst gedrag, de lancering van een hulplijn bij geweld en het invoeren van een verplichte spelregeltest voor jeugdspelers vanaf de B-junioren. Verder worden clubs opgeroepen een gedragscode op te stellen, gaat de KNVB meer waarnemers inzetten, worden clubs waar het bij herhaling fout gaat harder aangepakt, wordt er ingezet op een betere toepassing van spelerspassen en moeten spelers die een zware schorsing hebben gekregen een verplichte gedragscursus volgen.

De Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken is blij dat het actieplan nu eindelijk is gepresenteerd. De vereniging is van mening dat de KNVB er goed aan doet het al ingezette beleid op gebied van een veiligsportklimaat te intensiveren en zijn blij met de inzet van extra waarnemers, het aanpakken van clubs waar het structureel fout gaat, de gedragscursus voor spelers die een lange schorsing opgelegd krijgen en het instellen van een hulplijn en meldpunt. Ook het nog eens benadrukken dat alleen de aanvoerder (netjes) met de scheidsrechter mag communiceren en dat het betaalde voetbal een voorbeeldfunctie heeft zien de Groninger arbiters als positief. De KNVB benadrukt terecht dat het ons aller verantwoordelijkheid is de sport op een plezierige manier te kunnen beoefenen. Dat is in lijn met het door de Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken in december gelanceerde pamflet 'neem je verantwoordelijkheid'.

 Een maatregel die Groningen en Omstreken ook toejuicht is het verplicht stellen van het halen van een spelregelbewijs door B-junioren. Het is normaal dat je als deelnemer de regels kent en de vereniging denkt dat het kan bijdragen aan meer begrip en respect. Dat dit vanaf de B-junioren wordt ingevoerd is begrijpelijk. Wel vraagt de scheidsrechtersclub zich af of dit betekent dat voetballers die nu al ouder zijn, geen spelregelbewijs hoeven te halen. En wat gebeurt met mensen die zich op latere leeftijd bij een club aansluiten? De Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken pleit ervoor ook die mensen te verplichten eerst aan te tonen dat ze de spelregels in hoofdlijnen kennen.

De Groninger scheidsrechtersvereniging staat positief ten opzichte van het invoeren van de tijdstraf en steunt het idee meteen lik-op-stuk te bestraffen bij geel. De vereniging is wel benieuwd naar de praktische toepasbaarheid en voorziet een lastige extra taak voor de scheidsrechter. Het is bovendien een gemiste kans dat deze maatregel niet voor de A-categorie wordt ingevoerd. De tijdstraf betekent volgens de plannen dat de gele kaart niet meer wordt geregistreerd en dus niet meer meetelt voor een schorsing. Dat betreurt de scheidsrechtersvereniging, omdat ook van een dergelijke schorsing (en de geldboete bij een kaart) een preventieve werking kan uitgaan.

Samengevat is de Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken positief over het actieplan, juicht het de meeste maatregelen toe, maar zou op gebied van het spelregelbewijs, de tijdstraf en het strenger straffen nog wel een stap erbij mogen. Straf streng en pak verenigingen aan die er structureel een potje van maken. Het actieplan is een goed begin.

De Scheidsrechtersvereniging heeft op www.covsgroningen.nl de stelling 'de tijdstraf is een goede maatregel tegen geweld op de velden' geplaatst. Is dat zo? Of wekt een tijdstraf alleen maar agressie op? Alle voetballiefhebbers worden van harte uitgenodigd te stemmen en de mening eventueel toe te lichten.