Samenwerking tussen Hunsingo en Viboa

Geschreven door Viboa op . Geplaatst in Prietpraat

VIBOA en Hunsingo hebben een Samenwerkende Jeugdopleiding opgericht meldt www.viboa.nl  van de zaterdageersteklasser.

hunsingo                                Viboa 70511a

Op 26 maart installeerden de beide hoofdbesturen na goedkeuring in beide algemene ledenvergaderingen de commissie Fusie Jeugd VIBOA en Hunsingo. De opdracht aan de commissie was de mogelijkheden te onderzoeken om te kunnen komen tot één gezamenlijke jeugdafdeling. Onder leiding van de onafhankelijke commissievoorzitter Frank Vermeer ging de commissie met daarin afgevaardigden van beide verenigingen, aan het werk.

Nog voor de zomervakantie begon, werd het conceptrapport aangeboden aan de hoofdbesturen van beide verenigingen. Het rapport, voorzien van aanbevelingen op alle relevante terreinen voor een voetbalvereniging, is in september besproken door de beide hoofdbesturen in aanwezigheid en met toelichting van de voltallige fusiecommissie. Op 11 december hebben beide hoofdbesturen in gezamenlijkheid besloten tot de oprichting van een gezamenlijke jeugdopleiding (SJO) voor de duur van vijf jaar.

De jeugdopleiding kent een eigen bestuur dat onder verantwoordelijkheid werkt van de twee hoofdbesturen. De nieuwe jeugdopleiding krijgt een eigen naam en een eigen tenue. Vanaf het nieuwe seizoen dat begint in september 2013 zullen alle jeugdteams in de SJO worden ondergebracht. Het samenstellen van gemengde teams bestaande uit leden van VIBOA en Hunsingo begint onderaan bij de kabouters, mini's, E-ers en F-ers.  In de loop van de komende jaren zullen ook de andere leeftijdscategorieën gaan mixen.

Op 17 december hadden beide verenigingen hun Algemene Ledenvergadering waarbij het voorgenomen besluit is toegelicht door de hoofdbesturen. De hoofdbesturen zullen nu de kwartiermakers in beide verenigingen gaan benaderen om de uitvoering van de oprichting van de SJO verder ter hand te nemen.

Voor de leden van beide verenigingen wordt in februari per vereniging een voorlichtingsbijeenkomst gehouden worden. Leden van de commissie Fusie zijn hierbij op verzoek van het hoofdbestuur aanwezig. De hoofdbesturen zullen het voorgenomen besluit tot oprichting van een SJO voor advies voorleggen aan hun leden. Dit alles houdt in dat vanaf september 2013 de jeugdvoetballers uit Winsum en omstreken terecht kunnen bij de Samenwerkende Jeugd Opleiding uit Winsum waarvan de naam nu nog onbekend is.