Vacature Jeugdplan Nederland-scout.

Geschreven door Roel Hofma op . Geplaatst in Prietpraat

Voor de functie van Jeugdplan Nederland-scout is de KNVB op zoek naar een of twee personen die tot de groep van scouts in het Noorden wil toetreden. Kan en wil iemand zich in het onderstaande vinden dan kan men contact opnemen met Roel Hofma: 06-57808571.

 

Wie is de JPN-scout?

De JPN scout draagt zorg voor het herkennen, beoordelen, in kaart brengen en registreren van talentvolle spelers in de omgeving waarin de betreffende scout werkzaam is. De scout bouwt een goed contact op met de clubs die hij bezoekt. Op deze wijze ontwikkelt hij een netwerk waarmee hij "kind aan huis" wordt en dus een enorm netwerk opbouwt met voetbalverenigingen. De scout informeert de scoutingscoördinator over de bevindingen en zorgt voor een totaaloverzicht in talenten die al voor het JPN uitkomen en talenten die nog in de omgeving spelen.

 

Kerntaken

Het werkzaam zijn binnen de KNVB als JPN-scout is vrijwilligerswerk, echter niet vrijblijvend. Iedere scout heeft een aantal belangrijke taken en verantwoordelijkheden waaraan deze zich conformeert bij het aannemen van de functie JPN-scout. Deze staan hieronder kort opgesomd, tevens zijn er een aantal voorwaarden waaraan een JPN-scout moet voldoen, de zogenaamde bagage die hij/zij  reeds in zijn “rugzak” moet hebben om zijn werkzaamheden zo optimaal mogelijk in te vullen.

•         Het opsporen en beoordelen van talentvolle spelers en speelsters.

•         Het bezoeken van verenigingen binnen de omgeving conform het scoutingsplan.

•         Het onderhouden van goed contact met de verenigingen alsmede de jeugdtrainers en jeugdleiders, in zijn/haar omgeving.

•         Het in kaart brengen van gegevens middels een contactenlijst.

•         Het uitvoeren van gerichte scoutingopdrachten voor regioteams en districtsteams.

•         Volgen van een gestructureerd (bij)scholingstraject.

Functievoorwaarden

•         Heeft een visie op voetballen en jeugdscouting.

•         Is bij voorkeur niet clubgebonden.

•         Moet zich kunnen vinden in de visie van de KNVB en de bijbehorende JPN-activiteiten.

•         Wil graag een (bij)scholingstraject volgen tot JPN-scout en kan hieraan deelnemen.

•         Is in staat om administratieve werkzaamheden te verrichten in Excel dan wel Word.

•         Is op jeugd wedstrijddagen beschikbaar om scoutingwerkzaamheden voor de KNVB te kunnen verrichten en beschikbaar op een doordeweekse dag om wedstrijden van het Jeugdplan Nederland te bezoeken.

•         Is bereid om op onregelmatige tijden zich voor de KNVB in te zetten (flexibele werkhouding).

•         Kan zich onthouden van adviezen, meningen, overgang van spelers naar andere verenigingen, etc. naar buitenstaanders toe.

•         Woonachtig in directe omgeving van het gebied waarvoor gesolliciteerd wordt.

•         Minimaal 18 jaar en 5 jaar (relevante) ervaring binnen het jeugdvoetbal als trainer/coach, scout of andere technisch verantwoordelijke functie.