Onderscheidingen en kritische noot tijdens jaarvergadering Groninger en Asser voetbalscheidsrechters

Geschreven door Marcel Bellinga. op . Geplaatst in Prietpraat

Voormalig districtsvoorzitter Jan Ensing uit Roden heeft op 20 maart tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken de gouden speld van COVS Nederland gekregen. Oer-COVS-er Jan Regtop uit Assen werd gehuldigd tot erelid van de vereniging. Tijdens de vergadering gaf voorzitter Robert aan Dorst aan dat het bestuur zich zorgen maakt over de positie van de vrijwilliger binnen de KNVB: ‘er wordt steeds meer verwacht van de scheidsrechter, ze moeten altijd klaar staan. Maar er wordt wel eens vergeten dat we te maken hebben met vrijwilligers die met een hobby bezig zijn’.

Profielfoto van sv. groningen
Jan Ensing was tot en met 31 december 2016 in functie als voorzitter van COVS district Noord. Met het opheffen van de bestuurlijke districtslaag binnen de COVS kwam er op die datum een einde aan tien jaar voorzitterschap. Voor zijn rol binnen COVS Noord was Jan al ongeveer vijftien jaar bestuurlijk actief voor COVS Centraal Drenthe. Na het opheffen van die vereniging per 1 januari 2016 stapte Ensing over naar Groningen en Omstreken, dat hem daarom nu namens COVS Nederland de gouden speld mocht uitreiken. ‘Ik heb het graag gedaan en ben zeer dankbaar voor deze onderscheiding. De COVS voelt voor mij nog altijd als een warm nest.’ Naast de gouden COVS-speld voor Ensing werd Nanko Kuiper uit Usquert gehuldigd voor 25 jaar lidmaatschap, werden Sander Eisinga (Loppersum), Marja Adema (Leek) en de afwezige Marije Deuring (Groningen) met een bloemetje bedankt voor de perfecte organisatie van het NK veldvoetbal en kreeg Bert Kamstra (Groningen) als winnaar van het spelregelkampioenschap de Johan Roedersbokaal.

Regtop erelid

Jan Regtop uit Assen werd vorig jaar al benoemd tot erelid van de Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken. Regtop was toen echter om gezondheidsredenen afwezig en daarom werd op 20 maart alsnog de speld en oorkonde aan hem uitgereikt. Regtop is pas sinds 1 januari 2016 lid van de Groninger scheidsrechters, maar was voorheen erelid van de vorig jaar opgeheven COVS-vereniging Centraal Drenthe. Zijn nieuwe COVS-vereniging nam deze eretitel dus over. Vanzelfsprekend, als je weet dat Regtop al bijna zeventig jaar COVS-lid is, van 1953 tot 1976 bestuurlijk actief was voor Centraal Drenthe en daarna vele jaren in touw was voor COVS Noord, KNVB afdeling Drenthe en KNVB district Noord. Regtop toonde zich dankbaar: ‘de manier waarop ik hier ben ontvangen is geweldig, ik hoop nog enkele jaren van dit erelidmaatschap te kunnen genieten’.

2016 geslaagd jaar

Tijdens de druk bezochte jaarvergadering blikten de Groninger scheidsrechters terug op een zeer geslaagd verenigingsjaar 2016. In 2016 werd niet alleen een nieuwe kledinglijn voor alle leden gerealiseerd en een eigen camera voor het project videofeedback aangeschaft, maar werd ook een zeer succesvol verlopen NK veldvoetbal voor COVS-teams georganiseerd. Bovendien kwam de vereniging in actie voor Fonds Gehandicaptensport. Met verschillende initiatieven werd in totaal ruim drieduizend euro opgehaald. De grootste scheidsrechtersvereniging van het land (actief van Delfzijl tot en met Assen) zorgde verder voor goede sportmedische faciliteiten (met onder andere een gratis sportmasseur), gezellige bijeenkomsten (seniorensoos, pubquiz et cetera) en een boeiende clubavond met FC Groningen-trainer Ernest Faber. Ook het Sportweekend Ameland, de reanimatietraining, het eigen clubblad De Aftrap, de website www.covsgroningen.nl en acties rondom de Week van de Scheidsrechter werden nog even in positieve zin gememoreerd.

Meer naar verenigingen


Voor 2017 wil de vereniging opnieuw aandacht vragen voor de positie van de vrijwilliger binnen de KNVB. De eigen bijdragen voor de SO I en SO II, tijdstip en plaats van opleidingen en testen/toetsen, kaartenacties en vergoedingen zijn daarbij concrete items. Ook de kwaliteit van de opleidingen is een punt van aandacht voor de Groninger scheidsrechters. Verder wil de vereniging samen met voetbalverenigingen en KNVB kijken op welke manier de verenigingsarbitrage verstevigd kan worden.

 Richten op de jeugd

COVS-commissielid Dirk Koning hield een vlammend betoog over het betrekken van de jeugd bij de COVS. Jacques d’Ancona (Eelde) ondersteunde dat betoog en stelde dat we volop moeten inzetten op de jongeren. Tijdens de vergadering werd Marco Oosting uit Niekerk benoemd tot bestuurslid. Secretaris Marcel Bellinga (Groningen) en de bestuursleden Jannes Mulder (Groningen), Marc van der Haak (Groningen) en Martin Schipper (Onnen) werden herbenoemd.

De Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken is met 222 leden de grootste scheidsrechtersvereniging van het land. De in 1933 opgerichte belangen- en sportvereniging voor en door voetbalscheidsrechters is actief van Delfzijl tot en met Assen.