Petitie van platform ongeruste ouders in hun strijd tegen het, in hun ogen, onveilige kunstgras.

Geschreven door Johan Staal op . Geplaatst in Prietpraat

Vorige week werd ik benaderd door het platform van verontruste ouders die zich hebben verzameld onder de naam ‘Kom van dat gras af’ of ik hun persberichten wilde delen op Puurvoetbalonline. Precies eender zoals ik dat bij verenigingen spraken we af dat ik datgene het platform in de publiciteit wilde brengen zou publiceren. Er is op dit moment nog steeds voldoende gaande over de korrels en wat, zo vermoed ik, nog wel even gaat duren. Maar om een lang verhaal kort te maken, het platform geeft zijn strijd niet op en vandaar of iedereen die hun ongerustheid deelt een petitie wil tekenen. Velen hebben dat al gedaan en de initiatiefnemers hopen op meer handtekeningen om ook in Den Haag een voet tussen de deur te krijgen.  Op de website www.komvandatgras.nl vinden geïnteresseerden de petitie die getekend kan worden en die nog steeds ongeruste ouders moet helpen in hun strijd tegen het, in hun ogen, onveilige kunstgras.

 

image 2017 02 24

Wij
de inwoners van Nederland en in het bijzonder de kinderen constateren:

Dat het onderzoek van het RIVM gebaseerd is op een industriële en dus onjuiste normstelling. De norm die geldt voor consumentenproducten wordt in de resultaten in grote mate overschreden.

Het publiek is dus niet juist geïnformeerd. De risico's die de blootstelling aan het rubbergranulaat met zich meebrengt is volgens de richtlijnen voor consumentenproducten een bedreiging voor de volksgezondheid. Vooral waar het kinderen betreft.

en verzoeken

dat rubbergranulaat met onmiddellijke ingang wordt beoordeeld volgens de normen van een consumentenproduct

dat, waar niet aan bovenstaande kan worden voldaan, het rubbergranulaat wordt vervangen door een mens- en milieuvriendelijker product zoals kurk of kokos.

nader onderzoek naar de effecten van rubbergranulaat op het oppervlaktewater en de gevolgen hiervan voor mens, dier en milieu.