Nieuws stichting Dappere Dochters

Geschreven door Kees Mulder op . Geplaatst in Nieuwsflitsen

Via deze weg vraagt de stichting Dappere Dochters aandacht voor een geldinzamelingsactie voor een goed doel waarvoor de stichting Dappere Dochters met behulp van velen zich inzet.
logo

Deze stichting is opgericht door de ouders Aalderd- en Mariëlle Duinkerken uit Uithuizermeeden. Zij zijn de ouders van Maran en Karlijn die kort na elkaar zijn overleden. Tijdens de ziekte van beide kinderen hebben de ouders heel veel steun gehad van het Martiniziekenhuis en willen daarom iets terug doen. Zij willen zoveel mogelijk geld inzamelen voor het Mart en Tinifonds.

Met het Mart & Tini Fonds ondersteunt het Martini Ziekenhuis zieke kinderen en hun ouders. Zij doen dat omdat ze graag iets extra’s voor hen willen doen. Iets dat de ingrijpende ervaring van een ziekenhuisopname een beetje kleur en warmte geeft.

Het fonds is in 2011 in het leven geroepen door een gift van Mirjam Wallenburg. Haar twee maanden oude zoontje Victor verbleef langere tijd op de kinderafdeling van het Martini Ziekenhuis nadat hij met spoed was opgenomen. Uit dank voor de goede zorgen heeft Mirjam op de eerste verjaardag van haar zoon 500 euro ingezameld. Inmiddels steunen veel particulieren en organisaties het Mart & Tini Fonds.

Dit zijn de activiteiten die het Mart & Tini Fonds financiert:

Ouders kunnen voor praktische ondersteuning een beroep doen op het Mart & Tini Fonds als de eigen financiën ontoereikend zijn en andere financiële bijstand (tijdelijk) niet beschikbaar is.

Voor zieke kinderen is afleiding en ontspanning belangrijk. Met bijdragen uit het Mart & Tini Fonds financieren zij bijvoorbeeld kookworkshops voor kinderen met diabetes.

Voor de verwerking van het verlies van een kind dat in het ziekenhuis is overleden, bieden zij gedenkactiviteiten en daarbij behorende voorzieningen aan. Voor een deel financieren zij dit met bijdragen uit het Mart en Tini fonds.

De afgelopen weken zijn er diverse acties al op touw gezet om zoveel mogelijk geld bijeen te halen voor het goede doel.

Zie ook www.stichtingdapperedochters.nl

Vrijdag 30 mei zal er een voetbalwedstrijd worden gespeeld.

Elk jaar speelt team Kees Mulder een wedstrijd tegen clubs waar ooit de coach uit Stedum van het team in het verleden trainer is geweest. Voor dit jaar wordt hierop een uitzondering gemaakt. Ronnie Medema en Kees Mulder, beiden lid van de commissie Maran-Karlijntoernooi op 7 juni as, hebben het idee geopperd om een team te formeren welke de naam Dappere Dochters draagt. Dit team zal dan spelen tegen het team Kees Mulder.

Binnen één week hadden de uitgenodigde spelers van beide teams op de uitnodiging gereageerd. Dit heeft geresulteerd in een team van 22 spelers van diverse verenigingen van het Hogeland die uitkomen voor Dappere Dochters en 18 spelers voor het team Kees Mulder.

Ook de begeleidingsstaf van Dappere Doppers was in een mum tijd geregeld. Hieronder de namen en begeleiding van beide teams die op 30 mei as in Middelstum een onderlinge wedstrijd spelen als voorloper op het sterk bezette toernooi, welke één week later gespeeld gaat worden.

De wedstrijd in Middelstum is voor iedereen GRATIS toegankelijk. Het is wel de bedoeling om ook op deze avond zoveel mogelijk geld in te zamelen voor het Mart & Tini Fonds

Het PROMOTEAM van stichting Dappere Dochters zal eveneens op deze avond aanwezig zijn. In de rust en na afloop van de wedstrijd is er muziek in de kantine van de voetbalvereniging Middelstum, mmv Jaap Vaatstra. Ook zijn er leuke prijzen te winnen met het Rad van Avontuur.

De gehele opbrengst van deze avond zal ten goede komen aan de Mart en Tini fonds.

De organisatie van deze wedstrijd is bijzonder blij dat de voetbalvereniging Middelstum haar medewerking van deze wedstrijd mede op zich wil nemen.

Natuurlijk hoopt de organisatie op veel publiek. Aanvang van de wedstrijd is vastgesteld om 19:30 uur.
                                      Toernooi

  Op zaterdag 7 juni aanstaande vindt er een groot voetbaltoernooi in Uithuizermeeden (sportpark sv de Heracliden) plaats met maar één doel, namelijk zoveel mogelijk geld inzamelen. De opbrengst van het Maran-Karlijn Toernooi zal besteed worden aan het opknappen van twee woon/slaapkamers van ouders en kind op de afdeling Neonatologie van het Martini Ziekenhuis. Er zullen veel activiteiten voor jong en oud zijn. Artiesten en bands verlenen belangeloos hun medewerking aan dit evenement en ook is er een braderie met veel hobbyisten. Eveneens zal een team van het Martiniziekenhuis voetballen tegen KidsUnited en een G-team. RTV-Noord zal ook op deze dag van 10:00 uur tot 12:00 uur aanwezig zijn.

Ook zullen er voor de kinderen diverse activiteiten zijn. Zo zal 100%FIT van de gemeente Eemsmond haar medewerking hieraan verlenen. Op de ijsbaan van Uithuizermeeden komt een heuse feesttent met terras te staan waarin diverse muziekoptredens gepland stanan.