Extra nieuwsbrief Groningen en Omstreken

Geschreven door Marcel Bellinga op . Geplaatst in Nieuwsflitsen

Deze extra nieuwsbrief gaat over diverse ontwikkelingen met betrekking tot het sportpark en onze trainingsactiviteiten. Check de komende maanden voor de meest actuele stand van zaken ook www.covsgroningen.nl.

 logo covs

Ontwikkelingen sportpark: vanaf 12 mei grootscheepse renovatie

Zoals bekend wordt er hard gewerkt aan de renovatie van sportpark Corpus den Hoorn in Groningen. Dit heeft alles te maken met de realisatie van het trainingscentrum van FC Groningen op ons sportpark. Tussen het GRC-clubhuis en het inmiddels gesloopte voormalige Gronitas-clubhuis worden drie velden exclusief voor de FC gerealiseerd. De twee bestaande voetbal-kunstgrasvelden worden vernieuwd en het hoofdveld van Groen Geel wordt eveneens kunstgras. Achter het GRC-clubhuis wordt bovendien een extra groot kunstgrasveld gerealiseerd, geschikt voor rugby en voetbal. Dat laatste veld is bijna gereed en vanaf 12 mei beschikbaar. De andere velden worden vanaf 12 mei gerealiseerd. Daardoor is het sportpark tijdelijk slechts beperkt beschikbaar voor alle sportverenigingen.

Trainingstijden 2014-2015 nog niet bekend

Er wordt op verschillende fronten overleg gevoerd over de ontwikkelingen op het sportpark. Zo ook over het trainingsrooster voor het seizoen 2014-2015. Er is nog discussie over het al dan niet door de breedtesport mogen gebruiken van ‘veld 7’ (hoofdveld Groen Geel).

Afgelopen week is hierover ook in de gemeenteraad gesproken. Zolang die discussie niet is afgerond, zal het trainingsrooster nog niet kunnen worden opgesteld. Uiteraard doen wij ons best onze faciliteiten zo optimaal mogelijk te houden. Zodra we meer weten over de tijden voor het nieuwe seizoen, dan maken we dat via de gebruikelijke kanalen bekend. In elk geval zullen de dinsdag en donderdag onze trainingsavonden blijven.

Trainingen tot en met 8 mei, in juli en augustus weer zomertrainingen

In verband met de renovatie van het sportpark is vanaf 12 mei tot medio augustus alleen het nieuwe kunstgrasveld achter het GRC-clubhuis beschikbaar voor vijf sportverenigingen
(naast ons zijn dat Groen Geel, GRC Groningen, Groninger Giants en de Rugbyclub). Dat
betekent dat er in goed overleg tot een rooster voor de overgangsperiode moet worden gekomen. Daar wordt nu aan gewerkt. De verwachting is dat we in juli en augustus onze gebruikelijke zomertrainingen gewoon op Corpus den Hoorn door kunnen laten gaan. Zodra we meer weten over dag en tijd, maken we dat vanzelfsprekend bekend. Voor de korte termijn hebben we wel moeten besluiten dat we na 12 mei de resterende weken van mei en de maand juni NIET meer trainen. Dat betekent concreet dat er nog twee weken op dinsdag van 20.00 – 21.15 uur en op donderdag van 19.45 – 20.45 uur kan worden getraind en dat daarna een korte zomerstop tot begin juli zal worden ingelast. Er kan dus nog WEL worden getraind op 29 april, 1 mei, 6 mei en 8 mei, daarna niet meer.

Vul nu de enquête over onze trainingsfaciliteiten in

Zoals eerder gecommuniceerd is het bestuur benieuwd naar de mening van alle leden over de geboden trainingsfaciliteiten. Daarom is er een enquête online gezet. We willen alle leden (ook degenen die niet regelmatig meetrainen) vragen deze enquête voor 15 mei aanstaande in te vullen. Met de uitkomsten willen we het aanbod proberen optimaal op de wensen van de leden af te stemmen. Ga naar onze site en vul in: http://www.covsgroningen.nl/?p=7