Samenwerking jeugd De Pelikanen en Appingedam

Geschreven door Johan Staal op . Geplaatst in Nieuwsflitsen

Op de website van De Pelikanen stond het bericht dat vanaf het seizoen 2014/15 De Pelikanen en VV Appingedam graag met een gezamenlijke jeugdafdeling (SJO) voor de bovenbouw (A tot en met C-junioren) van start gaan.
DePelikanen

Bij goed functioneren willen beide verenigingen dit in het seizoen 2015/16 uitbouwen naar een volledige SJO. Sinds het najaar van 2012 zijn De Pelikanen en Appingedam met elkaar in gesprek over vergaande samenwerking tussen beide verenigingen. Naar aanleiding van het rapport “de Eendracht” over mogelijke samenwerkingsvormen tussen beide verenigingen heeft een nieuwe commissie zich eind 2013 gebogen over de samenwerking jeugdvoetbal. Deze commissie, bestaande uit de leden Bert Verheek en Hans Ruiter, namens Appingedam en Erik Noordhof en Richard Kok, namens De Pelikanen heeft in december een rapport met aanbevelingen aan beide besturen overhandigd. De aanbeveling uit dit rapport is door beide besturen overgenomen. Dit besluit zal aan de leden worden voorgelegd tijdens een Buitengewone Algemene Ledenvergadering op vrijdagavond 14 februari. Voorafgaand aan de ledenvergadering is er een voorlichtingsavond waarbij de commissieleden het rapport en aanbevelingen zullen toelichten en er vragen gesteld kunnen worden over de voorgenomen samenwerking. Deze voorlichtingsavond staat op donderdag 6 februari gepland.