Age de Goede gehuldigd voor 60 jaar lidmaatschap

Geschreven door Johan Staal op . Geplaatst in Nieuwsflitsen

Age de Goede is tijdens de jaarvergadering van de Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken gehuldigd in verband met het zestig jarig lidmaatschap. Het lid van verdienste kreeg de onderscheiding uit handen van Jan Ensing, voorzitter van COVS Noord. De Goede was in het verleden jarenlang in verschillende functies voor COVS en KNVB actief. Tijdens de vergadering werd Marcel Boekholt uit Assen benoemd tot nieuwe penningmeester.

Scheidsrechters moe  37683h

De jaarvergadering verliep zeer vlot. Inclusief pauze had voorzitter Robert van Dorst slechts 1 uur en drie kwartier nodig om alle agendapunten af te werken. De ruim vijftig aanwezige leden en genodigden toonden zich dan ook erg tevreden en positief. Zo complimenteerde KNVB-bestuurder Minne Modderman de vereniging met het goede beleid. Hij noemde de grote toestroom van jonge leden opvallend. ‘Zorg dat u daar ook specifiek beleid op gaat ontwikkelen, koester de jeugd en zorg dat ze straks het stokje kunnen overnemen’.

Voorzitter Robert van Dorst sprak tijdens zijn openingsspeech kritische woorden aan het adres van de COVS en sprak zijn zorgen uit over de mate waarin de KNVB de COVS betrekt bij zaken. Ook ging hij in op de ontwikkelingen in district Noord waarbij de COVS-verenigingen nadrukkelijk onderlinge samenwerking zoeken. Het bestuur schetste ook de beleidsvoornemens voor 2012 en 2013. Zo wil de vereniging de medische faciliteiten uitbreiden.

Afscheid

Voorzitter Robert van Dorst en bestuurslid Evert IJspeert werden herkozen, Alfons de Graaf trad af. Marcel Boekholt werd benoemd tot nieuwe penningmeester, waardoor Martin Schipper terugkeert naar zijn oude functie van vice-voorzitter. In de commissies werd afscheid genomen van Henk Steenhuis. Het lid van verdienste blijft wel betrokken, maar nam na een jarenlange periode afscheid van de commerciële commissie.

Age de Goede werd gehuldigd voor zestig jaar trouw lidmaatschap. De speld voor 25 jaar lidmaatschap aan Reind Land kon niet worden uitgereikt, omdat hij niet aanwezig was. De Johan Roedersbokaal werd voor de tweede maal in successie uitgereikt aan Bert Volders. Voorzitter Robert van Dorst eerde tot slot alle vrijwilligers in de personen van Klaas Smith en Alex Traa. Zij werden in de bloemen gezet

Op www.covsgroningen.nl staat niet alleen een verslag, maar is ook de volledige openingsspeech van de voorzitter te downloaden