Nieuwsbrief COVS-Groningen en Omstreken weer online

op . Geplaatst in Nieuwsflitsen


De nieuwsbrief van de COVS afdeling Groningen en Omstreken is ook weer te lezen op Puurvoetbalonline

covs

Stukken jaarvergadering 5 maart nu online

Graag nodigen we alle leden hierbij uit voor de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken. Deze vergadering wordt gehouden op maandag 5 maart aanstaande, vanaf 20.00 uur in het GRC-clubhuis, sportpark Corpus den Hoorn in Groningen. De ontvangst is vanaf 19.30 uur. Tijdens de vergadering zal het bestuur rekening en verantwoording afleggen over het gevoerde beleid en de toekomstplannen uit de doeken doen. Bovendien worden enkele prominente leden in het zonnetje gezet.

Op www.covsgroningen.nl kun je de agenda, de notulen van vorig jaar én het algemeen jaarverslag 2011 downloaden. De agenda en het jaarverslag worden ook gepubliceerd in ons cluborgaan De Aftrap, welke binnenkort zal verschijnen.

Seniorensoos komende maandag 13 februari weer bijeen

De eerstvolgende bijeenkomst van de zogenaamde seniorensoos is komende maandag 13 februari van 14.00 – 16.00 uur. Zoals gebruikelijk in het GRC-clubhuis in Groningen. De seniorensoos is bedoeld voor onze oudere leden en oud-leden. In een informele sfeer worden de laatste nieuwtjes uitgewisseld, het huidige voetbal besproken en bijvoorbeeld een kaartje gelegd. Komt dus allen!

Maak nu de laatste vragen van het Johan Roeders spelregelkampioenschap:

Op www.covsgroningen.nl staan sinds vandaag de spelregelvragen van ronde 5 en 6 in de strijd om het Johan Roeders spelregelkampioenschap 2011-2012. Het gaat om de laatste twee vragenseries. Wil je in aanmerking komen voor de hoofdprijs, maak de vragen dan voor 1 maart aanstaande. Succes!

Bas Nijhuis en Coen Droste 2 april naar Groningen:

Het bespraakte duo Bas Nijhuis en Coen Droste komt maandag 2 april met hun ware roadshow over scheidsrechteren naar Groningen. Zij zullen dan van 20.00 – 22.00 uur een interactieve, interessante, leerzame en leuke avond verzorgen. Alle leden van de COVS-verenigingen uit Noord en overige belangstellenden zijn van harte welkom. De precieze locatie wordt binnenkort bekendgemaakt, check daarvoor www.covsgroningen.nl. En noteer nu alvast de datum in je agenda.

Stelling van de maand: welke spelregel moeten ze zo snel mogelijk aanpassen?

Op www.covsgroningen.nl kun je rechtsonder de stelling van de maand vinden. Je kunt nu stemmen op welke spelregel ze volgens jou zo snel mogelijk zouden moeten aanpassen. Is dat de buitenspelregel? De indirecte vrije schop? Of moeten ze helemaal niets veranderen? Laat je stem horen en ga naar onze site.

Kijk ook regelmatig op www.covsgroningen.nl voor het laatste nieuws, voeg ons toe

op Facebook en volg ons op Twitter (@COVSGroningen).