Nieuwjaarstoespraak 'uitgelekt"

op . Geplaatst in Nieuwsflitsen

HERACLIDEN_31034h

Op zondag 12 december 2010 ging de eerste mail voor de actie “SV de Heracliden steunt Spieren voor spieren” de deur uit. Hierbij werd de eerste stap gezet naar een grote actie die SV de Heracliden zou gaan organiseren voor kinderen die lijden aan een spierziekte.
Waarom nu een actie organiseren voor een goed doel, terwijl een club als SV de Heracliden het zelf ook moet hebben van acties om de broek omhoog te kunnen houden?
Eigenlijk is het antwoord heel simpel, het voelt goed om eens iets voor een ander te doen en daarnaast denken wij dat het het imago van SV de Heracliden ten goede komt. We laten zien dat we een sociale club zijn, die niet altijd naar zichzelf kijkt, maar ook oog heeft voor anderen. Die “anderen” zijn in dit geval kinderen waarvoor het niet logisch is dat zij 2 keer in de week kunnen trainen en zaterdags kunnen voetballen. Kortom: gezonde spieren gaan zich inzetten voor zieke spieren.
Eind december 2010 kwamen we voor een eerste overleg bij elkaar en de eerste plannen werden gesmeed. Uiteindelijk hebben we er voor gekozen om in het hele voetbalseizoen 2011/2012 met behulp van alle teams diverse acties te gaan organiseren. Als afsluiting zou er een 24 uur toernooi moeten komen met aansluitend een spetterende feestavond. Er werd een soort van draaiboek in elkaar gezet en de plannen werden aan het bestuur kenbaar gemaakt. Deze reageerden zeer positief op de actie en we konden nu definitief aan de slag.
In september begon de eerste actie. In het kader van het leukste dorp van Groningen konden we ons op het Johan van Veenplein presenteren en door enkele ondernemers werden spontaan acties op touw gezet, die ten goede kwamen aan SV de H steunt SvS. We haalden een mooi bedrag binnen en inmiddels hebben de eerste teams ook al een actie gedaan en staat de eurometer op bijna € 5000,=. Een mooi bedrag waarvan we bij aanvang de overtuiging hadden dat we dat wel gingen halen. Dat we echter zo snel dit bedrag al binnen zouden hebben hadden we niet durven dromen. Een bewijs dat de actie aanslaat en aanspreekt binnen onze club.
Via deze weg willen we een ieder bedanken die zich tot nu toe voor onze actie heeft ingezet. We zijn nog maar op de helft! We kijken uit naar 2012. Er staan nog vele leuke dingen te gebeuren. Ons streefbedrag is € 10.000,=. Voor ons staat als een paal boven water dat we dit bedrag gaan binnenhalen met de steun van zovelen.
De Heracliden-familie laat zich niet alleen op het veld van zijn beste kant zien maar ook buiten het veld. Met dank ook voor al die ondernemers die ook achter deze actie zijn gaan staan en bij diverse acties bereid waren extra te sponsoren. We laten zien waartoe wij met zijn allen in staat zijn en dat voelt super goed!

Wij wensen jullie, mede namens de kinderen met een spierziekte, een gelukkig, sportief en vooral gezond 2012 toe.

De commissie SV de Heracliden steunt Spieren voor Spieren