CVVB en v.v.Bedum tekenen intentieverklaring

Geschreven door Johan Staal op . Geplaatst in Nieuwsflitsen

cvvb                       Bedum

De besturen van de Bedumer voetbalverenigingen CVVB en VV Bedum hebben afgelopen zaterdag op het sportcomplex in Bedum een intentieverklaring tot samenwerking ondertekend. Deze intentieverklaring is een logisch vervolg op de nauwe samenwerking die er inmiddels bij jeugd is tussen beide verenigingen. Met het tekenen van de verklaring spreken de besturen de intentie uit om ook met andere geledingen binnen de beide verenigingen tot nauwere samenwerking te komen. Uiteindelijk zal die samenwerking  uit moeten monden in een fusie tussen beide verenigingen. In de ledenvergaderingen die beide verenigingen hielden op 18 november jl. stemden de leden in met het ingaan van dit proces. Er zal een commissie opgesteld gaan worden die de hele gang van zaken verder zal gaan begeleiden.