Voetbalclubs in Bedum gaan accoord met onderzoek samenwerking

Geschreven door Johan Staal op . Geplaatst in Nieuwsflitsen

Bedum              cvvb

Afgelopen vrijdag (18 november 2011) werd zowel bij CVVB als bij VV Bedum de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden. Op de agenda van deze vergaderingen stond een voor Bedum belangrijk punt, namelijk de “Intentieverklaring onderzoek samenwerking CVVB en VV Bedum”. De unanieme instemming van de aanwezige leden tijdens beide vergaderingen is een flinke steun in de rug voor de besturen van de verenigingen om het onderzoek naar verdere samenwerking, uitmondend in een mogelijke fusie op termijn, voortvarend op te pakken.

 

Iedereen in en rond Bedum weet dat de beide voetbalclubs in dit dorp al geruime tijd op allerlei fronten samenwerken, zoals op het sportveld, besprekingen met de gemeente, het kunstgrasproject,  de kantine en de activiteiten voor de jeugd. Dit laatste uitte zich vorig jaar in een gezamenlijk Sinterklaasfeest voor de F-pupillen en de samenwerking werd in de achterliggende periode verstevigd door het gezamenlijke organiseren van het wekelijkse pupillenuurtje voor de voetballers van de Onderbouw. Het zeer succesvolle “Klokje Rond” in de herfstvakantie onderstreept de nauwe band die er inmiddels is ontstaan, ondanks het feit dat er nog zeer regelmatig een derby wordt uitgevochten op de zaterdagmorgen. In het lopende seizoen spelen de A-junioren van beide verenigingen gezamenlijk in de combinaties CVVB/vvBedum A1 en A2.

 

Uiteraard werden bij beide vergaderingen kritische vragen gesteld en garanties voor succes konden door het bestuur niet worden gegeven. Vanaf december zal een commissie aan het werk gaan om het onderzoek uit te voeren. Ondertussen wordt de samenwerking tussen de beide clubs bij de jeugd uitgebreid. Door beide vergaderingen werd de voorgelegde intentieverklaring uiteindelijk unaniem en met applaus goedgekeurd. Op zaterdagochtend 26 november 2011 zullen beide besturen de intentieverklaring formeel bekrachtigen met handtekeningen van alle bestuurders van beide verenigingen.