Stof om als voetballer over na te denken

op . Geplaatst in Nieuwsflitsen

          knvb-logo                                                                                                         bron: www.vvappingedam.nl

De KNVB en clubs zijn het zat dat de media maandagmorgen worden gedomineerd door berichten over gestaakte wedstrijden, incidenten en vechtpartijen. Daarvoor beleven veel te veel mensen elk weekeinde plezier aan het amateurvoetbal. Alle betrokkenen zijn het erover eens dat ernstige misdragingen van spelers en/of teams moeten worden uitgebannen. De KNVB komt daarom met ingang van het seizoen 2011/’12 met een nieuwe aanpak van excessen.

Aanleiding

De voetbalsport wordt met enige regelmaat geconfronteerd met buitensporig geweld, zoals molestaties van scheidsrechters en collectieve vechtpartijen. De problematiek staat niet los van het betaald voetbal. Nagenoeg ieder weekend is op tv te zien dat ook hier het respect voor officials en tegenstanders is afgenomen. Al jaren is de bestrijding van excessen in het amateurvoetbal een speerpunt van het KNVB-beleid, maar tot op heden leidt dit nog niet tot het gewenste resultaat. Het bondsbestuur van de KNVB heeft daarom in januari een KNVB brede taskforce opgericht. Deze taskforce heeft als opdracht om op fundamentele wijze na te denken hoe de strafmaat en tuchtprocedure bij excessen zo effectief mogelijk kan worden ingevuld. Met als uiteindelijk doel de excessen op den duur zoveel mogelijk uit te bannen.

Besluitvorming

Eind maart heeft de taskforce haar bevindingen voorgelegd aan het bondsbestuur van de KNVB. Deze heeft de set aanbevelingen nagenoeg in zijn geheel overgenomen. Om de nieuwe aanpak te realiseren, moest een deel van de tuchtreglementen worden aangepast. Deze wijzigingen zijn voorgelegd aan de districtsvergaderingen en de algemene vergadering amateurvoetbal, waar ook om steun voor de nieuwe aanpak werd gevraagd. In de algemene vergadering werden de voorstellen unaniem aangenomen. Hiermee geven de clubs aan dat zij de excessen ook zat zijn en zich scharen achter de nieuwe aanpak.

Wijzigingen

Wat verandert er met ingang van het seizoen 2011/’12? Om te beginnen is de strafmaat verzwaard: spelers die zich bijvoorbeeld schuldig maken aan geweld tegen scheidsrechters, krijgen eerder de maximale straf – ontzetting uit het lidmaatschap – opgelegd. Door de betrokken speler zelf aangebrachte verzachtende omstandigheden kunnen mogelijk leiden tot een lagere straf, variërend van maximaal tien en minimaal drie jaar schorsing. Ook teams die zich schuldig maken aan een collectieve vechtpartij worden sneller uit competitie genomen. Daarnaast is de termijn van uitspraak van de tuchtcommissie in geval van excessen versneld: van tenminste vier naar maximaal twee weken. Deze winst kunnen we boeken door de zaken zoveel mogelijk mondeling te behandelen. Bovendien legt de tuchtcommissie direct een voorlopige schorsing of opschorting van competitie- en/of bekerwedstrijden op.

Meldpunt

Om deze nieuwe aanpak te kunnen realiseren, is het van belang dat de KNVB zo spoedig mogelijk op de hoogte is van eventuele excessen. Buiten de reguliere informatievoorziening wordt in ieder district een speciaal meldpunt ingericht. Direct betrokkenen worden opgeroepen direct melding te maken van een exces bij het district waar de vereniging of scheidsrechter onder valt, zodat de KNVB dit op de eerstvolgende werkdag meteen kan oppakken. Voor district Noord geldt dat het meldpunt iedere werkdag te bereiken is tussen 09:00 uur en 12:00 uur op het telefoonnummer 0513 – 618930.