A-junioren CVVB en v.v Bedum samen competitie in.

Geschreven door Johan Staal op . Geplaatst in Nieuwsflitsen

cvvb                                                                                                                                                     Bedum

In een periode waar het voetbalseizoen nog maar net ten einde is, zijn de voorbereidingen voor het nieuwe voetbalseizoen 2011-2012 al in volle gang. Zo worden o.a. de teams voor het komende seizoen samengesteld. Bij de jeugdafdelingen van de beide Bedumer voetbalverenigingen VV Bedum en CVVB ontstonden er knelpunten bij het formeren van de nieuwe teams voor de A-junioren. Waar CVVB teveel spelers bleek te hebben voor een A-selectie bleken er bij zustervereniging v.v. Bedum te weinig A-junioren te zijn om een team te vormen. Het gevolg van deze situatie zou zijn dat er in het volgende seizoen in Bedum slechts een A-team (17/18-jarigen) zou uitkomen.

Met als doel alle jongeren wekelijks te kunnen laten voetballen hebben beide verenigingen contact met elkaar gezocht en hebben samen met de KNVB om de tafel gezeten om te onderzoeken welke mogelijkheden de KNVB biedt om dit probleem op te lossen. Het uitgangspunt in dit gesprek was voor beide verenigingen dat het voetballen centraal staat: een goede voetbalopleiding voor de jeugd, waardoor er met plezier gevoetbald kan worden op het niveau dat bij een ieder past waarbij de KNVB aangaf dat een samenwerking hierin mogelijk zou zijn.

In goed overleg hebben de jeugdbesturen van v.v.Bedum en CVVB  besloten om gebruik te maken van deze mogelijkheid en te kiezen voor een samenwerkingsverband in de leeftijdscategorie van de A-junioren.

Dat betekent dat in Bedum volgend jaar toch twee A-teams zullen spelen. Deze twee A-teams worden door CVVB ingeschreven in de competitie en komen in de competitie uit als CVVB/v.v Bedum en zullen spelen in een rood-wit tenue. De jeugdleden blijven echter lid van hun eigen vereniging. Het samenwerkingsverband is op 1 juni 2011 aangevraagd bij de KNVB en wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

De selectie van de A-junioren voor A1 en A2 heeft op een onafhankelijke wijze plaatsgevonden door middel van de inzet van de KNVB regiocoach. Op het gebied van jeugdactiviteiten is er al langer sprake van een goede samenwerking tussen beider verenigingen. Afgelopen december werd het Sinterklaasfeest succesvol gezamenlijk gevierd op het sportcomplex. In het komende seizoen zullen beide Bedumer voetbalverenigingen de wenselijkheid, de mogelijkheden en de haalbaarheid van een verdere samenwerking onderzoeken en bespreken.