Klaas Smith: 'Sommige scheidsrechters mogen wel wat meer aan spelregelkennis doen

Geschreven door Johan Staal op . Geplaatst in Tafel Gereserveerd

Vaak zeggen personen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt dat ze het nog drukker hebben dan in hun werkbare leven. Iets wat ook van toepassing is op Klaas Smith die als rapporteur nog ieder weekend actief is om scheidsrechters die actief zijn in het amateurvoetbal te beoordelen. Verder is de oud-scheidsrechter als 'spelregelman' actief voor de COVS-afdeling Groningen. Daarnaast is de in Usquert woonachtige Smith een van de stuwende krachten binnen de stichting Wielercomité Usquert en is hij verder zelf nog actief als toerfietser. Over dat alles komt hij in het  vraaggesprek wat Puurvoetbalonline met hem had uitgebreid aan het woord.
Klaas Smith
Klaas kun je ons eerst wat vertellen over je eigen sportcarrière tot nu toe: 'Ik ben als 16-jarige begonnen met voetballen bij Noordpool UFC in de A-junioren.  Na mijn junior-periode was ik eigenlijk een vaste waarde bij Noordpool 2 , met af en toe een wisselbeurt bij Noordpool 1 ( toen 3e klasser). In 1974 ben ik overgestapt naar Usquert, omdat ik daar ging wonen na het huwelijk met mijn huidige vrouw Bertha. In Usquert heb ik altijd in het 1e elftal gevoetbald en wel tot mijn 38e . Usquert had in die tijd nog 4 elftallen. Door blessure-leed moest ik stoppen. Vanaf 1969 was ik al scheidsrechter bij de eigen vereniging ( Jeugdleider heette dat toen nog) , maar in 1988 ben ik begonnen als scheidsrechter voor de KNVB.  Eerst nog de afd. Groningen en daarna de echte KNVB.  Ik ben een paar keer gepromoveerd en heb me destijds opgewerkt tot groep 3  ( dat waren toen wedstrijden 3e en 4e klasse standaard) In 1996 moest ik die carrière beëindigen omdat de knieën waren versleten. Twee keer een standcorrectie-operatie aan de knieën en het snel lopen was niet meer mogelijk. Kort daarop ben ik toerfietser geworden bij de Toerfietsclub Winsum.  In clubverband rijden we vele tochten , met soms afstanden van 150 tot 200 km per dag.   Bij mijn afscheid van mijn werk in 2009 kreeg ik aangeboden om de Alpe d’Huez te beklimmen. Met het DvhN en de LC gingen we toen met 400 man onder aanvoering van Henny Kuiper een week naar Frankrijk. Ik heb dat een heel plezierige ervaring gevonden. Zonder één keer van de fiets te moeten  heb ik de berg beklommen in bijna 1,5 uur.  Dat fietsen doe ik nog steeds, ieder jaar plm. 5000 trainingskilometers en tijdens de winter-periode staat de fiets boven op de zolderkamer op de rollerbank en trap ik ook toch zeker 1500 km weg.”
Jij bent naast rapporteur ook de man die de spelregelvragen bedenkt voor de spelregelwedstrijd van de COVS-afdeling Groningen. Is het een beetje goed gesteld met de kennis van de deelnemers:' Nadat wijlen Fokko Hoendervanger uit Baflo afscheid nam als spelregelman bij de COVS Groningen e.o. heb ik ongeveer 25 jaar geleden het stokje overgenomen. Vanaf dat moment lever ik mijn bijdrage op spelregelgebied voor onze scheidsrechtersvereniging.  Organiseren van spelregelwedstrijden. Het wekelijks vermelden van een spelregelvraag en antwoorden op de site van onze vereniging ( www.covsgroningen.nl) en daarnaast hebben we ieder jaar in zes ronden een wedstrijd, wie zich spelregelkampioen van de vereniging mag noemen .  Als fanatiek spelregelman vind ik dat er onder de huidige scheidsrechters, en vooral in de lagere groepen, velen zijn die op dat gebied er wel iets meer aan zouden mogen doen .  Op spelregelgebied zit ik verder in de landelijke commissie spelregelwedstrijden voor de Jeugd en de COVS-teams, alwaar ik dan jury-lid/wedstrijdleider ben.”
Waar letten jullie als rapporteur zoal op als jullie langs de lijn staan: 'Ik ben op zaterdag rapporteur voor de KNVB district Noord en op zondag ben ik rapporteur voor de landelijke lijst ( Topklasse / Hoofdklasse)  Het systeem van het rapporteren is zo, dat we een scheidsrechter op 24 competenties moeten  beoordelen .  De 4 hoofdgroepen daarin zijn : zijn positie in het veld ,  de toepassing van de spelregels ,  duidelijkheid  en contactvaardigheid/weerstand.  Na het bezoeken van de wedstrijd moet een rapport worden opgemaakt. Ik ben zelf ook lid van de werkgroep Rapportage en Kwaliteitsbewaking  in Noord en ben coach van een 10-tal rapporteurs. Gelet  op de huidige eisen, die daaraan gesteld worden , ben je toch zeker 3 a 4 uur per wedstrijd met een rapport bezig.   Ook moet je in je rapport de verbeterpunten beschrijven  met daarbij een onderbouwing , terwijl ook de complimenten genoemd moeten worden met eveneens een onderbouwing. Aan de hand van de rapporten wordt een ranking opgemaakt, die medebepalend is op welk niveau je mag rapporteren.”
In het Noorden is het nog niet echt slecht gesteld met het aantal scheidsrechters. Dat komt mede doordat het aantal incidenten in het noorden lager ligt dan in bv. het westen: 'Landelijk hebben we momenteel zes districten die binnenkort terug worden gebracht  tot drie waarbij  KNVB district Noord en district Oost zullen samengaan  met het hoofdkantoor in Zwolle. Landelijk hebben we ongeveer 6000 KNVB-scheidsrechters, waarvan in Noord plm. 1200.   Toen ik in de jaren tachtig ging fluiten waren er nog 15.000 KNVB-scheidsrechters. Daarnaast zijn er nu gelukkig landelijk nog plm. 22.000 verenigingsscheidsrechter, al dan niet opgeleid.  En zo weet men ieder weekend leiding te geven bij plm. 33.000 wedstrijden. Na het trieste gebeuren (december 2012) met ass.scheidsrechter Richard Nieuwenhuis in Almere heeft de KNVB diverse maatregelen aangekondigd om meer respect te krijgen bij het voetballen.  Ook onze scheidsrechtersvereniging besteedt daaraan veel aandacht en heeft de Fair Play hoog in het vaandel  staan. De straffen zijn zwaarder geworden, voor 2e jaars B-junioren moet nu voor 1 januari a.s. een spelregelbewijs worden gehaald om met ingang van de volgende competitie te mogen voetballen. Het aantal incidenten district Noord is gelukkig ( veel) lager dan in andere districten .  We kunnen met ons scheidsrechtersbestand op dit moment gelukkig nog bijna alle wedstrijden van standaard-teams en de hogere jeugdafdelingen bezetten met opgeleide KNVB-scheidsrechters.”
Jij bent naast voetballiefhebber ook een wielerliefhebber. Denk jij dat de wielerprofs nu ‘schoon’ de Tour de France rijden: 'Ik denk wel dat het nu echt moeilijker is geworden om niet op doping te worden betrapt en daardoor zullen er denk ik niet veel ploegen meer rondrijden ,die gewoon door zullen gaan het wel te gebruiken.  Toch denk ik dat er af en toe nog wel een renner betrapt zal worden op het niet “schoon” rijden in een grote wedstrijd.   Maar in principe denk ik dat er niet meer op grote schaal een beroep wordt gedaan op verboden middelen. Ook hier geldt voor mij de Fair Play gedachte.”
In jouw woonplaats Usquert heeft men voor aanvang van dit seizoen besloten om niet meer uit te komen in de standaardklasse. Dat is een aderlating voor een dorp:' Men heeft bij de v.v. Usquert weer een aantal jaren in de standaard-klasse gespeeld. Uitslagen (verliezen met dubbele cijfers)  waren eerder gewoonte dan uitzondering. Men speelt nu met zowel het 1e als het 2e team in de reserve 6e klasse. Zodoende hoopt men het plezier weer een beetje terug te krijgen. Altijd verliezen is niet leuk.  De resultaten voor beide teams zijn echter ook op dit niveau wat wisselend, doch de reden hiervan is, dat vele spelers liever in het 2e team spelen dan in het 1e team, wat in een gezonde vereniging toch niet mogelijk moet zijn. Bestuurlijk zit men momenteel ook in een moeilijke fase, maar daaraan wordt momenteel hard gewerkt om hierin weer verbetering te brengen. Het voortbestaan van de voetbalvereniging Usquert staat op het spel en het zou inderdaad een enorme aderlating zijn, als de voetbalclub na bijna 95 jaar zou ophouden te bestaan.  Er is een reddingsplan opgestart  ( een commissie van wijze mannen, waarvan ik er een ben). Binnenkort zal hierover meer naar buiten gebracht gaan worden.
Jij bent ook een van de stuwende krachten achter het wielercriterium ‘Rondom de Bult’. Hoe zeker is het dat dit evenement over vijf jaar nog op de wielerkalender staat: 'Ruim 30 jaar geleden ben ik toegetreden als bestuurslid van de Vereniging voor Volksvermaken Usquert. De negen bestuursleden van deze club vormen ook het bestuur van de Stichting Wielercomité Usquert. Vanaf 1968 wordt in Usquert het criterium “Rondom de Bult van Usquert” verreden.  Aanvankelijk alleen voor de Mannen , maar sinds 2002 ook een criterium voor de Vrouwen.  Door de enorme  inzet van vrijwilligers in Usquert en de goede sponsorcontacten in de omgeving van ons dorp, lukt het ons eigenlijk ieder jaar vrij gemakkelijk om een en ander weer te organiseren.  De organisatie op zich lijkt mij dan ook geen probleem te worden en zal de Rondom de Bult van Usquert zeker blijven bestaan. Wat mij wel zorgen baart , is het aantal renners dat gaat deelnemen aan dit soort wedstrijden. Wedstrijden organiseren voor een handje vol enthousiaste wieleramateurs zou wel eens het einde kunnen betekenen. Gelukkig hebben wij Usquert als wielerdorp de afgelopen jaren wel op de kaart kunnen zetten door o.a. de start en finish van de Ronde van Groningen ( 2013 en 2014) en mogelijk ook in 2015.  Een aantal keren een etappe-doorkomst van de Energiewacht Tour en het afgelopen jaar de finale van de clubcompetitie van de Mannen .  Nu is inmiddels ook weer definitief, dat de finale van de clubcompetitie voor Mannen in Usquert gaat plaatsvinden en wel op zaterdag, 12 en zondag, 13 september 2015. De Vrouwen rijden dit jaar voor het eerst ook een clubcompetitie en ook deze finale zal in hetzelfde weekend in Usquert plaatsvinden. “
Mario van den Ende, Roelof Luinge, Frans Derks, Ignace van Swieten en Dick Jol.  Wat wordt jouw volgorde van t/m 5 en waarom:  1. Dick Jol  2. Roelof Luinge  3.  Mario v.d.Ende  4.  Ignace van Swieten en  5. Frans Derks
Dick Jol  vanwege zijn directe benadering ,  contacten met spelers ,  niet pietluttig, voelde altijd uitstekend wat wel en niet mogelijk is.
Roelof Luinge vanwege zijn geweldige staat van dienst . Zeer consequent met betrekking tot de spelregels, maar iets minder in de contacten met spelers en toch redelijk pietluttig bij toepassen van de spelregels. Je moet de wedstrijd ook een beetje aanvoelen.
Mario  v.d.Ende,  een zeer bekwaam scheidsrechter, maar als “bobo” van de KNVB niet zo voor de grote groep scheidsrechters . Alleen de top is zijn visitekaartje.
Ignace van Swieten. Een geweldige kerel… Heb ik in 1991 mijn opleiding als docent arbitrage voor de KNVB van hem gehad.  Een bekwaam scheidsrechter, veel humor, maar is  ons helaas veel te vroeg ontvallen.
Frans Derks.  Was niet mijn scheidsrechter.  Vond zich zelf erg belangrijk. Had daarbij ook nog wel vaak zijn eigen regeltjes
Snap jij dat clubs tegenwoordig steeds meer moeite hebben om vrijwilligers te vinden: 'Er is meer dan alleen voetbal  en ben je vrijwilliger bij een voetbalclub, dan wordt steeds vaker een beroep op dezelfde mensen gedaan.  Het is de laatste jaren maar een kleine groep , die heel veel moet doen binnen een club en dat hou je niet zolang vol, ook rekening houdende met het thuisfront.  Voorts krijg je als vrijwilliger ook veel minder waardering voor je werk , denk ik.  En ook door de privatisering van allerlei zaken , wordt  het werk bij de clubs steeds zwaarder en gooit men het bijltje er bij neer of begint men niet aan deze vrijwilligerstaak. Zich als vrijwilliger opgeven doet men niet (meer), doch via een persoonlijke benadering lukt het af en toe nog wel.”
Wat is iets wat jij op sportgebied nog graag zou willen bewerkstelligen: 'De Organisatie van het Nederlands Kampioenschap Tijdrijden voor Toerfietsers. Hieraan hebben we met de tfc Winsum al een aantal jaren meegedaan  en met mijn ploegje heb ik al 3 keer een tweede plaats gehaald.  Zou  toch heel leuk zijn om in Usquert eens een keer het Nederlands Kampioenschap te behalen.  Maar dan moeten ze geen jaren meer wachten, want ook mijn leeftijds-teller loopt door.  ( ben nog maar net 65 hoor).
Hét sportmoment 2014 van Klaas Smith is:'De organisatie van de finale van de Nederlandse clubcompetitie wielrennen voor Mannen, welke in september j.l. gedurende twee dagen in Usquert op een voortreffelijke manier is georganiseerd, en waar wij veel waardering voor  hebben mogen ontvangen.
Dat Siemen Mulder dit weekend zijn debuut als eredivisiescheidsrechter maakt , verdient  veel respect: 'Ja zonder meer. Voor dat Siemen naar het Betaald Voetbal promoveerde (2 jaar geleden) , heb ik hem ook een aantal keren mogen rapporteren. Siemen is een echte nuchtere Groninger, die zich zeker niet “gek” laat maken. Hij kent de regels, is in het veld een persoonlijkheid,  voelt de wedstrijd veelal bijzonder goed aan en doet er veel voor of laat er misschien nog wel meer voor. Dat hij na 2 jaar bijv. al in de eredivisie wordt aangesteld , geeft ook aan, dat zijn “bazen” vertrouwen in hem hebben. Wij als “Eemsmonders “ mogen trots op hem zijn. Hij is pas 31 jaar  en ik hoop dat we nog jaren plezier zullen hebben van Siemen als scheidsrechter op een hoog niveau. Als rapporteur   heb ik zijn eredivisiedebuut via de TV in zijn geheel gezien en ik moet zeggen, dat hij het naar mijn mening prima heeft gedaan. Geen verwijtbare fouten gemaakt en van het begin tot het einde een zeer gemotiveerde, maar zeker ook een zeer ontspannen indruk gevend.