Ook in de gemeente Eemsmond moet iedereen kunnen voetballen.

Geschreven door Johan Staal op . Geplaatst in Tafel Gereserveerd

Maandagavond werd in de kantine van De Heracliden de eerste aanzet gegeven voor het opzetten van een regionaal team van G-voetballers. Een initiatief wat is opgezet door Syb en Liessette Jongsma uit Uithuizen die graag zien dat hun 9 jarige zoon Remko ook kan voetballen. Iets wat door zijn beperking in een regulier team helaas niet mogelijk is maar wat door de samenwerking tussen Corenos, De Heracliden, Noordpool en Warffum gestalte gaat krijgen.
image-2014-11-18
 Annnet Baar, Marijke van Beek, Jeffrey Kramer,dhr. en mvr.Jongsma, Geertjan de Grip en Peter de Groot.
Bron: Ommelander Courant Foto: Ommelander Courant

Als voorzitter van de werkgroep G-voetbal gemeente Eemsmond heette Piet Geert Nicolay alle aanwezigen van harte welkom. Een speciaal welkomswoord was er voor de  burgemeester van de gemeente Eemsmond,  Marijke van Beek, een afvaardiging van de KNVB, en twee vertegenwoordigers van de voetbalvereniging HS’88 uit Hoogezand waar het G-voetbal al een groot aantal jaren beoefent wordt.

Na de openingswoorden van Piet Geert Nicolay kreeg Marijke van Beek als burgemeester van de gemeente Eemsmond het woord. Mevr. Van Beek liet als gastspreekster duidelijk merken dat ook deze tak van het amateurvoetbal haar volle aandacht heeft. De voetballiefhebster pur sang stak niet onder stoelen en banken dat ze hoopte dat het initiatief van de familie Jongsma, in samenwerking met Corenos, De Heracliden, Noordpool en Warffum, een groot succes zou worden. Een succes waar de KNVB uiteraard ook op hoopt zo vertelde de volgende spreker van de avond, de clubcoach KNVB district Noord Geertjan de Grip. ,, Als KNVB zijn wij heel nadrukkelijk met het G-voetbal bezig omdat wij het als bond graag willen dat iedereen kan voetballen. Wij willen verenigingen daarom graag helpen bij het opzetten van een G-team. Dat moet je zien in de vorm van het opleiden van trainers, adviseren bij het opzetten van de teams omdat je vaak te maken hebt met een groot verschil in leeftijd en het helpen opzetten van clinics. Daarnaast geven we de verenigingen ook graag voorlichting over wat zich rond het G-voetbal afspeelt. Clubs die met G-voetbal beginnen moeten echter wel zelfstandig het G-voetbal oppakken want de bond heeft puur een adviserende rol. Zoals hier in de gemeente Eemsmond gaat het om een samenwerking tussen meerdere clubs wat wij als bond toejuichen. Vaak lukt het een vereniging namelijk niet om zelfstandig een G-team te formeren en wordt de poging gestaakt. Corenos, De Heracliden, Noordpool en Warffum laten echter zien dat je door samen te werken ook iets kunt bereiken. Dat soort initiatieven ondersteunen wij van harte want er is maar een doel, zoveel mogelijk mensen met een beperking aan het voetballen te krijgen.”

Dat was ook het verhaal van Peter de Groot die samen met Annet Baas vijftien jaar geleden bij HS’88 in Hoogezand een G-team opstartte. De Groot, werkzaam bij Nieuw Woelwijck (een centrum voor mensen met een verstandelijke beperking) als orthopedagoog, vertelde over alles wat zich rond een G-team afspeelt en waar je als vereniging, of zoals in de Eemsmond verenigingen, rekening mee moet houden. Praktische zaken zoals een vaste trainingsaccommodatie, vervoer, begeleiding maar vooral ook hoe een speler of speelster met een beperking zich kan gedragen kwamen aan de orde. Terwijl Peter de Groot aan de hand van voorbeelden het G-voetbal promootte konden er vragen gesteld worden en waar veelvuldig gebruik van gemaakt werd. Door het enthousiasme van de orthopedagoog werd duidelijker dat er in de gemeente Eemsmond absoluut een draagvlak voor een G-team is. Iets waar Syb en Liessette Jongsma na afloop van de informatieavond van overtuigd waren. ,,Zonder dat er voorafgaand aan deze informatieavond veel ruchtbaarheid aan dit initiatief is gegeven zijn er al een aantal voetballers met een beperking die zich hebben aangemeld voor de clinic die we 26 november gaan organiseren. Dat zie ik als een positief signaal richting een G-team wat als het aan ons ligt zo snel mogelijk gestalte moet krijgen,” aldus Syb Jongsma die zelf een rol als trainer zak gaan vervullen maar weet dat er nog het nodige moet gebeuren voor het daadwerkelijk zo ver is. Iets wat even later uitstekend werd verwoord door Freerk Vogel die als afgevaardigde van De Heracliden aanwezig was. , Nu ik alles een beetje beluister komt het beeld van dat het G-team op een locatie moet trainen en speelt duidelijk naar voren. Daar is een duidelijke reden voor en wat voor ons als verenigingen goed is om te weten. Daar moeten wij als verenigingen goed mee omgaan. Dat mag namelijk nooit de reden zijn dat het G-voetbal in de gemeente Eemsmond niet van de grond komt. Als vier volwassen verenigingen mogen we van dat onderwerp nooit een breekpunt van dit initiatief maken.”

Dat laatste was de secretaris van Noordpool, Dani Nijholt, roerend met Freerk Vogel eens. ,,We moeten als vereniging niet groter willen zijn dan het doel wat we als vier verenigingen nastreven en dat is het G-voetbal introduceren in de gemeente Eemsmond. Op welke locatie dat is mag inderdaad niet uitmaken. En verder kan ik namens de werkgroep G-voetbal zeggen dat wij als verenigingen uiteraard bereid zijn om belangstellenden van de nodige informatie te voorzien. Als men naar info @noordpool-ufc.nl mailt zal de nodige informatie toegezonden worden.”

Zo kwam er een einde aan een voorlichtingsavond over het opstarten van G-team in de gemeente Eemsmond. Een avond waar Piet Geert Nicolay een goed gevoel aan had overgehouden maar waar de oud-voorzitter van De Heracliden wel een kanttekening bij plaatste. ,,Om eerlijk te zijn had ik wat meer belangstelling van ouders verwacht. Dat komt misschien ook wel doordat er te weinig voorpubliciteit is gegeven. Desondanks heb ik wel een positief gevoel over het opstarten van een G-team in de gemeente Eemsmond. We hebben vanavond gehoord dat er nog veel werk te doen is. En verder moet op woensdag 26 november blijken of er voldoende animo voor G-voetbal in de gemeente Eemsmond is. Dan staat er op het complex van Noordpool tussen 15 en 16 uur namelijk een open training op het programma waar ik van hoop dat deze open training een succes gaat worden. Ik ben namelijk van mening dat ook in de gemeente Eemsmond het voor iedereen mogelijk moet zijn om te kunnen voetballen.”