Puurvoetbalonline geeft het woord aan de voorzitter van Hoogkerk, Ronny Melessen

Geschreven door Johan Staal op . Geplaatst in Tafel Gereserveerd


Een nieuwe rubriek ontstaat soms spontaan en dat is ook het geval met, Puurvoetbalonline geeft het woord aan….’ Een rubriek waarin iemand vanuit een amateurvereniging over allerlei facetten uit zijn of haar club, en soms daarbuiten, vertelt. De derde gast in deze rubriek is de voorzitter van de voetbalvereniging Hoogkerk, Ronny Melessen.1375612784N306514 106226469556151 1564407469 n


              

Drie jaar is Ronny Melessen nu voorzitter van de voetbalvereniging Hoogkerk. Een voetbalvereniging die als een rode draad door zijn leven loopt en waar, als je de Hoogkerker hoort praten, voorlopig ook nog geen einde aan zal komen. Passie is namelijk een woord wat absoluut op de 42 jarige Hoogkerker van toepassing is. Geef Ronny Melessen namelijk het woord over de voetbalvereniging Hoogkerk, en andere onderwerpen waar hij een mening over heeft, en je bent voorlopig nog niet weer thuis.

Passie: Daar staat of valt in mijn beleving alles mee. Als ik iets doe dan gebeurt dat met veel inzet. Ik ben iemand die er graag voor zorgt dat alles goed voor elkaar is. Maar ik ben mij er wel van bewust dat ik als voorzitter ook fouten maak. Daar moet je ook niet te groot voor zijn om dat te erkennen want laat een ding duidelijk zijn, niemand is groter dan de club en dus ook Ronny Melessen niet.

Leden: Alle leden van je vereniging zijn belangrijk. Verenigingen waar alles om het eerste elftal draait doen in mijn ogen iets goed verkeerd. Vroeg of laat breekt je dat op als club. Als je het namelijk qua kantineopbrengsten van een eerste elftal moet hebben kun je er beter direct mee stoppen. Je ziet namelijk bij veel clubs dat spelers van het eerste elftal als eerste weg zijn terwijl spelers van lagere teams veel meer genieten van de derde helft, wat iets is wat het voetballen in mijn ogen een extra dimensie geeft. Uit die teams komen verhoudingsgewijs ook de meeste vrijwilligers. Tijdens de beroemde derde helft worden de meeste deals zeg ik altijd.

Derde helft: Ik ben daar zelf ook een grote liefhebber van want op de donderdagavond en zondag ben ik degene die de deur van de kantine op slot doe. Mijn vrouw weet dat en zolang ik voorzitter ben zal dat ook niet anders worden. Dat is niet iets wat moet maar dat zijn gewoon de dingen waar ik intens van geniet. Ik zeg vaak, het leven is al lastig genoeg en zorg er daarom voor dat je van de leuke dingen kunt genieten.

Voorzitter: Toen mijn voorganger, Henk Hazekamp, te kennen gaf dat hij er mee wilde stoppen moest er uiteraard een nieuwe voorzitter komen. Ik was kandidaat voor het voorzitterschap en tijdens de jaarvergadering werd ik vervolgens gekozen. Maar er waren leden die mij alleen maar kenden als elfalleider van het derde elftal en dat was een heel andere rol dan die van voorzitter. Daar was de derde helft een belangrijkste factor waar ik uiteraard vrolijk aan meedeed. Dat was iets wat in mijn rol als voorzitter niet kon en daar was ik mij goed van bewust. Ik vulde het vervolgens wel op mijn eigen manier in want je moet wel jezelf blijven. Maar ik weet wel zeker dat als er vanuit de club stemmen waren gekomen van, Ronny dat moet anders als voorzitter, dan had ik daar wel naar geluistert. Open en eerlijk zijn is de manier waarop wij binnen de voetbalvereniging Hoogkerk met elkaar omgaan, gewoon duidelijk naar elkaar zijn maar als je een fout maakt dat ook durven te erkennen.

Betalen spelers: Bij de voetbalvereniging Hoogkerk worden geen spelers betaald want dan zou ik als voorzitter onze vrijwilligers nooit weer onder ogen durven komen. Mensen die veel uren aan de voetbalvereniging besteden worden, althans dat is mijn mening, op die manier namelijk belazerd. Kijk maar om je heen naar verenigingen die in het verleden figuurlijk zijn omgevallen. Roemruchte clubs waar niets van overgebleven is. Dat is jammer en voor veel vrijwilligers zal dat extra pijnlijk zijn geweest. Dat zal bij Hoogkerk nooit gebeuren want wij zijn zuinig op onze vrijwilligers die onze vereniging, naast onze sponsoren, in stand houden.

Sponsoren: Net als iedere andere vereniging zijn ook wij erg blij met onze sponsoren. Zonder sponsoren wordt het steeds lastiger om een vereniging gezond te houden. Dat is tenminste het verhaal wat je bij veel verenigingen hoort. Daarom vind ik ook dat je sponsoren moet koesteren en als vereniging wat extra voor ze moet doen. Het moet niet alleen het handje ophouden zijn want daar prikken sponsoren op een gegeven moment toch doorheen. We hebben als Hoogkerk 450 leden, waar100 spelende seniorleden bij zitten. We zijn dan ook een gezonde vereniging en dat moeten we ook blijven. Maar de tijden veranderen ook voor sponsoren want ook die werken steeds meer met een bepaald budget.

Hoofdsponsor: We hebben het met onze nieuwe hoofdsponsor Macron enorm getroffen. Macron, een sportkledingfabrikant uit Italië kwam in beeld toen onze toenmalige hoofdsponsor helaas failliet ging. Daar moet ik overigens direct wel bij vertellen dat de afspraken die er tussen de hoofdsponsor en Hoogkerk gemaakt waren keurig zijn nagekomen. Maar toen Macron in beeld kwam kwamen we toch in een andere wereld terecht want we zijn zelfs op uitnodiging een paar dagen in Bologna geweest en in het stadion van AZ waar ze hun ideeën aan geïnteresseerde clubs lieten zien. We zijn in het rond de stad Groningen de eerste amateurclub waar Macron hoofdsponsor is en ik moet zeggen daar ben we trots op. We willen met Hoogkerk graag stappen voorwaarts maken en daar is onze samenwerking met Macron een onderdeel van.

Trainer: Voor dit seizoen hebben we Heiko van den Berg gecontracteerd als trainer. Ik moet zeggen dat we daar als club erg blij mee zijn. Heiko is een zeer gedreven trainer en wij hebben een jonge groep die dat nodig heeft. Niet dat de zweep er over moet want dat is de grootste onzin die er bestaat maar met gedreven zijn bedoel ik iets anders. Heiko had onze oudste jeugd al veel zien spelen voordat hij met ons tot overeenstemming was gekomen en dat tekent zijn instelling. Een trainer die zich goed in de club verdiept voordat je tot overeenstemming komt heeft bij mij al een streepje voor. Daardoor kent hij al wat jeugdspelers die doorstromen naar de senioren en dat is alleen maar een voordeel.

Complex: Daarvoor past maar een woord en dat is dat ons complex te klein is. Als ik zie hoeveel jeugdelftallen er bij De Held, de gezamenlijke jeugdafdeling van Hoogkerk en CSVH, zijn dan is het duidelijk dat wij onze gasten niet op een nette manier kunnen ontvangen. Dat stoort mij omdat het ook gevolgen heeft voor vrijwilligers in de kantine. Er moeten steeds meer jeugdduels ingepland worden waardoor er seniorenwedstrijden van CSVH later op de dag gespeeld moeten worden. De politiek is vorig jaar keer op bezoek geweest en het zou prachtig zijn als er qua velden wat zou gebeuren. Helaas zijn we zover nog niet maar dat is in een tijd dat de geldkraan vanuit de gemeente en ook Den Haag steeds verder dicht gedraaid wordt ook geen wonder.

Toekomst: Daar kunnen we hele theorieën op los laten waarbij iedereen weet dat het woord fusie overal klinkt wat amateurclubs betreft. Kijk naar Bedum, kijk naar Winsum en je ziet dat het daar is gebeurt of in de toekomst wellicht gaat gebeuren. De toekomst zal uitwijzen of zoiets ook ooit in Hoogkerk gebeurt. Ik durf, en wil, daar geen uitspraken over doen want in het verleden zijn er pogingen geweest om tot een fusie te komen maar die zijn toen mislukt. Dus je begrijpt, dat is een gevoelig onderwerp maar uit de verhalen die je bij andere verenigingen hoort is dat daar niet anders want bij een fusie, of plannen in die richting spelen emoties een grote rol.

Voorzitter: Hoelang of ik nog voorzitter ben dat weet ik niet want laten we eerlijk zijn, dat bepalen de leden. Wat ik in het begin ook al vertelde, niemand is groter dan de club dus ik ook niet. Als de situatie zich zou voordoen dat de leden vinden dat er een andere voorzitter moet komen dan moet je plaats maken. Maar wat er in de toekomst ook gebeurt, de voetbalvereniging Hoogkerk is een belangrijk onderdeel in mijn leven en dat zal ook nooit veranderen.