Jan Wichertjes en Jan Venema: Winsum zal ooit het voetbalbolwerk in Noord-Groningen worden.

Geschreven door Johan Staal op . Geplaatst in Tafel Gereserveerd

Voor de 63-jarige Jan Wichertjes en Jan Venema(62) was de periode als bestuurslid van de CVV Viboa een woelige periode Voor de 63-jarige Jan Wichertjes en Jan Venema(62) was de periode als bestuurslid van de CVV Viboa een woelige periode.
 
 
 
IMGP1313

 

Jan Wichertjes ( links) en Jan Venema samen op het hoofdveld van de CVV Viboa  foto: www.mijnmomentopname.nl  Coen van der Molen Winsum

 

Toch kijken beiden met veel plezier terug op hun tijd als bestuurslid die voor Jan Wichertjes als voorzitter van tussen 1989 en 1998 lag en voor Jan Venema een jaar langer namelijk van 1988 tot 1998. Ze zijn nog steeds als vrijwilliger betrokken bij de christelijke voetbalvereniging uit Winsum waar Jan Venema als KNVB-scheidsrechter samen met tal van andere vrijwilligers een van de mensen is die er voor zorgen dat de wedstrijden zaterdags op het sportcomplex aan de Schouwerzijlsterweg in goede banen geleidt worden. Daarna vertrekt hij naar de wedstrijd die hij door de KNVB toegewezen heeft gekregen want een duel is in de derde of vierde klasse van de voetbalbond. Voor Jan Wichertjes is een andere belangrijke taak weggelegd binnen VIBOA die hij iedere zaterdagmorgen in alle vroegte vervuld.

, In mijn tijd als voorzitter, die in 1989 begon, ben ik daar al mee gestart. Ik ben namelijk een uitgesproken ochtendmens waardoor ik s'morgens in alle vroegte aanwezig was om Douwe Korsaan te helpen bij het in orde brengen van de velden voor de wedstrijden. Ik deed het, als Douwe verhinderd was, ook wel alleen en had dan om half zes de lampen al branden om maar goed te kunnen zien dat de lijnen recht op het veld kwamen. Als er dan bijvoorbeeld inwoners uit Winsum gingen vissen waren ze in het begin zeer verbaasd dat er bij ons lampen brandden. Toen ze dan ook polshoogte kwamen nemen bleek de voorzitter met de kalkwagen over de velden van Viboa te lopen." vertelt hij lachend.

Voor Jan Venema begon zijn bestuurlijke loopbaan in 1988 die meer op het technische vlak zou komen te liggen., Ik kwam in het bestuur als degene die het beleidsplan moest bewaken dat geschreven was om VIBOA in alle geledingen op een hoger niveau te brengen. Dat gaf natuurlijk veel strijd binnen de vereniging maar je moet altijd een ding goed voor ogen houden dat niemand groter is dan de club. Je hebt altijd stromingen binnen die het anders zien maar als vereniging moet je consequent je beleidsplan volgen anders wordt je een stuurloos schip."

Consequent en principieel waren ze ook in hun strijd met de gemeente tijdens hun bestuurlijke periode. In die tijd speelde namelijk de uitbreiding van het complex aan de Schouwerzijlsterweg waar Viboa in 1980, na het vertrek van Hunsingo naar Schillingeham, alleen achterbleef. Dit werd een strijd die bijna tot aan de Raad van State werd uitgevochten wat menig uur aan vrije tijd heeft gekost weet Jan Wichertjes zich nog goed te herinneren.

, Toen ik gevraagd werd of ik voorzitter van Viboa wilde worden werd erbij verteld dat het mij doordeweeks hooguit twee uur ging kosten. Maar in die roerige periode waren weken dat ik, buiten de zaterdagen om, twintig uur of meer in Viboa stak eerder regel dan uitzondering. Op een gegeven moment kreeg ik dan ook tegengas van het thuisfront die vond dat het de spuigaten uit begon te lopen."

Dit laatste wordt volmondig beaamd door de ook als elftalleider bij het eerste elftal actief geweest zijnde Jan Venema. Wij bezochten samen ook de KNVB-vergaderingen en dat werd door ons ingecalculeerd dat we daar extra tijd aan kwijt waren maar niet dat we zo vaak bij het gemeente bestuur zaten te vergaderen over de uitbreiding cq verbetering van onze voetbalvelden. Dat kostte extra uren wat niet nodig geweest was maar binnen de raad heerste verdeeldheid over de plannen die wij naar voren brachten. En als er onenigheid in de raad is dan weet je dat je een traject moet doorlopen wat veel tijd in beslag neemt. We hebben het uiteindelijk voor elkaar gekregen maar als we nu rond om eens heen kijken en zien hoeveel teams Viboa( totaal 28. JS) heeft zijn we nu alweer te klein."

 Ze hebben hun periode als bestuurslid als een mooie tijd ervaren waarbij er vooral voor Jan Wichertjes een compleet nieuwe wereld open ging. , Ik heb in een mijn jeugd een zware longontsteking gehad en stond in mijn jeugdjaren voortdurend onder doktersbehandeling. Ik mocht, naast dat ik niet mocht sporten, ook niet op de fiets naar school waardoor ik van veel dingen die onderweg gebeuren als je met een groep naar school fietst niets mee kreeg wat ik erg jammer vond. Voetballen mocht ook niet waardoor mijn kennis wat de regels en dergelijke betrof toen ik voorzitter van Viboa werd dan ook niet echt groot was."

Op het moment dat Jan Wichertjes voorzitter werd deed hij echter iets waar Jan Venema nog steeds met respect over praat. , Toen Jan aantrad als voorzitter kon de regel dat de voorzitter altijd met het eerste elftal meeging naar uitwedstrijden direct van tafel geveegd worden. Hij stelde namelijk een schema op waarbij hij als voorzitter met alle teams meeging naar uitwedstrijden. Ik durf te stellen dat er weinig voorzitters zijn die dat op die manier deden of nu nog doen maar hij heeft er bij alle teams enorm veel goodwill mee gekweekt. Meestal zien voorzitters, en dan ook nog vaak incenditeel, de lagere teams alleen in thuiswedstrijden aan het werk maar zeker niet in uitwedstrijden."

Naast zijn bestuurlijke activiteiten was Jan Venema ook als trainer actief binnen Viboa en wel als trainer van het tweede damesteam. Als hij daarover begint te vertellen komt er een passie naar boven voor het damesvoetbal die mooi om te zien is. Vol vuur vertelt hij over Hieke Zijlstra de voetbalster die via Viboa, Velocitas naar Oranje Nassau vertrok en uiteindelijk het Nederlands Elftal haalde.

, Ik zie haar nog staan bij een training in haar gewone kleding en een week later was ze er weer. Ik vroeg haar of ze niet wou komen voetballen en kreeg daar een positief antwoord op. De keer daarop kwam ze met haar moeder langs en mocht ze mee trainen. Ik wist niet wat ik zag en kon mijn ogen bijna niet geloven toen ik begreep dat Hieke nog nooit gevoetbald had. Ze liep over van talent en kon direct meekomen met alle oefeningen die we deden. Met het tweede team werden we dan ook kampioen waarbij duidelijk gesteld mag worden, zonder de anderen daar te kort mee te doen, dat Hieke haar inbreng groot in genoemd mocht worden en dat ze later in Oranje heeft gespeeld vind ik nog steeds geweldig."

Zo gaat het interview met deze twee mannen met een Viboa hart al slingerend langs tal van onderwerpen zoals daar ook waren de fusiegesprekken tussen Viboa en Hunsingo waarbij de vergaderingen hierover onder voorzitterschap van de man die nu zijn handen vol heeft aan de B.V. Veendam, Wim Entzinger, op neutraal terrein in de bovenzaal van de Gouden Karper werden gehouden verteld Jan Wichertjes.

, De fusieplannen lagen natuurlijk gevoelig maar er was wel degelijk een draagvlak. Het gemeentebestuur juichte de plannen ook toe en de voortekenen zagen er goed uit. Binnen Viboa was de stemming positief omdat het grootste gedeelte, tegenstemmers heb je altijd, van de leden inzag dat een fusie op termijn alleen maar voordelen zou hebben. Denk maar aan een complex, uitstraling, talenten bijelkaar enz. Toen er echter bij Hunsingo gestemd moest worden bleek dat de oudere leden in de meerderheid waren en werd de fusie afgeblazen wat ik tot op de dag van vandaag een gemiste kans vind om het voetballen in Winsum op een hoger niveau te brengen." Jan Venema voegt eraan toe dat door het feit dat Hunsingo lager speelde men bang was dat Viboa te overheersend zou worden.

, Dat gevoel leefde toen tenminste maar het zou toch prachtig zijn als hier in Winsum een vereniging zou zijn. Ik weet dat velen denken dat zoiets nog jaren gaat duren maar, en Jan Wichertjes knikt instemmend, we moeten ons gezond verstand gebruiken en zorgen dat we als een club voor wat de gehele regio Noord-Groningen betreft de vereniging zijn waar de talentvolle voetballers terecht kunnen als ze zich door willen ontwikkelen. Ik ben er van overtuigd dat we na een fusie op zeer korte termijn minimaal in de hoofdklasse zouden spelen.

Het volgend seizoen komt Viboa met al haar standaard jeugdteams uit in de hoofdklasse en de hoofdmacht heeft het eerste klasserschap veilig gesteld. Bij Hunsingo is het eerste elftal kampioen geworden en lopen er ook bij de jeugd talentvolle voetballers rond. Eeuwig zonde dat we onze krachten niet bundelen om gezamenlijk in Winsum een voetbalbolwerk neer te zetten die kan concurreren met grote verenigingen in bijvoorbeeld Groningen."

Zo kunnen beide mannen nog uren doorgaan en rollen mooie anekdotes over de carrière van de op 48-jarige leeftijd als scheidsrechter actief geworden Jan Venema over tafel waarbij hij zijn eigen broer Klaas met een rode kaart van het veld stuurde wel een van de mooiste was. Verder passeren ook de trainers die in hun bestuurlijke periode bij Viboa actief waren de revue. Beiden zijn het er unaniem over eens dat Jan van Dalen in hun ogen de beste was maar dat ze in Rinie Jurna ook een trainer in huis hadden die ook bepalend binnen de vereniging is geweest.

Ook komt penningmeester Gerard Mulder tersprake die er voor zorgde dat financieel alles klopte bij de Geel Blauwen en die nadat hij in een eerdere periode terug was getreden als penningmeester gauw weer terug werd gehaald binnen het bestuur. Mooie verhalen van twee zestig plussers die beide op hun eigen manier een steentje bijdragen aan de uitstraling van de CVV Viboa. Jan Venema door onder andere, zoals eerder gezegd, als clubscheidsrechter te fungeren en Jan Wichertjes door iets wat hij zelf het beste kan vertellen en wat door de overige leden van Viboa zeer wordt gewaardeerd.

,Ik was een keer aan de late kant wat de zaterdagmorgen betrof en fietste achter twee jeugdige voetballertjes van Viboa. Opeens hoorde ik ze tegen elkaar zeggen toen we vlakbij de voetbalvelden waren., Het zal toch niet afgelast zijn want de Rood Wit Blauwe vlag hangt nog niet uit. Sinds die tijd is mij het niet meer overkomen dat de vlaggen niet op tijd gehesen want het Rood Wit Blauw en de overige vlaggen van onze vereniging zijn , naast hun andere symboliek, het teken dat er bij Viboa gevoetbald wordt."