Wethouder Kor Berghuis(gemeente de Marne): Door samen te werken kom je tot een mooi resultaat

Geschreven door Johan Staal op . Geplaatst in Tafel Gereserveerd

Wethouder Kor Berghuis van de gemeente de Marne is geen man voor een baan van acht tot vijf. Dat wordt al snel duidelijk tijdens het gesprek dat ik voor Puurvoetbalonline had met de wethouder die Ruimtelijke Ordening; Bouw- en Woningtoezicht; Vuilverwerking / Riolering; Beheer; Sport; Gebouwen; Infrastructuur; Verkeer en vervoer; Project Winkelcentrum; Project Zoutkamp in zijn portefeuille heeft.

1359183356Nkor 2

Een baan met een qua werktijden vast stramien heeft hij namelijk niet en dat is iets wat door de 54 jarige Kor Berghuis duidelijk erkend wordt. Maar hij legt direct uit waarom hij daar totaal geen moeite mee heeft. ‘Als je sport in je portefeuille hebt als wethouder weet je dat er regelmatig in de avonduren vergaderingen of bijeenkomsten gepland moeten worden. Bij sportverenigingen heb je nu eenmaal te maken met vrijwilligers en dan kun je als wethouder niet even zeggen, als er wat te bespreken valt dan komen jullie overdag maar.”

En dat er in 2012 genoeg te bespreken viel binnen de gemeente De Marne op het gebied van de sportvoorzieningen, en het wel of niet voortbestaan van verenigingen was duidelijk, vertelde wethouder Kor Berghuis. ‘In 2012 werd de voetbalvereniging PWC opgeheven omdat de club geen bestaansrecht meer had. PWC werd met hulp van de andere de voetbalvereniging Kloosterburen mede in stand gehouden doordat sommige spelers van de lagere teams bereidt waren om op zaterdag in Westernieland tegen een bal te trappen. Maar dat was op termijn natuurlijk geen haalbare kaart meer zodat er geen andere mogelijkheid was voor het bestuur van PWC  om de handdoek in de ring te gooien. PWC wilde eerst nog als een, slapende’ vereniging verder gaan maar op een gegeven moment zag het bestuur in dat ook die optie niet realistisch meer was.”

Sportcomplexen

Door het wegvallen van PWC bleven er daardoor nog vier voetbalverenigingen, Eenrum, Kloosterburen, FC LEO en VVSV’09 over in de gemeente De Marne die gezamenlijk vijf complexen bespelen. Een situatie die is ontstaan door de fusie tussen Zeester en UVV’70. Een vereniging met 2 complexen is geen ideale situatie, maar hier spelen gevoeligheden ook een rol, om de stap te zetten naar 1 complex. Dit wordt ook door de wethouder erkend maar toch geeft hij duidelijk aan dat er op dit moment geen noodzaak is om een complex te sluiten. ‘Voor alle duidelijkheid, als je puur naar de ledenaantallen van de voetbalverenigingen kijkt zou het er in De Marne qua het aantal velden heel anders uit moeten zien. Volgens de cijfers zou bijv. Kloosterburen het dan prima met een veld kunnen doen maar zo werkt het in de praktijk niet. Als de gemeente zou besluiten om bijvoorbeeld sportpark Toercamp in Zoutkamp te sluiten zou dat ons als gemeente op dit moment weinig voordeel opleveren. Dan komt er een stuk grond braak te liggen want in alle redelijkheid, op die locatie overgaan tot het bouwen van huizen is iets wat gezien de krimpproblematiek en recessie  niet snel zal gebeuren.”

De wethouder geeft namelijk aan dat de krimp steeds meer zichtbaarder krijgt op de gemeente De Marne en wat een gegeven is waar hij zijn ogen niet voor sluit. ‘Wij als gemeente de Marne hebben absoluut met een bevolkingsdaling te maken. Dat merk je op de scholen waar het aantal leerlingen terugloopt en daar krijgen de sportverenigingen ook mee te maken. Minder leerlingen op de scholen zorgt automatisch voor minder leden bij de sportverenigingen. En dat is iets, wat zich de komende jaren steeds meer zal doorzetten.”

1359183394Nkor 1

De mede-eigenaar van maatschap Berghuis, ik ben voor 70% werkzaam als wethouder en ben daarnaast voor 30% actief binnen het bedrijf waar ik samen met mijn broer eigenaar van ben. Wethouder Kor Berghuis, is een realistisch iemand en sluit zijn ogen niet voor de problemen waar de sportverenigingen in de toekomst mee te maken krijgen. ‘We gaan naar een toekomst toe dat vooral voetbalverenigingen meer met elkaar moeten gaan samenwerken. Jij noemt het voorbeeld van een gezamenlijke jeugdopleiding waarvan ik denk, dat zou misschien niet verkeerd zijn. Krachten bundelen zonder dat de verenigingen hun eigen identiteit verliezen zou wat dat betreft een prima idee zijn.”

Kor Berghuis haast zich echter om daaraan toe te voegen dat hij vindt dat zoiets bij de clubs zelf weg moeten komen en dat de politiek de verenigingen niet iets op moet opleggen. ‘Ik merk tijdens het overleg wat wij als gemeente regelmatig met de voetbalverenigingen voeren dat men steeds realistischer naar de toekomst kijkt en dat is alleen maar goed. Met alleen maar je kop in het zand steken kom je namelijk geen steek verder maar dat geldt niet alleen voor de verenigingen maar ook voor ons als gemeente.”

 

Opeens valt de opmerking hoe sportief de wethouder zelf eigenlijk is en het mooie is dat hij direct aangeeft dat het zelf sporten beperkt bleef tot activiteiten in schoolverband. ‘ Op school was ik wel actief qua sport waarbij basketballen en volleyballen mijn voorkeur hadden, en het schaatsen niet te vergeten. Maar ik ben nooit lid geweest van een sportvereniging en dat lag puur aan mijzelf. Ik kwam namelijk thuis van school en ging meehelpen op het boerenbedrijf van mijn ouders want dat was mijn lust en mijn leven. Mijn ouders hadden er geen moeite mee gehad als ik lid van een sportvereniging was geworden maar ik had die interesse gewoon niet.”

Toch volgt hij al het sportnieuws op de voet vertelt de ondertussen 54 jarige wethouder want vroeger werd er tijdens de Tour de France een klein radiootje meegenomen om samen met zijn vader naar het slot van een etappe te luisteren. , Dat kan ik mij nog heel goed herinneren en ik moet ook zeggen, dat waren toch wel mooie momenten. Dan was je druk op het land en dan toch even een moment van rust als we samen naar de etappeontknoping luisterden.”

Sportevenementen

Sinds hij drie jaar geleden wethouder werd in de gemeente De Marne kom ik Kor Berghuis regelmatig tegen bij sportevenementen en geef aan dat ik zoiets wel kan waarderen. Voetbalwedstrijden, grasbaanraces, wielerevenementen, biljarten bij alles in de gemeente voelt hij zich betrokken. ‘Dat zie ik ook als mijn taak als wethouder richting al die vrijwilligers die ieder op hun eigen manier er toch voor zorgen dat wij als gemeente op sportief gebied op de kaart blijven staan. Een mooi voorbeeld is daarbij wel het NK ploegentijdtijden wat vorig jaar in het Lauwersmeergebied plaats vond. Dat heeft voor aardig wat publiciteit gezorgd en het mooie is dat het zo goed als zeker is dat het ook dit jaar weer in het Lauwersmeergebied georganiseerd zal worden.”

Vrijwilligers

Zo komen we automatisch op de inzet van heel veel vrijwilligers binnen de verenigingen en waar de wethouder zonder uitzondering veel waardering voor heeft. ‘Het is een gegeven dat geen enkele vereniging zonder vrijwilligers kan en ook dat besef komt steeds duidelijker naar voren. Zelfwerkzaamheid wordt steeds belangrijker in een tijd dat ook wij als gemeenten zien dat er uit Den Haag toch steeds kritischer gekeken wordt waar men het geld wel of niet aan wil besteden. Ik moet eerlijk zeggen, doordat mijn twee dochters Alinda en Krista in Kloosterburen kwamen te voetballen, wat op het gebied van het damesvoetbal ondertussen een samenwerkingsverband met Eenrum is aangegaan, heb ik ook in de jaren voordat ik wethouder werd Kloosterburen toch wat intensiever gevolgd. Als ik kijk wat daar de laatste jaren allemaal gebeurd is op en rond het sportcomplex Westerklooster is dat in een woord geweldig. Ik zie dergelijke ontwikkelingen  op onze andere sportcomplexen in de gemeente ook steeds meer tot stand komen en dat is een prima zaak. Want door met elkaar de schouders ergens onder de zetten kun je mooie dingen realiseren.”

Realiseren

Dat iets willen realiseren heeft Kor Berghuis zelf ook hoog in het vaandel staan want de wethouder straalt tijdens het interview duidelijk uit dat hij zijn taken als wethouder met veel plezier vervult. Dat doet bij mij de vraag opkomen, stel je voor dat het wethouderschap opeens afgelopen is. De vraag wordt in eerste instantie met een lach beantwoord maar enkele ogenblikken volgt een serieus antwoord. ‘In de politiek weet je dat het opeens afgelopen kan zijn, dat kan door gemeenteraadsverkiezingen waardoor je een politieke verschuiving krijgt of er gebeurt iets waar jij politiek verantwoordelijk voor gesteld wordt. Dat is het risico nu eenmaal en dat moet je ook accepteren.  Maar inderdaad je hebt gelijk, ik heb het als wethouder inderdaad fantastisch naar mijn zin in een gemeente de Marne waar we als inwoners  best trots op mogen zijn.”