Dynamische dames willen met SIOS hogerop.

Geschreven door Johan Staal op . Geplaatst in Tafel Gereserveerd

Sinds Petra Rutgers in 2007 als secretaris toetrad tot het hoofdbestuur van SIOS is het aantal dames, qua bestuurlijke taken, alleen maar toegenomen binnen de voetbalvereniging uit Sauwerd. In 2012 nam Annet Zwakenberg namelijk de voorzittershamer over van dhr. Rutgers en per 1 januari werd Ingrid Dijk benoemd tot voorzitter van de jeugdafdeling van de voetbalvereniging uit Sauwerd.

                           1358076723NBestuursleden Sios Sauwerd 05 01 13 2047

           Petra Rutgers, Annet Zwakenberg en Ingrid Dijk(v l naar r) willen met graag SIOS hogerop

Bron: Ommelander Courant                                                              foto: Ronnie Afman Baflo 

Aan het begin van het interview wordt direct duidelijk dat het drietal een goed gevoel heeft bij de vijfde klasser uit Sauwerd verteld de 24 jarige voorzitter, Annet Zwakenberg. ,,Toen ik ongeveer een half jaar geleden benaderd werd voor het voorzitterschap was dat naar mijn idee als een geintje bedoeld, althans zo kwam het bij mij over. Maar toch kreeg ik al snel in de gaten dat er wel degelijk een serieuze ondertoon in zat en begon ik er zelf ook over na te denken. Toen mij op een gegeven moment vanuit de club gericht gevraagd werd of ik er wat voor voelde om voorzitter te worden besloot ik om de vraag met ja te beantwoorden want ik had ondertussen het gevoel gekregen dat we met SIOS een weg waren ingeslagen, waar ik graag mijn steentje aan bij wilde bijdragen.”

Dat gold in 2007 ook voor de 30 jarige Petra Rutgers die toen verrast werd door het ondertussen overleden erelid, dhr. Olthof. ,,Ik vond het toen heel bijzonder, en ook mooi dat ik door dhr. Olthof werd benaderd. Dat was binnen SIOS een man met aanzien en ik was toen even oud als Annet nu en vond het een eer dat ik gevraagd werd. Ik was als vrijwilliger wel bij SIOS betrokken maar dat men aan mij dacht voor wat betreft een functie binnen het hoofdbestuur had ik toen eerlijk gezegd niet verwacht.”

Ook Ingrid Dijk is al enkele jaren binnen de vijfdeklasser betrokken maar in het laatste half jaar van 2012 stonden haar activiteiten voor SIOS wat op een laag pitje. ,, Nadat ik bij onze vorige trainer Rob Brouwer twee jaar als elftalleider had gefungeerd besloot ik het in de rest van 2012 wat rustiger aan te doen. Als zorgcoordinator in het Martiniziekenhuis volgde ik nog een cursus en dat wilde ik eerst afronden. Maar ik wist wel dat ik weer actief bij SIOS zou terugkeren want zo had ik onze voormalige voorzitter, dhr. Rutgers toegezegd, per 1 januari 2013 zou ik het voorzitterschap van de jeugdafdeling op mij nemen.”

Vier dames

Zo zijn er vanaf 1 januari 2013 dus vier dames op bestuurlijk niveau actief binnen SIOS actief want ook Harma van Veen, die niet bij het interview aanwezig kon zijn, vervult een belangrijke rol binnen de voetbalvereniging vertelt Petra Rutgers. ,,Harma is een heel belangrijke kracht binnen onze vereniging. Naast dat ze secretaris van het jeugdbestuur is staat ze ook als leider/trainster vele uren op het veld en is daarom echt een gouden kracht voor ons als SIOS.”

Dit wordt beaamd door Annet Zwakenberg die aangeeft dat het met het aantal vrijwilligers wel goed gaat binnen de vijfdeklasser. ,,Voorop gesteld, van personen die hun steentje willen bijdragen kunnen er nooit genoeg van zijn. Daarom heb ik mij bij mijn aanstelling als voorzitter direct sterk gemaakt om mensen rechtstreeks te benaderen. Als je een algemene mail rond laat sturen richting je leden werkt dat vaak niet. Mijn voorkeur gaat daarom uit naar een persoonlijke benadering want dat werkt veel beter.“

,,Dat ben ik helemaal met Annet eens, geeft Ingrid Dijk aan, want daar kweek je onderling duidelijk meer saamhorigheid mee. In het verleden was dat toch allemaal wat minder en dat is ook richting de jeugd iets wat ik graag anders zou willen zien. Als je als vereniging een ambitie wilt uitstralen dan moeten alle geledingen daar in mee. Dan zal je ook bij de jeugd moeten durven zeggen waarom jij vindt dat een jeugdspeler in de D2 thuishoort en niet in de D1. Daar moet je open en eerlijk in zijn is mijn mening want via een eerlijke en open manier van werken kom je tot betere resultaten.”

Betrokkenheid

Betrokkenheid bij je club noemt de als secretaresse bij PNO Consultants werkzaam zijnde Petra Rutgers als een belangrijke pijler waar een vereniging op rust, hoewel ze beseft dat zoiets niet voor iedereen geldt. ,,Toen ik in het bestuur kwam ging het op sommige momenten toch wel wat moeizaam om alles en iedereen binnen de club erbij te betrekken. Dan gebeurde het in mijn ogen nog te vaak dat de bestuursleden het zelf oppakten terwijl ze eigenlijk al voldoende uren aan de club kwijt waren. Maar de laatste tijd zie je duidelijk dat het beeld van een paar jaar geleden steeds meer veranderd en men over de hele lijn steeds enthousiaster wordt om wat te gaan doen voor SIOS.”

Dat wordt beaamd door Annet Zwakenberg die aangeeft dat voordat ze als voorzitter werd benoemd al zag dat SIOS steeds meer in beweging kwam. ,,Ik voetbalde in het damesteam en zag dat er qua uitstraling van de vereniging, dan denk ik aan de kantine en kleedkamers en ons veld, steeds meer verbeterde. Dat kwam nog meer naar voren toen in 2012 Henk van Dijken zich met zijn bedrijf, B.U.C. Holland/International B.V, als hoofdsponsor aanmeldde. Henk is een echte SIOS-man en we zijn hem nu al veel dank verschuldigd want hij is echt iemand die daadwerkelijk met ons meedenkt zonder zich overigens met het technisch beleid te bemoeien.”

Technisch beleid

Als het technisch beleid tersprake komt valt automatisch de naam van trainer Auke Doornbosch, die tot grote vreugde van het drietal zijn contract bij SIOS heeft verlengd met een optie voor nog een derde seizoen. ,,We zijn als SIOS ontzettend blij met Auke Doornbosch als trainer maar ook als persoon. Dat hij wilde verlengen zijn we daarom ook zeer tevreden mee, geeft voorzitter Annet Zwakenberg aan. In Auke zien we een trainer die ons naar een hoger niveau kan brengen want dat durf ik hier zeker uit te spreken, we willen met SIOS graag doorgroeien naar de vierde klasse.”

Deze stevige uitspraak van de voorzitter wordt door Petra Rutgers volmondig beaamd en de 46 jarige Ingrid Dijk voegt daar nog graag wat aan toe. ,,Dat is ook mijn visie richting de jeugd, want persoonlijk denk ik namelijk dat we ook binnen de jeugdafdeling nog de nodige winst kunnen boeken. Ik zie dat veel nieuwe inwoners die in Sauwerd komen wonen in Groningen werken en vervolgens de kinderen daar ook naar school laten gaan. Daarnaast sporten de kinderen ook nog eens in de stad en misschien moeten we daar als club meer op inspelen. Daar bedoel ik mee dat we als SIOS misschien wel open middagen moeten organiseren om de ouders en kinderen enthousiast te maken voor onze mooie vereniging. Maar ook op het gebied van het verzorgen van trainingen is er naar mijn idee de nodige winst te boeken door de vrijwilligers nog meer handvaten aan te reiken richting het verzorgen van de trainingen. Dan kun je denken aan het aanbieden van externe cursussen of dat onze hoofdtrainer daar via een of meerdere demonstratietrainingen een rol in kan spelen. ”

Plannen

Plannen genoeg in Sauwerd, en waarvan de als assistent office manager bij Rumler BV werkzaam zijnde Annet Zwakenberg aangeeft dat plannen er altijd moeten zijn. ,,Dat is namelijk steeds weer de uitdaging, nieuwe dingen bedenken. Daar bedoel k overigens niet mee dat we steeds het wiel opnieuw moeten uitvinden want dat is verspilling van je tijd. Maar we moeten er met elkaar voor gaan dat we SIOS nog meer op de kaart willen zetten. Dat proef ik binnen alle geledingen steeds meer en waar ik persoonlijk ontzettend blij mee ben.” Petra Rutgers noemt vervolgens de huldiging van Ranomi Kromowidjojo en het beslissingsduel tussen VIBOA B1 en GRC B1 als voorbeeld. ,,Bij die twee evenementen waren veel leden van ons betrokken en dat gaf een duidelijke betrokkenheid aan. Ik ben nu zes jaar secretaris van SIOS en ben wel zo eerlijk om te zeggen dat er geen zes jaar meer bij zullen komen. Maar ik zal zeker in de toekomst bij deze mooie club betrokken blijven. Dat gevoel proef ik bij steeds meer mensen en dat was ook een van de dingen wat ik mij zes jaar geleden ten doel had gesteld, meer saamhorigheid kweken.”

In de woorden van Annet en Petra gaat Ingrid volledig mee want ook dat ziet zij binnen de jeugdafdeling als een haar van de belangrijkste taken. ,,Dat is ook datgene wat ik binnen de jeugdafdeling graag wil bereiken, dat iedereen graag bij SIOS wil horen en het daarbij niet uitmaakt of je nu in bijvoorbeeld de D1 of D2 speelt. Het clubgevoel moet overheersen want daar wordt je als vereniging sterker van is mijn idee. Als we dat, en ik denk dat Annet en Petra dat met mij eens zijn, samen kunnen bereiken gaan we hier in Sauwerd nog mooie dingen beleven.”