We zijn een club en niet alleen het eerste elftal

Geschreven door Johan Staal op . Geplaatst in Tafel Gereserveerd

Het interview met Jelis Schuiling en Bert de Vries, twee leden van de Commissie Voetbalzaken(CVZ) ging in deel één over Kika. In het tweede deel te komen de andere taken die beide vrijwilligers voor Viboa verrichten de orde. Veel onderwerpen kwamen aan de orde, en die te interessant waren om ze te laten liggen. Dat betekent dat het interview met Bert de Vries en Jelis Schuiling uit drie delen zal bestaan waarin deel twee het voornamelijk het seniorenvoetbal bij Viboa aan de orde komt.

                   1331740151Nbertfoto1           

                         Bert de Vries: VIBOA is open en transparant

Bert de Vries en Jelis Schuiling vormen samen met 5 collega’s de Commissie Voetbal Zaken (CVZ) van Viboa. Een commissie die verantwoordelijk is voor het voetballende gedeelte van de club, en als taakstelling heeft: Het verzorgen van de technische begeleiding en de activering van het voetbalgebeuren binnen de vereniging. Dat houdt in dat de CVZ zich bezighoudt met de voorbereiding competitie-indeling, het samenstellen van de teams, het uitzetten van het sporttechnisch plan en ze zijn het aanspreekpunt wat betreft wensen en plannen van de leden. Daarnaast is het ook de commissie die de trainers voor de zaterdag eerste klasser aantrekt en ze begeleidt en adviseert bij hun activiteiten voor Viboa, wat overigens ook geldt voor de coaches die bij de teams van Viboa betrokken zijn.

Menig uurtje

Als Bert de Vries al deze taken opnoemt is de eerste vraag van mij: ‘zijn jullie weleens thuis want Viboa is een grote vereniging met veel trainers en coaches, dus zijn er ook veel plannen en wensen.”

Beide schieten in de lach en Bert geeft een eerlijk antwoord door toe te geven dat er inderdaad menig uurtje aan Viboa besteedt wordt. ‘We steken er inderdaad veel tijd in maar de ene periode is uiteraard wel wat drukker dan een andere maar gemiddeld genomen mogen we stellen dat er redelijk wat uurtjes aan Viboa besteed worden. De tijd, en ik denk dat Jelis er precies zo overdenkt, dat ik er insteek is niet belangrijk omdat we als technische commissie uitstekend met elkaar overweg kunnen.

Jelis Schuiling plaatst direct de opmerking dat de rol van Hans Kloosterman (voorzitter CVZ) binnen de commissie van grote waarde is. ‘Hans is de man van de notulen en je bent nog maar nauwelijks thuis of je hebt de mail met besproken punten al binnen. Dat geeft aan dat Hans een man is van duidelijkheid en betrokkenheid en hij is enorm belangrijk. Hans is de spin in het web binnen Viboa.”

                                        

                                         jelis3  

              Jelis Schuiling: Geen elftal is belangrijker dan de club


Betrokkenheid

Betrokkenheid wat ook voor Jelis en Bert geldt als we het takenpakket van de commissie Voetbalzaken eens doornemen.

Een brandende vraag is dan natuurlijk het werven van nieuwe trainers waarbij de aanstelling van Marc van Meel als opvolger van Hans van der Ploeg een mooi voorbeeld is hoe de commissie Voetbalzaken werkt. Toen de huidige hoofdtrainer Hans van der Ploeg en Viboa besloten om na het seizoen 2011-2012 beide voor een nieuwe uitdaging te gaan moest Viboa ‘de boer” op voor een nieuwe trainer.

Geruchtencircuit

Al snel circuleerden er enkele namen in het geruchtencircuit en een naam die veelvuldig viel van Marc van Meel. Als ik dat voorleg aan beide haakt Bert de Vries daar direct op in. ‘Toen we samen met Hans besloten om voor een nieuwe uitdaging te gaan dan maak je als commissie een lijstje met eventuele kandidaten. Dan kom je al vrij snel tot de conclusie dat de trainers met het diploma TC1 dun gezaaid zijn in het noorden. Op dat lijstje stond uiteraard ook Marc van Meel die binnen het amateurvoetbal een prima naam heeft als trainer. Dan ga je contact leggen en volgt er een uiteindelijk een eerste gesprek. In dat gesprek komt direct het financieel plaatje aan de orde want, en daar zijn we heel open en transparant in naar de eventuele kandidaat, wij willen een richtprijs horen en als dat niet binnen het budget past heeft verder praten geen zin.

Vereniging

Jelis, die instemmend knikt bij de woorden van zijn medecommissielid, gaat nog een stapje verder als hij stelt dat het de voetbalvereniging Viboa is waar ze de commissie Voetbalzaken van zijn en niet alleen voor het eerste elftal. ‘We kennen allemaal de taferelen in bijvoorbeeld de stad Groningen waar clubs als DIO Groningen en PKC’83 het duidelijk anders doen. Alles wordt ingezet op het eerste elftal maar dat is een wel erg wankele basis kan ik je vertellen. Dat kun je vergelijken met een omgekeerde piramide die bij windkracht 5 al ondersteboven waait. De rest van je club is minimaal zo belangrijk als het eerste elftal. Ik heb het zelf meegemaakt toen ik als keeper van Groninger Boys naar Oosterparkers vertrok. Niets was daar te dol want werkelijk, de bomen groeiden tot aan de hemel. Steve Goble en Theo Keukens voetbalden er toen en via sponsoren werden overal spelers weggeplukt En als je nu jaren later ziet wat er van het roemruchte Oosterparkers overgebleven is dan moet je concluderen dat ze nog maar weinig jeugd hebben en in de 4e klasse van het zondagvoetbal uitkomen. Dat wat we richting iedereen binnen de club ook altijd voorhouden, er is geen elftal belangrijker dan de vereniging.’

Een duidelijke stelling die door Bert gedeeld wordt.‘Dat is een van de redenen dat wij direct bij een nieuw aan te trekken trainer aangeven wat ons voor ons de grens is qua vergoeding. Dat geeft duidelijkheid naar elkaar want als een trainer een hoger bedrag in zijn hoofd heeft dan wij is het een simpel verhaal, dan praten we niet verder. Maar we zijn er, waardoor de geruchten waarheid zijn geworden met Marc uitgekomen waar we heel blij mee zijn.

 

Hans van der Ploeg

Blij zijn ze ook voor vertrekkend trainer Hans van der Ploeg die, zo vertolkt Jelis de mening van Viboa een mooie club gevonden heeft waar hij zijn trainersloopbaan voortzet. ‘Hans vertrekt naar CVVB wat we een vereniging vinden die uitstekend bij hem past. Een stabiele club met een goede structuur was datgene wat hij zocht en in dat plaatje past CVVB absoluut. We zijn natuurlijk in de competitie concurrenten van elkaar maar dat gaat altijd met een gezonde rivaliteit gepaard maar over en weer is er ook het nodige respect en waardering. Beide vinden het ook prachtig dat Jan Jaap Zijlstra als hoofdtrainer bij FC LEO aan de slag gaat vertelt Jelis Schuiling.

‘Jan Jaap en Hans was een goed team maar ook met Jan Jaap kwamen we tot de conclusie dat we beide aan een nieuwe uitdaging toe waren. Dan is het prachtig dat Jan Jaap bij een mooie vereniging, FC LEO, aan de slag gaat als hoofdtrainer.”

Staf volgend seizoen

 Voor het volgend seizoen komt de assistent uit de eigen gelederen van Viboa want André Bolhuis zal de assistent van Marc van Meel worden verteld Bert de Vries. ‘ André loopt nu stage bij het eerste elftal en is ook assistent bij Viboa onder 23. Als commissie Voetbalzaken zijn we met André gaan praten over een rol als assistent en daar kwam uit voort dat hij de assistent wordt van Marc van Meel.” Ook zijn wij als Viboa blij dat Gaby Hensens als assistent en keeperstrainer aan Viboa verbonden blijft. Een vakman op zijn gebied.

Dan valt opeens in het gesprek de naam VEV’67 waar ik een paar dagen voor dit interview te gast was.De leider van VEVA1, Johan Sap, noemde toen VIBOA als voorbeeld voor VEV’67 richting de toekomst. Beiden kijken verrast en Bert de Vries komt, met een voor mij, verrassende opmerking. ‘Dat er bij VEV zo gedacht wordt is prachtig. Dezelfde zaterdag was ik enkele uren later ook in Leek namelijk. Toen heb ik wat kaderleden van VEV’67 en hoofdtrainer Ron de Boer gesproken. Uit die gesprekken kan ik maar een conclusie trekken in de toekomst gaat VEV’67 ons als club evenaren. Een prachtig complex in een nieuwe wijk met veel jeugd, een jeugdopleiding die ze willen professionaliseren zijn signalen die aangeven dat ze in Leek een stap vooruit willen maken. Niets onzin met betalen van spelers maar eigen jeugd laten doorstromen, precies wat wij bij Viboa proberen na te streven. Wat dat betreft zullen we inderdaad een voorbeeld zijn voor VEV’67 waar, zo weet ik uit betrouwbare bron, óók niet betaald wordt.”

Jelis valt Bert direct bij door te stellen dat clubs die op een bepaald niveau al gaan betalen vroeg of laat dat niet gaan redden. ‘In de topklasse wordt betaald en in de hoofdklassen ook maar clubs uit de eerste klasse of lager moeten dat niet willen. Dan ben je namelijk afhankelijk van een bijvoorbeeld zeer bemiddelde supporter. Die krijgt, ik noem het als voorbeeld, bonje met het bestuur op het gebied van het verenigingsbeleid, en het hele spul stort als een kaartenhuis in. En wat denk je van de vrijwilligers die dag en nacht voor hun club klaar staan. Die trekken hun handen op een gegeven moment van hun vereniging af. Daar zijn voorbeelden genoeg van in het amateurvoetbal. De waan van de dag regeert en dat komt niemand ten goede.”

Betalingen

Wat betalingen aan spelers aangaat komt Bert de Vries met een mooi voorbeeld.‘De spelers van de eerste selectie krijgen van de club een schoenenbon die ze bij Sporthuis Winsum kunnen besteden en spelers die geen OV hebben en buiten Winsum wonen krijgen een kilometervergoeding. Daar zijn we heel eerlijk en open in tot in de jaarvergadering aan toe. Transparant moet je namelijk altijd zijn met dergelijke acties. Niets geroezemoes en stiekeme gedoe maar uitleg geven wat je doet maar vooral ook, waarom je het doet. Als dat je motto is en blijft is het voor iedereen helder en duidelijk. We geven daarmee een duidelijk signaal af aan iedereen namelijk. Tot hier en niet verder want een ding mag duidelijk zijn, er worden binnen Viboa geen spelers betaald. Los van dat we het ons niet eens kunnen permitteren zouden we onze vele vrijwilligers daar mee beledigen is de visie van de Commissie Voetbalzaken.’

Zo kwamen er diverse onderwerpen aan de orde in het interview met Bert de Vries en Jelis Schuiling die ons op die manier hoe de werkwijze binnen VIBOA is. Open, eerlijk, en transparant naar zijn achterban is het motto VIBOA de zaterdagclub die met een prima jaar bezig. De hoofdmacht staat op een prachtige tweede plaats in de eerste klasse. De reserves van de Winsumers doet het ook uitstekend vertelt Bert de Vries tot slot.’Beide teams presteren uitstekend waar we binnen VIBOA trots op zijn. Trots wat we echter op alle teams zijn, want wat Jelis terecht opmerkte, we zijn een club en niet alleen maar het eerste elftal.”