Anno Loonstra (Coordinator Onderbouw CVVB): Ouders moeten samen met hun kinderen genieten van het voetballen.

Geschreven door Johan Staal op . Geplaatst in Tafel Gereserveerd

Anno Loonstra is de Coördinator Onderbouw van CVVB. Wat die functie inhoudt vertelt hij in onderstaand vraaggesprek waarin hij ook aan het woord komt over zijn liefde voor Afrika, zijn eigen voetbaltalent en zijn dromen over de toekomst van het voetbal in Bedum en de accommodatie die daar in zijn ogen bij past.

Anno Loonstra is de Coördinator Onderbouw van CVVB. Wat die functie inhoudt vertelt hij in onderstaand vraaggesprek waarin hij ook aan het woord komt over zijn liefde voor Afrika, zijn eigen voetbaltalent en zijn dromen over de toekomst van het voetbal in Bedum en de accommodatie die daar in zijn ogen bij past.

                                          1322580156Nvoetbal_op___02_04____2011_734__1_

 

Jij bent coördinator onderbouw van CVVB. Wat houdt dat precies in: Als Algemeen Coördinator Onderbouw probeer ik de schakel te zijn tussen de Jeugdcommissie van CVVB, (de ouders van) de voetballers in de Onderbouw en de trainers. Ik bemoei me met de indeling van niet selectieteams, het zoeken van leiders, overleg met trainers en probeer zoveel mogelijk te communiceren met ouders door middel van de website, de Inswinger (CVVB-clubblad), Twitter en het Pupillennieuws (informatie alleen voor de Onderbouw).

Ik las dat de intentie bij Bedum en CVVB aanwezig is om samen de toekomst in te gaan. Jij juicht dat ongetwijfeld van harte toe: Jij hebt dat goed gelezen. Op zaterdag 26 november is de Intentieverklaring getekend. Dat betekent dat de besturen van de Bedumer voetbalclubs vooruit kunnen om samen te werken aan een mogelijke fusie. Daarnaast wordt er al vergaand met de Jeugdcommissie van v.v. Bedum samengewerkt, en volgens mij is iedereen er wel van overtuigd dat vergaande samenwerking broodnodig is om vooral de jeugdteams die bestaan uit elftallen (dus Bovenbouw en D-pupillen) zo optimaal mogelijk te kunnen laten spelen.

Jij hebt iets met Afrika. Kun je daar iets meer over vertellen: Dat je dat weet. Maar het klopt wel. Ik heb twee keer een periode van drie jaar in Afrika gewerkt, in Oost-Afrika (Tanzania) en in West Afrika (Benin). Beide keren (1986-1989 en 1998-2001) in het kader van ontwikkelingssamenwerking. Die eerste keer beviel zo goed dat ik in de jaren negentig nog een aantal keren als reisleider voor avontuurlijke reizen terug ben geweest in Oost- en zuidelijk Afrika. In de afgelopen jaren ben ik nog een paar keer kort in Ghana geweest voor mijn werk. Afrika laat mij nooit meer los. Bij mij en mijn vrouw is dat bijna letterlijk, het meest noemenswaardig is namelijk dat mijn oudste zoon, Jelle, daar in 2000 geboren werd. In 2007 zijn we met de hele familie nog een maand terug geweest in Benin om Jelle zijn geboorteplaats te laten zien.

Op wat voor niveau heb jij vroeger gevoetbald: Ha ha, dat is een goede vraag. Dat niveau is nooit heel erg hoog geweest. Ik begon met voetballen op de lagere school op het schoolveld. Alle vrije momenten werd er gevoetbald, net zoals dat nu op het Robbenveldje in Bedum het geval is. Pas toen ik 15 was ben ik bij de B-junioren gaan voetballen bij een club, “v.v. Ouwesyl”, een kleine club in Noord Friesland. Later heb ik nog bij de senioren van v.v. St Anna gevoetbald. En nog veel later heb ik in Groningen enige tijd in Gronitas II gespeeld. Ik ben gestopt toen ik na verschillende blessures (gebroken been, meniscus, enkel) in Grijpskerk geblesseerd het veld heb verlaten. Net als mijn beide zoons (Jelle en Rinus) die in de D2 en E1 voetballen stond ik meestal als back of middenvelder opgesteld.

Jullie werken al veel samen met Bedum. Is het reëel om te stellen dat beide clubs op 1 juni 2015 gefuseerd zijn: Ik kan me goed voorstellen dat je me deze vraag stelt, maar ik kan daar geen antwoord op geven om de reden die ik al eerder gaf. Je moet niet te snel voor de troepen uit willen lopen, dan loop je risico’s. Rustig aan, iedereen meenemen in het proces, goed communiceren en laten zien dat de voordelen uiteindelijk groter zijn dan de nadelen. Verder zijn er natuurlijk cultuurverschillen waar je rekening mee moet houden. Een van de belangrijkste elementen van een geslaagde samenwerking en uiteindelijk een goed verlopend fusieproces is volgens mij dat iedereen respect heeft voor de ander en zoveel mogelijk probeert rekening te houden met gevoeligheden bij de ander.

De situatie op zaterdagmorgen in Bedum moet jou mateloos irriteren: Welke bedoel je? Natuurlijk begrijp ik dat je doelt op het gebrek aan capaciteit op het sportcomplex “Langs de lijn” en de regelmatige ‘zwarte zaterdagen”. Ook hierin ben ik gematigd, maar ik heb wel mijn dromen. Rond 1985 hielp ik als vrijwilliger mee om een nieuw clubgebouw met kleedkamers en kantine te bouwen voor v.v. St Anna (toen al was zelfwerkzaamheid bij sportverenigingen een trend). Ik heb toen gezien dat je met creativiteit, initiatief en veel zelfwerkzaamheid van leden een heel eind kan komen. Er kwam uiteindelijk een fantastisch bouwwerk met veel moderne kleedkamers en op de bovenverdieping een prachtige kantine van waaruit je zo’n beetje alle velden kon overzien. Dat zal bij ons nog moeilijk zijn, maar uitbreiding van de capaciteit, twee kunstgrasvelden, nieuwe kleedkamers, een nieuwe kantine……. Het zou wel passen bij de club die CVVB samen met VV Bedum zou kunnen zijn! Ik blijf hopen, maar realiseer me dat het huidige economische klimaat nou niet bepaald gunstig is. Eén kunstgrasveld waarop altijd getraind kan worden zou al fantastisch zijn en ook een uitbreiding van de kleedaccommodatie is natuurlijk broodnodig.

Jan ten Caat is verantwoordelijk voor het technisch beleid onderbouw. Dat is mede de reden dat de jeugdafdeling uitstekende prestaties neerzet: Dat kan ik natuurlijk alleen maar beamen en dat zeg ik niet alleen omdat ik met Jan samen moet werken. Bij CVVB zijn wij erg blij met Jan die natuurlijk als trainer bij de KNVB veel ervaring meeneemt naar de club en een erg belangrijke rol speelt in de begeleiding van de andere trainers van ons trainerscollectief van de Onderbouw. Jan heeft een zeer belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van ons Jeugdbeleidsplan en het trainingsplan dat daar deel van uitmaakt. In een aantal bijeenkomsten met ouders en leiders is dit beleidsplan gepresenteerd en hoewel je de voetbalvisie van een club niet genoeg kan benadrukken heb ik de indruk dat in het bijzonder de ouders en trainers van de Onderbouw zo langzamerhand wel door krijgen dat resultaten van de teams ondergeschikt zijn aan de individuele ontwikkeling van de voetballers. Ik hoop dat we er in de komende jaren in slagen om dit door te zetten naar de technische begeleiding in de Bovenbouw, sterker nog, eigenlijk is dat een must, maar onze nieuwe Technische Coördinator Bovenbouw (Hans Setz, tevens speler van CVVB 1) is daar volgens mij goed mee begonnen.

AJAX maakt er organisatorisch een puinhoop van wat geen reclame voor ons voetbal is: Ja, wat moet ik nog toevoegen aan alles dat daar in de afgelopen weken al over gezegd is. Als ik bestuurder van Ajax zou zijn, zou ik nadenken over een naamsverandering. Vroeger was er nog een BVO in Amsterdam, die als ik me goed herinner DWS heette. Misschien is dat een optie? Het zou om voetbal moeten gaan en dat schijnt steeds moeilijker te worden. Clubs als FC Groningen, FC Twente en Heerenveen (de laatste tijd jammer genoeg iets minder) weten de organisatie achter het voetbal redelijk ongemerkt te organiseren en zo hoort het volgens mij ook.

Vaak wordt er gezegd dat de jeugd te vroeg gescout wordt door BVO, s. Deel jij die mening: Ik kan daar niet zoveel over zeggen omdat ik daar nog maar zeer beperkt ervaring mee heb. Tijdens een KNVB-bijeenkomst heb ik me laten vertellen dat het beter moet gaan nu het onderscheid is gemaakt tussen de RVT (Regionale Voetbaltraining) en de RVT+. Als het goed is, zou een gescoute voetballer dan in ieder geval in de RVT moeten blijven hangen wanneer hij bij de BVO (de RVT+) afvalt. Ik vind zelf dat ouders een belangrijke rol spelen wanneer kinderen in aanraking komen met scouts van de KNVB of van FC Groningen. Ik vind dat wanneer een kind op 9-jarige leeftijd gescout wordt en de gelegenheid krijgt om een tijd mee te draaien in een training van de RVT of van de RVT+ hij of zij vooral moet genieten van de extra aandacht en de trainingen op een hoger niveau en de mogelijkheid dat hij of zij nog beter wordt. Van alle gescoute kinderen komen er uiteindelijk slechts een zeer beperkt aantal voetballers in het betaald voetbal terecht en mocht dat lukken dan nog is het een enorme opgave voor zowel de ouders als voor de speler zelf. Je moet het echt willen, en vooral, je moet het echt blijven willen en zowel als kind, maar ook als ouder, enorm veel voor over hebben. Ik denk dat het vooral belangrijk is dat kinderen goed in hun vel zitten en met plezier blijven voetballen. Misschien is het uiteindelijk dan wel een voordeel dat je pas op je 14e wordt gescout.

Als we wat willen met het op niveau brengen van het voetballen in Bedum dan moet het kunstgrasveld er komen: Dat kunstgrasveld dat komt er echt wel, alleen is de vraag wanneer. In de bijna afgelopen herfst hebben we eigenlijk weer gigantisch mazzel gehad met de weersomstandigheden. Als ik het me goed herinneren is er slechts één week geweest dat er trainingen en het Pupillenuur op vrijdag zijn afgelast. Echter zou het maar zo kunnen zijn dat er in een periode van langdurige regenval er weken helemaal niet getraind kan worden en dat is natuurlijk slecht voor de continuïteit in de voetbalontwikkeling van onze jeugdspelers. Overigens is het niet alleen de continuïteit van de training die van belang is, ook als je regelmatig wedstrijden op kunstgras moet spelen, lijkt het mij goed om meer op kunstgras te trainen. Ik ben erg benieuwd hoe dat zich trouwens ontwikkeld. Persoonlijk blijf ik voorkeur houden voor voetballen en trainen op echt gras.

Steeds vaker horen we dat jonge scheidsrechters tijdens jeugdwedstrijden bedreigd worden door vaders. In mijn ogen kan hier maar een straf voor staan, hoe hard hij ook genoemd mag worden, en dat is namelijk het team uit de competitie halen. Welke straf zou jij toepassen: Ik kan er met de pet niet bij dat er ouders van E- en F-pupillen (eigenlijk alle ouders) zijn die het resultaat van een wedstrijd zodanig belangrijk vinden dat ze de vrijwillige scheidsrechter die zijn zaterdagochtend opoffert naar het leven gaan staan. Los van de straf die ik zou willen toepassen (levenslange verbanning van alle voetbalvelden, maar dat kan ik gemakkelijk schrijven), denk ik dat er in een gezin waarvan de vader dit soort zaken uithaalt wel eens veel meer aan de hand zou kunnen zijn. Een brok frustratie over eigen mislukte missies, zo stel ik me voor. Jammer. Ik hoop van harte dat we bij CVVB het positieve gedrag van ouders zoals ik dat in de afgelopen jaren heb ervaren kunnen vasthouden. Van belang is het de rolverdeling tussen de voetballer, de coach of leider en de ouders vast te houden. Voetballen moet je leren door te voetballen. Het belangrijkste is dat een speler zelf moet willen winnen en dus beter wil worden. In dit leerproces mogen fouten gemaakt worden. Een coach of leider is er voor het geven van feedback waardoor kinderen van die fouten kunnen leren, waarbij het resultaat ondergeschikt is aan het leerproces. Tenslotte komt dan de ouder die er vooral is om zijn of haar kind te begeleiden en bij te staan om zoveel mogelijk te genieten van het voetbal en dit kind te ondersteunen als het soms eens tegenvalt.