SV Onderdendam richt blik op de toekomst

Geschreven door Johan Staal op . Geplaatst in Tafel Gereserveerd

Aan het einde van het seizoen 2009-2010 pakten zich figuurlijk donkere wolken samen boven SV Onderdendam. Het aantal leden dat ieder weekend in competitieverband voor de voetbalvereniging wilde uitkomen daalde zienderogen en ook het aantal spelers dat incidenteel tegen een bal wilde trappen nam alleen maar af. Het bestuur restte dan ook niets anders dan om te overwegen om de stekker uit de voetbalvereniging te trekken waardoor er een einde zou komen aan vijfenzestig jaar voetbal in Onderdendam.

Aan het einde van het seizoen 2009-2010 pakten zich figuurlijk donkere wolken samen boven SV Onderdendam. Het aantal leden dat ieder weekend in competitieverband voor de voetbalvereniging wilde uitkomen daalde zienderogen en ook het aantal spelers dat incidenteel tegen een bal wilde trappen nam alleen maar af. Het bestuur restte dan ook niets anders dan om te overwegen om de stekker uit de voetbalvereniging te trekken waardoor er een einde zou komen aan vijfenzestig jaar voetbal in Onderdendam.

svo-vvsv_03

bron: Ommelander Courant                                                                                   door: Johan Staal

 Zo stonden de zaken er dus een jaar geleden voor weten voorzitter Jan Poppema en vice-voorzitter Anton Kooman zich nog goed te herinneren. ,,Aan het einde van het vorig seizoen hebben we er als bestuur lang over nagedacht of SV Onderdendam nog wel bestaansrecht had. Het ledenbestand daalde namelijk drastisch zodat het er naar uitzag dat we geen elftal op het veld konden krijgen. We konden richting het nieuwe seizoen dan ook geen plannen maken want we bestaan als vereniging maar uit een seniorenteam.” aldus voorzitter Jan Poppema ga die in 2010 de voorzittershamer over had genomen van Anton Kooman die als vice-voorzitter wel actief bleef binnen SV Onderdendam. 

Oud-voorzitter Kooman is het volledig met zijn opvolger eens dat SV Onderdendam na het seizoen 2009-2010 eigenlijk geen bestaansrecht meer had en prijst zich gelukkig dat de voetbalclub vorig jaar een stratenvoetbaltoernooi organiseerde. ,,Het stratenvoetbaltoernooi dat we vorig jaar georganiseerd hebben is de redding voor SV Onderdendam geweest. Zonder dat toernooi hadden we hier nu niet gezeten en was er zeker geen toekomst meer voor SV Onderdendam geweest. De sfeer binnen de club was namelijk grotendeels verdwenen, de trainingsopkomst was matig, de resultaten waren slecht en het aantal toeschouwers dat de wedstrijden bezocht kon je op de vingers van een hand tellen. Tijdens het stratenvoetbaltoernooi zag je echter de sfeer veranderen. Er deden weer voetballers mee die een paar jaar niet gespeeld hadden, kortom het voetballen begon weer een beetje te leven in Onderdendam. Enkele spelers die op het stratentoernooi actief waren besloten zelfs om weer te gaan spelen waardoor er opeens weer hoop aan de horizon gloorde richting het voortbestaan van SV Onderdendam.”

Een man die het voortbestaan van ‘zijn” vereniging van harte toejuicht is het langst spelend lid van SV Onderdendam, Harry Visser. De tegenwoordig in Winsum wonende voetballer komt al bijna zijn gehele loopbaan voor de voetbalclub uit Onderdendam uit en heeft dus de hoogtijdagen van de zesenzestigjarige vereniging meegemaakt maar weet als geen ander dat die tijden niet meer terug zullen keren. ,,De jaren dat we met drie seniorenteams in competitieverband uitkwamen of zoals in 1985 ruim vijftig jeugdleden hadden komen natuurlijk nooit weer terug. Die tijden liggen ver achter ons en ik ben het ook helemaal met Jan en Anton eens dat het voortbestaan echt aan een zijden draadje heeft gehangen maar dat we nu voorzichtig onze blik weer op de toekomst kunnen richten.”

De inspanningen die het bestuur zich had getroost met het organiseren van het stratenvoetbaltoernooi leverde dus het gewenste resultaat op want voor het seizoen 2011-2012 konden de Oranjehemden toch een seniorenteam bij de KNVB inschrijven. In samenspraak met de spelers werd, mede gezien de resultaten van de jaren daarvoor, besloten om in de reserve zesde klasse uit te komen. Het bestuur ging bepaald niet over een nacht ijs want voor aanvang van het seizoen werd de tegenwoordig in Onderdendam wonende Jans Zwiers als trainer aangesteld. Anton Kooman, Jan Poppema  als Harry Visser noemen de rol van Zwiers als zeer belangrijk als het in de reserve zesde klasse behaalde kampioenschap ter sprake komt.

Een rol van de actieve trainer waar de nog regelmatig zijn wedstrijdjes meepikkende vijfenvijftig jarige Harry Visser uiteraard het meeste over weet te vertellen.,,Jans Zwiers kwam precies op het goede moment bij ons binnen en heeft, samen met het bestuur, de club weer op gang getrokken. De trainingsopkomst en resultaten werden steeds beter wat de vereniging duidelijk ten goede kwam. De trouwe supporters kwamen weer wat terug zodat de club binnen en buiten de lijnen steeds meer begon te leven. Zo trainden we regelmatig met zestien spelers wat voor Jans natuurlijk fantastisch werken was.”

Zo klom SV Onderdendam langzamerhand uit een diep dal want ook binnen de organisatie werden er door het bestuur de nodige harde noten gekraakt weet Anton Kooman zich nog goed te herinneren. ,,Doordat de resultaten terugliepen kwamen minder toeschouwers bij de wedstrijden. Dat betekende ook minder inkomsten voor ons als vereniging uit de kantine uiteraard en qua sponsoring stelde het een paar jaar geleden ook allemaal niet zoveel meer voor. Daar kwam in oktober 2010 verandering in toen veehouderij en loonbedrijf Ungersma zich als hoofdsponsor aan SV Onderdendam verbond en de voetbalvereniging daarnaast een club van 50 oprichtte waardoor sympathisanten van een van de kleinste verenigingen in Nederland hun club financieel konden steunen. Een actie die door voorzitter Jan Poppema van harte ondersteund wordt en waarbij de preses niet uitgepraat raakt over de inzet van de vrijwilligers binnen SV Onderdendam. ,, We zijn een kleine vereniging met weinig leden waardoor het kader natuurlijk ook klein is. Als bestuur zijn we ons daar goed van bewust en we zijn dan ook erg blij met het enthousiasme dat iedereen binnen de vereniging uitstraalt om de komende jaren SV Onderdendam in stand te houden. Als voorbeeld noem ik Albert Plieger die werkelijk alles voor de vereniging over heeft. Als kantinebeheerder en terreinmeester heeft hij alles prima voor elkaar en wat dat betreft mag Albert zeker genoemd worden als de spil waar de vereniging om draait.”

Zo heeft SV Onderdendam de wind weer een beetje in de zeilen waardoor het trio Poppema, Kooman en Visser gematigd positief richting de toekomst durft te kijken.,,We moeten natuurlijk reëel blijven en dat is het beeld van dat we de komende jaren als vereniging maar een seniorenteam hebben. We hoeven onze pijlen niet te richten op de jeugd hier in Onderdendam. Die vertrekken allemaal naar omliggende verenigingen zoals CVVB, Middelstum of Viboa. Dat kan ik mij goed voorstellen want zeker als we over bijvoorbeeld de C of B-junioren praten, kunnen we spelers niets bieden vandaar dat ouders de keuze maken om met hun kinderen naar een grotere vereniging bij ons in de buurt te gaan.” aldus voorzitter Poppema

Zo blijft het dus ook in de toekomst bij seniorenvoetbal in Onderdendam waar de geschiedenis verteld dat er grote namen op het prachtige veld in Onderdendam hebben rondgelopen. Namen van trainer Piet de Koe, de oud-voetballer van GVAV die in het seizoen 1973-1974 als trainer samen met SV Onderdendam naar de eerste klasse van de Groninger Voetbal Bond (GVB) promoveerde, Karel Grift, Alwin Zwerver( nu doelman van Middelstum) en Jeroen Korpershoek(trainer van De Fivel) passeren de revue als de personen die in een grijs verleden voor ‘SVO” actief zijn geweest. Namen van spelers en trainers uit de historie van een voetbalclub die dankzij het deskundig onderhoud van Teun van Kleef over het mooiste veld in de provincie Groningen beschikt volgens de leden van SV Onderdendam Een veld dat net als de club en zijn leden verdiend dat er tijdens het vijfenzeventig jarig bestaan in 2020 voor de elfde keer het stratenvoetbaltoernooi gehouden wordt dat in 2010 als redder van de SV Onderdendam heeft gediend.