Azing Koning(v.v.Gruno): Een voorziter in hart en nieren.

Geschreven door Johan Staal op . Geplaatst in Tafel Gereserveerd

 Wie Azing Koning tien jaar geleden had verteld dat hij in 2010 voorzitter zou zijn van de voetbalvereniging Gruno zou door Groninger waarschijnlijk ontoerekeningsvatbaar zijn verklaard.

 

Wie Azing Koning tien jaar geleden had verteld dat hij in 2010 voorzitter zou zijn van de voetbalvereniging Gruno zou door Groninger waarschijnlijk ontoerekeningsvatbaar zijn verklaard

 azing

 Azing Koning ( v.v.Gruno): Een geboren voorzitter.

Zijn hart klopt zestien jaar nadat Hellas VC samen met GCSV als voetbalvereniging Paddepoel verder ging nog steeds voor de Blauw/Zwarten zoals Hellas ook wel genoemd werd. Want zijn roots als voetballer liggen duidelijk bij de zondagvereniging uit Paddepoel die op 1 juli 1994 ophield te bestaan. Een prachtige tijd had de thans 54 jarige Azing Koning bij Hellas VC waar hij ook nu nog steeds met veel plezier op terugkijkt hoewel het ter ziele gaan van de vereniging ook bij de aimabele Groninger de nodige sporen heeft achtergelaten. Want tijdens zijn actieve periode bekleedde hij al diverse kaderfuncties dat uiteindelijk tot het voorzitterschap leidde. Want als voorzitter, na eerst diverse andere kaderfuncties te hebben vervuld, moest hij samen met zijn medebestuursleden in 1993 vast stellen dat Hellas VC een onzekere toekomst tegemoet ging doordat er binnen de wijk Paddepoel een duidelijk vergrijzingproces gaande was die ook een nadelige invloed had op het ledenbestand van Hellas VC. De enige oplossing om het voetballen, wat Paddepoel betrof, in stand te houden was een eventuele fusie met GCSV de zaterdagvereniging die ook haar wortels in de wijk Paddepoel had.

‘Als bestuur van Hellas stonden we in 1993 met de rug tegen de muur omdat we zagen dat binnen ons ledenbestand de vergrijzing steeds meer toetrad en de vereniging steeds minder leden kreeg. We besloten toen om GCSV te benaderen om te fuseren en waar uiteindelijk op 01-07-1994 de v.v. Paddepoel uit ontstond. In eerste instantie leidde dit tot emotionele reacties onder de leden die de oud-voorzitter van zowel Hellas VC als v.v. Paddepoel zestien jaar na dato nog steeds heel goed begrijpt.

‘Ik vond het ook verschrikkelijk dat Hellas VC verdween maar als bestuur hadden we geen andere keuze dan te fuseren met GCSV. Binnen de nieuwe vereniging vervulde Azing Koning zoals gezegd ook de rol van voorzitter, een rol die hem op het lijf geschreven is erkent hij eerlijk maar plaats er direct een duidelijke kanttekening bij.

‘Je kunt uiteraard moeilijk van jezelf zeggen dat je alles goed doet, en wat ook niet zo is, maar ik ben wel van mening dat je bepaalde dingen niet kunt leren. Dat beheers je of niet en daar is het leiding geven aan een voetbalvereniging er een van.”

Daar heeft de huidige voorzitter van Gruno een duidelijk punt want in de drie jaar dat hij nu bij de huidige vierde klasser actief is als voorzitter heeft Azing Koning al veel respect en waardering afgedwongen. Respect en waardering die voortkomt uit de menselijke benadering die de geboren voorzitter er op nahoudt. Want in zijn optiek is iedereen even belangrijk binnen een vereniging die het toch moeten hebben van mensen met een hart voor de club wat helaas bij de jeugd niet altijd meer voorkomt.

‘De jeugd is tegenwoordig te ongeduldig en wil bijvoorbeeld zo snel mogelijk een basisplaats in het eerste elftal. Zo werkt dat natuurlijk niet want als ik naar mijn eigen jeugd kijk ging dat duidelijk anders. Ik kwam onder trainer Frans van Donderen op 17 jarige leeftijd in het eerste elftal van Hellas VC maar had toen niet het idee dat ik direct basisspeler was. En dat zie je nu wel, dat spelers er geen begrip meer voor op kunnen/ willen brengen dat een trainer soms een andere keuze maakt. Dat stoort mij want als je dan met de desbetreffende speler in gesprek gaat dan straalt het ongeduld er vaak van af. Dan weet je dat het zinloos is om op ze in te praten want ze hebben dan al vaak de keuze gemaakt om te vertrekken, al of niet gekieteld met een belofte van een andere vereniging. Dat is nog maar een van de dingen waar de voorzitter van het negentigjarige Gruno zich iedere keer weer over verbaasd. Een ander punt waar Koning een duidelijke mening over heeft zijn de geldbedragen die er met het aantrekken van hoofdtrainers gemoeid gaan.

‘Voorop gesteld, we doen er als clubs allemaal aan mee maar als je kijkt wat een hoofdtrainer tegenwoordig kost met alle verplichtingen er om heen dan is dat voor veel verenigingen een hoop geld. Ook de verdere kosten zoals de huur van sportvelden en dergelijke zijn niet mals waardoor veel clubs blij mogen zijn dat ze door een goede kantineomzet de club draaiende kunnen houden.Was dat niet het geval dan waren veel clubs er al niet meer geweest of had tot noodgedwongen fusies geleidt want ook de subsidiekraan van rijks en gemeentewege wordt steeds verder dichtgedraaid.”

Wat het woord fusie betreft vindt Azing Koning het verder jammer dat de onder de noemer v.v Vinkhuizen opererende  jeugdafdelingen van Groninger Boys en Gruno, en die in competitieverband uitstekend presteerde, niet meer bestaat.

‘Een gemiste kans om het jeugdvoetbal in Vinkhuizen een positieve impuls te geven, althans dat is mijn mening. Een bundeling van krachten had beide verenigingen op termijn sterker gemaakt en nu doet iedereen het, en met beperkte middelen, weer op eigen houtje.”

Een bundeling van krachten bestaat er echter wel onder de clubs uit de stad Groningen want onder de naam Federatie Groningers Amateurvoetbal werd deze belangenvereniging in de jaren negentig een gesprekspartner voor zowel Gemeente als de KNVB al erkend de voetbalbond de belangenvereniging niet als een orgaan zo verteld Azing Koning.

‘De KNVB ziet ons niet als gesprekspartner terwijl wij wel degelijk een vertegenwoordiging van de vereniging in de stad Groningen zijn en onze achterban uitgebreid informeren over de op de bondsvergaderingen besproken onderwerpen.”

Maar zelf zijn de verenigingen uit de stad Groningen ook altijd goed vertegenwoordigd bij die vergaderingen waar in een eerder stadium punten als de dit seizoen ingevoerde topklasse, de televisiebeelden die RTL7 zou verzorgen van deze duels, het betalen van spelers en het niet uit de topklasse te hoeven promoveren uitgebreid tersprake kwamen weet de voorzitter van Gruno te vertellen en die op persoonlijke titel een duidelijke mening over al deze punten heeft.

‘Een competitie waarbij je als kampioen niet hoeft te promoveren vind ik totale waanzin want daar voetbal je toch voor om het hoogst haalbare te bereiken. Verder ziet het er naar uit dat het met de televisiebeelden niet zo, n vaart zal lopen en ook zou het maar zo kunnen dat de publieke belangstelling duidelijk tegenvalt. Als je bijvoorbeeld in Duitsland kijkt in de vergelijkbare competitie dan zitten daar ieder weekend duizenden toeschouwers op de tribune, s en dat zie ik hier, sommige wedstrijden misschien daargelaten niet gauw gebeuren.” Over het betalen van spelers wil Azing Koning niet eens praten want dat vind hij een klap in het gezicht van al die duizenden vrijwilligers die in de weekenden en doordeweeks zich inzetten voor hun vereniging.

‘Natuurlijk snap ik dat hoe hoger je als club speelt de verleiding steeds groter wordt om spelers van buitenaf aan te trekken. Maar het is vaak de doodsteek voor een vereniging want vaak is het een sponsor die de spelers betaald. Als die sponsor, om wat voor reden dan ook, vertrekt dan keldert de vereniging vaak terug naar de onderste regionen van het amateurvoetbal. De betaalde spelers verdwijnen en de vrijwilligers blijven achter en mogen het puin weer opruimen.”

Maar daar doet de voetbalvereniging die in het weekend van 15 t/m 18 april het negentig jarig jubileum vierde niet aan mee. Bij Gruno worden de namen van de scheidsrechters die de roemruchte vereniging op de kaart hebben gezet duidelijk gekoesterd zoals Jan Bootsma, Jannes Mulder, Simon Buurlage, Menco en Theo Huizinga en niet te vergeten Gerard Helsma. Maar ook over Matty en Gradus van Donderen en niet te vergeten oud-voorzitter Postma wordt met respect en bewondering over gesproken maar dat doet de voorzitter  ook over het huidige vrijwilligersbestand waarvoor hij grote waardering heeft.

de_heer_Postma             

Dhr Postma die als een van de, en door velen als de belangrijkste, man uit de geschiedenis van de voetbalvereniging wordt beschouwd   

De vrijwilligers zijn de belangrijkste pijlers onder de club en natuurlijk weet ik ook dat het steeds moeilijker wordt maar tot op heden hebben we nog geen klagen. Zelf is hij ook al jarenlang als vrijwilliger actief maar zit hij wat de functie van voorzitter in de herfst van zijn carrière.

‘Ik ben nu vierenvijftig jaar en zoals ik er nu tegen aan kijk zal ik de voorzittershamer op mijn achtenvijftigste niet meer hanteren. Ik heb mede door mijn functie, Azing Koning was voorzitter van de Ondernemingsraad bij Theodorus Niemeijer en later zelfs van de Europese Ondernemingsraad van het bedrijf, altijd een druk leven gehad waar doordat onze oudste zoon, Klaas-Jan, nog een extra dimensie bijkwam. Hij was namelijk een talentvolle wedstrijdzwemmer wat betekende dat wij als ouders ook s,morgens om zes uur in het zwembad aanwezig waren. Zo kon het gebeuren dat ik s,morgens nog in het zwembad stond en vier uur later op Schiphol stond om te vertrekken naar een vergadering in bijvoorbeeld Boedapest of Brussel. Daarnaast was ik verder redelijk actief in de voetbalwereld . Maar over een drietal jaar wil ik toch een stapje terug doen om dan samen met mijn vrouw een wat rustiger leven te gaan leiden.”

Dan is het mooi geweest voor de man die in totaal bij drie voetbalverenigingen in de stad Groningen voorzitter is geweest, of zoals bij de voetbalvereniging Gruno nog is. Een markante persoonlijkheid met een warme uitstraling die als voorzitter van Hellas VC en  Paddepoel ook nu binnen Gruno zeer gewaardeerd wordt waardoor Azing Koning  als een van de grote mannen van het Amateurvoetbal in de stad Groningen genoemd mag worden.