v.v. Kloosterburen doorgelicht richting de toekomst

Geschreven door Johan Staal op . Geplaatst in Binnen de lijnen


Als je regelmatig op websites van voetbalverenigingen rond surft kom je regelmatig iets tegen wat de moeite van het naar buiten brengen waard is. Zo vond ik op de website www.vvkloosterburen.nl een artikel over een enquête die er op dit moment bij de vijfdeklasser gaande is. Een enquête gericht op de toekomst van Kloosterburen en wordt uitgevoerd door 1e
elftalspeler Sebastiaan Frik en de voor de dames van De Heracliden uitkomende
Anne-Wil Oosterhuis

 

 Sebastiaan Frik bij de presentatie nieuwe hoofdsponsor v.v. Kloosterburen
 Foto: Jan Gerdez Zoutkamp.

De vv Kloosterburen is een bloeiende en boeiende vereniging die op dit moment onder de loep genomen wordt door Anne-Wil Oosterhuis en Sebastiaan Frik. Als eerstejaars studenten van de opleiding Sport, Gezondheid en Management (SGM) van de Hanzehogeschool, Instituut voor Sportstudies te Groningen gaan zijn de voetbalvereniging Kloosterburen doorlichten. Op dit moment is het tweetal bezig met het vergaren van zoveel mogelijk informatie, wat gebeurd via enquêtes, observaties en gesprekken. De volgende fase is dat beide studenten de vergaarde informatie gaat analyseren en de verbanden proberen te leggen. Aan het slot van het project’ Doorlichten v.v. Kloosterburen’ trekken Sebastiaan Frik en Anne-Wil Oosterhuis conclusies waar ze, d.m.v. een presentatie aan het hoofdbestuur, mee naar buiten komen. Een van de hulpmiddelen is de enquête waar het duo op de site van v.v. Kloosterburen in vraagt of leden, oud-leden en verdere betrokkenen deze in willen vullen om zo tot het beeld, hoe staat Kloosterburen er tussen 2025-2030 voor, te komen. Bovenstaande was voor Puurvoetbalonline reden om aan Sebastiaan Frik enkele vragen voor te leggen.
Sebastiaan, wat is het uiteindelijke doel van het doorlichten van de v.v. Kloosterburen: ‘Het doel is om te kijken naar de toekomst van de voetbalvereniging als zelfstandige vereniging over zeg maar tien tot vijftien jaar.”
Wat bedoel je daar precies mee: ‘ Dan moet je denken aan het qua inwonertal kleiner worden van dorpen. Wel of geen terugloop in spelende leden, vrijwilligers en meer zaken die invloed kunnen hebben op of een vereniging nog wel of geen bestaansrecht heeft.
Kloosterburen is een gezonde vereniging en heeft dan toch altijd bestaansrecht: ‘In theorie is dat inderdaad het geval. Dat kan in de praktijk echter anders zijn. Ik kan daar wel een voorbeeld van geven. Een vereniging is financieel gezond maar heeft binnen het kader, lees bestuur, een of twee mensen die de touwtjes in handen hebben. Dat is een gevaarlijke ontwikkeling. Als een of beide, om wat voor reden, wegvallen, kan een club nog zo gezond zijn maar ontstaat er wel een groot probleem omdat de kennis of bepaalde materie onvoldoende gedeeld is.”
Je vertelde dat Kloosterburen tussen de 110 en 120 leden heeft. Mag de door jullie opgestelde enquête zich in een grote belangstelling verheugen: Absoluut we zijn nog maar net begonnen en hebben al iets meer dan veertig ingevulde enquêtes binnen. Daar moet ik echter aan toevoegen dat bij dit leden aantal onze damestak niet bij inbegrepen is. Dames die lid zijn van v.v. Kloosterburen voetballen voor EKC maar gaan kunnen als ze dat willen de enquête wel invullen. ”
Kun je na de veertig binnengekomen enquêtes al een voorzichtige conclusie trekken: ‘Dat zou wel kunnen maar dat doen we niet. We wachten daar mee tot de datum die we voor ons zelf als einddatum geprikt hebben. We hebben nog andere activiteiten gepland die we meenemen richting onze presentatie en dan zou het niet slim zijn om er nu al een onderdeel uit te lichten.”
Jullie doen dit nu bij Kloosterburen. Zeg jij, dit soort enquêtes zouden meer verenigingen moeten doen: ‘Ik ga nog een stapje verder. Alle verenigingen zouden zich moeten laten doorlichten. Je ziet het bij Kloosterburen. Een club met een fantastische accommodatie, een groot aantal vrijwilligers, een goed kader en veel sponsoren speelt in de vijfde klasse. Dat heeft een oorzaak wat je met het doorlichten van een vereniging uiteraard niet gaat veranderen. Maar wie weet komen er via de enquête en gesprekken wel tips binnen die Kloosterburen op termijn sportief gezien naar een hoger niveau kunnen brengen.”
Met jouw laatste zin geef je min of meer aan dat Kloosterburen richting de toekomst zeker bestaansrecht heeft: ‘Dat denk ik zeker en ik hoop dat het onderzoek wat ik samen met Anne-Wil doe daar een steentje toe zal bijdragen. Daarom hopen we dat nog meer leden, oud-leden en direct bij Kloosterburen betrokkenen tussen de vijf en tien minuten aan onze enquête willen besteden om er mede voor te zorgen dat we met een heldere presentatie richting het bestuur van v.v. Kloosterburen kunnen gaan.