Verklaring bestuur Leekster Voetbal Gala

Geschreven door Bestuur leekster voetbalgala op . Geplaatst in Binnen de lijnen

Onderstaande tekst is van het bestuur van het Leekster Voetbalgala . Het bestuur geeft hierin uitleg over de stappen die zijn genomen, en nog genomen zullen worden, n.a.v. de gebeurtenissen op de finaleavond van het 29e Leekster Voetbalgala
Iedereen die dit leest, zal op de hoogte zijn van de gebeurtenissen die plaats vonden na afloop van de finale van het Leekster Voetbalgala op 10 januari  jl. Uiteraard zijn wij als organisatie zeer teleurgesteld dat dit incident heeft plaats gevonden, waardoor een verder goed verlopen en succesvol evenement voornamelijk negatief in het nieuws is gekomen. Nadat er zoveel vrije tijd en energie in is gestoken door vele vrijwilligers, was dat een bittere pil. In dit verhaal zijn er alleen maar verliezers, want ook voor de betrokken verenigingen, de aanwezige supporters, het Sportcentrum, de scheidsrechters, de Gemeente Leek, enz. was dit geen prettige ervaring. Het mag duidelijk zijn dat wij als bestuur er alles aan zullen doen om een herhaling hiervan te voorkomen.  Hoewel we nog niet veel naar buiten zijn getreden, hebben we beslist niet stil gezeten. Acties die we hebben ondernomen naar aanleiding van de ongeregeldheden zijn:
We hebben snel een extra vergadering belegd met het bestuur om te bespreken wat we op korte termijn zouden moeten doen. In ieder geval is al duidelijk worden dat, ondanks de impact die dit alles op ons heeft gehad, het voltallige bestuur aan zal blijven. Naast de negatieve berichtgeving in sommige media, hebben we op andere manieren ook genoeg positieve reacties gehad. Wij geloven in het toernooi en geloven er ook in, dat we van de volgende editie weer een sportief, spannend en gezellig feest kunnen maken.
Op ons verzoek hebben we een positief en constructief gesprek gehad met de Gemeente Leek. Daar is uit voort gekomen, dat we een commissie gaan opstarten waar de Gemeente, de brandweer, het Sportcentrum en het LVG-bestuur zitting in zullen nemen.
We hebben contact gehad met de KNVB. Als bestuur zullen we binnenkort een bespreking hebben met een afvaardiging van de KNVB.
We hebben een brief gestuurd naar Pelikaan S met de mededeling dat zij voor de volgende editie geen uitnodiging van ons hoeven te verwachten.
Wij vinden het erg jammer dat het toernooi hiermee van een attractief spelend team en potentiële toernooiwinnaar wordt beroofd. Helaas is de rivaliteit met de andere teams te hoog opgelopen, waardoor de sportiviteit ernstig in het gedrang is gekomen. Een en ander sluit mooi aan bij de uitspraken van hun Pelikaan S-voorzitter Wim Bulten, die al aangaf niet meer mee te willen doen.
Dat Pelikaan S niet wordt uitgenodigd is niet een direct gevolg van de ongeregeldheden. Hoewel zij zeker een aandeel hierin hebben gehad, zijn ze niet enige schuldigen. Wat wel een rol heeft gespeeld in onze beslissing, zijn de uitlatingen die Wim Bulten heeft gedaan in diverse media en elders.
Er is ook een brief onderweg naar alle overige deelnemers aan het A-toernooi. We hebben ze uitgenodigd om mee te denken met de organisatie en te komen met ideeën, suggesties en opmerkingen. We zijn ook bereid een overleg te plannen met clubbestuurders om een en ander te bespreken. Het is dan niet de bedoeling om terug te kijken en vast te stellen wie hoeveel schuld heeft aan dat het heeft kunnen mislopen op de Gala-avond. Wij willen leren van wat er gebeurd is en dat dan omzetten naar een draaiboek voor een succesvolle en vooral sportieve 30e  editie van het Leekster Voetbalgala.