Spelregelbewijs als onderdeel van een positieve stap voorwaarts.

Geschreven door Johan Staal op . Geplaatst in Binnen de lijnen

Op de website www.defivel.nl kwam ik het bericht tegen dat zeven tweedejaars B-junioren geslaagd waren voor hun spelregeltoets. Een toets die belangrijk was omdat het zevental anders niet meer aan competitie of bekerwedstrijden mocht meedoen.
Op maandag 17 maart werd de website www.voetbalmasterz.nl gelanceerd. Via deze website kunnen tweedejaars B-junioren met ingang van het seizoen 2014/’15 het officiële KNVB Spelregelbewijs halen. De B-junioren zijn er zelf verantwoordelijk voor dat zij het bewijs halen, maar de vereniging zal hen wel moeten informeren, instrueren en motiveren. De periode maart – september 2014 biedt verenigingen de ruimte om hier, eventueel samen met de KNVB, een plan van aanpak voor te maken. Zo is het halen van het spelregelbewijs een gezamenlijke verantwoordelijkheid van speler, vereniging en KNVB.
Bovenstaande tekst viel te lezen op de officiële site van de KNVB. Een tekst die mij deed besluiten om de bond een paar vragen te stellen. Een aantal vragen omdat bepaalde zaken mij niet duidelijk waren en waar ik, en dat moet nadrukkelijk worden gezegd, prima antwoorden op kreeg.
Waarom is er in eerste instantie gekozen om B-junioren deze spelregeltoets te laten maken: ‘We hebben voor de B-junioren gekozen omdat uit onderzoek is gebleken dat dit de leeftijdscategorie is waar in verhouding de meeste excessen gebeuren. Dat is namelijk de leeftijdscategorie waar veel binnen gepuberd wordt en die daardoor, mede door een gebrek aan kennis van de spelregels, behoorlijk explosief kunnen reageren.”
De speler is zelf verantwoordelijk voor het invullen van zijn toets. Hoe gaat zoiets in zijn werk: ‘De clubs hebben bericht gekregen wie van de B-junioren de toets moet invullen en ook krijgt de speler of speelster via de post en per mail een inlogcode om te toets te maken. De clubs krijgen ook een code om te kijken wie van de tweedejaars B-junioren de toets nog niet hebben gemaakt zodat hij of zij daar op aangesproken kan worden. “
Wat is de rol van jullie als KNVB bij dit project: ‘Onze rol is in eerste instantie ondersteunend richting de clubs en de B-junioren. Waar er problemen zijn met het invullen ondersteunen wij omdat we graag willen dat alle tweedejaars B-junioren het spelregelbewijs in hun bezit krijgen. Als KNVB begrijpen we dat een toets over spelregels niet gemakkelijk is. Want laten we eerlijk zijn, we gaan allemaal weleens de mist in als het over spelregels gaat.”
Nu doet er een speler mee die zijn spelregelbewijs niet heeft weten te behalen. Volgt er dan een sanctie: ‘Of er dan een sanctie volgt gaan we hier uitspraak over doen. Wat we wel kunnen zeggen dat we met de club van de desbetreffende speler/speelster in gesprek gaan. Het is namelijk niet alleen de verantwoordelijkheid van de speler/speelster maar ook van de vereniging.”
Blijft het bij de B-junioren of gaat het project verder richting de overige junioren:’ De insteek is om alle jeugdvoetballers een spelregelbewijs te laten halen. Dat willen we graag omdat we als KNVB, clubs, spelers en speelsters moeten proberen om het op de velden zo te krijgen dat er nog louter positief over een prachtige sport gesproken wordt.”