Open brief VVSV'09 aan het nieuw te vormen college van de gemeente de Marne

Geschreven door Bestuur VVSV'09 op . Geplaatst in Binnen de lijnen

Ulrum, 26 maart 2014,  Geacht college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente de Marne. Door middel van deze brief willen we graag aandacht voor onderstaande zaken die op dit moment binnen de voetbalvereniging VVSV’09 spelen.
vvsv09

In de afgelopen jaren heeft VVSV’09 zich ingezet voor het voetbal in gemeente De Marne, waarbij wij ons grote zorgen maken over de krimp die op ons af komt en de komst van grote fusies in diverse gemeenten om ons heen. Om een discussie op gang te brengen binnen de vereniging hebben wij als bestuur van VVSV’09 een visie gedeeld, waarbij we uit zijn gegaan van één complex voor VVSV’09.

Helaas is bovenstaande de oorzaak dat er nu al geruime tijd onrust binnen VVSV’09 heerst. Door
deze onrust en onvrede is er op dit moment zelfs een nieuwe voetbalvereniging in Zoutkamp opgericht. Helaas hebben wij deze ontwikkelingen als bestuur van VVSV’09 niet kunnen keren. Deze ontwikkeling is, zo denken wij als bestuur van VVSV’09 maar ook de KNVB, zeer slecht voor het voetbal in de gemeente De Marne. Het is een ontwikkeling die totaal tegen de trend in gaat, waar andere verenigingen juist de samenwerking zoeken, zal er nu weer op kleinschaliger niveau voetbal bedreven gaan worden in de gemeente De Marne.

Dan nog de praktisch problemen, want binnen VVSV’09 zijn er op zaterdag en zondag vele elftallen en zeventallen actief. Al zouden er leden afvallen dan zijn en blijven wij te groot om alle activiteiten te organiseren op 1 complex. Zo zijn er op zaterdag(ochtend) veel (jeugd)teams, waaronder ook een groot aantal meisjesteams en damesteams actief op de velden van Zoutkamp en Ulrum. U begrijpt dat wij onder deze omstandigheden en de huidige mogelijkheden van de accommodaties het sportcomplex van Zoutkamp niet kunnen verlaten. Niet alleen in de weekenden wordt er natuurlijk gebruik gemaakt van de velden van zowel Zoutkamp als in Ulrum, want op alle avonden van de week worden er door alle aanwezige teams getraind, waarbij in een overgroot gedeelte van het seizoen daarvoor de veldverlichting noodzakelijk is.

Een oplossing om het sportcomplex in Zoutkamp te verlaten is volgens ons het huidige sportcomplex in Ulrum uit te breiden. Er zouden minimaal 2 kleedkamers en een extra (kunstgras)veld bij moeten komen voor de huisvesting van VVSV’09 op 1 locatie, ook moet daarbij nog eens kritisch gekeken worden naar de staat van het huidige tweede veld. Daarnaast zouden wij, net als Ulrum 2034, alle sportvoorzieningen bij elkaar willen brengen, zodat de kostenbesparing voor sport binnen de gemeente De Marne kunnen borgen en behouden zonder dat het afhankelijk is van een grote nieuwe gemeente die in 2018 gevormd gaat worden na de gemeentelijke herindeling. We roepen dan ook het college op om bovenstaande op te nemen in het collegeprogramma en hierbij een beleid uit te stippelen waarin één en ander gerealiseerd kan worden. Zolang dit niet het geval is zullen wij genoodzaakt blijven om gebruik te maken van het sportcomplex Toercamp in Zoutkamp.

Bestuur van VVSV’09