Huldeblijk​en van Groninger Scheidsrec​htersveren​iging voor Marcel Bellinga, Henk Steenhuis, Bob Kempinga en voorzitter Robert van Dorst

Geschreven door Marcel Bellinga op . Geplaatst in Binnen de lijnen

Tijdens de jaarvergadering van de Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken werden op maandag drie maart enkele prominente leden in het zonnetje gezet. Voorzitter Robert van Dorst uit Eelde werd verrast met de gouden speld van de landelijke COVS-organisatie en werdt voorgedragen voor het lidmaatschap van verdienste. Ook Bob Kempinga uit Delfzijl, Henk Steenhuis uit Bedum, Jan Swart uit Noordwolde en secretaris Marcel Bellinga uit Groningen werden om uiteenlopende redenen in de bloemen gezet. Tijdens de vergadering legde het bestuur verder rekening en verantwoording af over het gevoerde beleid af en werden er commissies samengesteld en deed het bestuur haar beleidsvoornemens uit de doeken.

logo covs
Voorzitter Robert van Dorst werd tot zijn eigen verrassing dubbel onderscheiden. Van Dorst is precies twintig jaar voorzitter van de vereniging en al vierentwintig jaar lid van het bestuur. Daarnaast was hij onder andere actief in de redactiecommissie, technische commissie en in de 'commissie toekomst' van COVS Noord. Circa tien jaar geleden maakte hij één jaar deel uit van het interim bestuur van COVS Noord. Voor de Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken was hij in het verleden actief als trainer en is nu nog steeds actief achter de bar. Onder zijn voorzitterschap overleefde de vereniging begin jaren negentig een moeilijke fase en wisten hij en enkele anderen het tij te keren. De vereniging is uitgegroeid tot de grootste belangen- en sportvereniging voor en door scheidsrechters in Nederland, met ruim 200 leden. Als voorzitter is Robert van Dorst, zo werd er maandagavond vertelt,   de man van de verbinding en het compromis. Naast zijn werkzaamheden voor de vereniging is hij ook voor de KNVB actief als rapporteur landelijke lijst en als talentencoach. Robert van Dorst ontving van  voorzitter Jan Ensing van de  COVS Noord de gouden speld van de COVS Nederland. Daarnaast droeg vicevoorzitter Martin Schipper hem aan de jaarvergadering voor als lid van verdienste.

Naast de onderscheidingen voor Robert van Dorst huldigden de Groninger scheidsrechters de leden Jan Swart en Marcel Bellinga voor het feit dat ze vijfentwintig jaar lid zijn, en werd met een bos bloemen stilgestaan bij het afscheid als scheidsrechter van Bob Kempinga en werd ook de winnaar van het Johan Roeders spelregelkampioenschap 2013-2014 gehuldigd. Die eer was er voor Bert Volders uit Bedum. Bloemen waren er ook voor Henk Steenhuis, omdat die na zestien jaar heeft besloten te willen stoppen met de organisatie van het jaarlijkse technische weekeinde op Ameland. Dat stokje heeft hij inmiddels aan het trio Sam Dröge, Marc van der Haak en Marcel Boekholt overgedragen.

Uiteraard was er tijdens de jaarvergadering ook aandacht voor serieuzere zaken. Zo legde het bestuur rekening en verantwoording af over het gevoerde beleid, werden alle jaarstukken besproken en werden bestuur en commissies samengesteld. Ook werdt de hoogte van de contributie bepaald en deed het bestuur de beleidsvoornemens uit de doeken. De vereniging wil ook in 2014 blijven hameren op het belang van respect en fair play. Zo bepleit men de inzet van meer waarnemers bij wedstrijden in de B-categorie en zal de vereniging clubs en KNVB oproepen de situatie in vooral het lagere voetbal te verbeteren. Denk hierbij aan het beter faciliteren van scheidsrechters, het zorgen voor een goede ontvangst. In 2014 wil de vereniging verder de dialoog zoeken met scheidsrechtercoördinatoren van voetbalverenigingen, een betere spelregelkennis onder alle voetballiefhebbers op een moderne manier stimuleren en een coachingproject voor jonge scheidsrechters met inzet van video-opnamen realiseren.