SJO Stedum/TEO staat in de steigers

Geschreven door Johan Staal op . Geplaatst in Binnen de lijnen

Steeds meer verenigingen gaan op het gebied van jeugdafdelingen met elkaar samenwerken. SJO NEC, SJO Bedum, Tolbert Leek Combinatie en de komende samenwerking in Winsum tussen VIBOA en Hunsingo zijn daar voorbeelden van.

Stedum                              TEO

Sinds de zomer van 2012 is een voorbereidingscommissie, bestaande uit een vertegenwoordiging van de voetbalverenigingen Stedum en TEO, aan de slag gegaan om ook daar de vorming van een SJO voor te bereiden. Om voldoende draagvlak bij ouders en jeugdleden te krijgen zijn er in januari een tweetal informatieavonden geweest. Nadat bleek dat zowel de ouders als de jeugdleden positief waren over het voornemen om samen te gaan werken is het aan de ledenvergaderingen van de SV TEO en v.v. Stedum voorgelegd. Toen bleek dat de leden unaniem instemden met de vorming van een SJO kon de vlag gehesen worden en was SJO Stedum/TEO halverwege februari 2013 een feit.

 Reden

De belangrijkste reden om te gaan samenwerken is om het mogelijk te maken om bij de junioren aaneensluitende teams (A-, B- en C-junioren) te formeren. Hierdoor kunnen jeugdleden voetballen in het team waar ze op basis van leeftijd en kwaliteit daadwerkelijk behoren te spelen. Verder wordt voorkomen dat spelers noodgedwongen stoppen, of naar een andere club in de regio vertrekken. Ook biedt de SJO mogelijkheden om het jeugdvoetbal verder te ‘professionaliseren’ en een impuls te geven aan het meidenvoetbal.

Nieuw tenue

Op dit moment is een commissie aan de slag om de geformuleerde uitgangspunten en randvoorwaarden nader in te vullen. Zo is het de bedoeling dat er een nieuw tenue komt, is er een prijsvraag opengesteld voor een naam van de SJO en wordt druk nagedacht over de indeling van de spelers naar de te vormen teams. De besturen van SV TEO en v.v. Stedum zijn daardoor van mening dat door de vorming van een SJO het jeugdvoetbal in de regio Stedum, Ten Post en omgeving sterk zal verbeteren en waardoor zowel het jeugd als seniorenvoetbal op langere termijn gegarandeerd is.