Elftalleider met Reind van Veen ( Marum A1)

Geschreven door Johan Staal op . Geplaatst in Binnen de lijnen

Reind van Veen( SV Marum) is al jarenlang elftalleider bij de SV Marum en werkte voor Puurvoetbalonline mee aan de rubriek 'Elftallijder"
 
 
                          foto_Reind

 

Als leid/ster moet jezelf gevoetbald hebben: Ligt er aan, bij de F pupillen ben je meer begeleider en is je voornaamste taak ervoor te zorgen dat iedereen het spelletje leuk vindt. Later komt daar steeds meer het voetbal aspect bij kijken en wordt het belangrijker dat je iets meer van het spelletje af weet.

Als leider/ster moet je ook bij de trainingen aanwezig zijn: Wanneer de trainer op de wedstrijddag niet aanwezig kan zijn is contact met de trainer nodig om de wedstrijd door te nemen zodat hij aan de verbeterpunten kan werken. Daarnaast geeft het bezoeken van de trainingen op regelmatige basis ook een bepaalde betrokkenheid weer die ook door de spelers als positief ervaren zal worden.

Om ouders te vinden die willen rijden als jeugdleden ouder worden is vaak een groot probleem: Zelf ben ik al leider vanaf de F teams en alle leeftijdscategorieën doorlopen, zelden problemen ondervonden. In al die jaren is het mij maar één maal overkomen dat een ouder op vrijdagavond om half twaalf opbelde met de mededeling dat ik een probleem had omdat hij niet kon rijden. Daar moet je dan even wat tijd insteken om de neuzen weer dezelfde kant op te krijgen. Dit jaar bij de A junioren een ouder die elke wedstrijd mee gaat en diverse ouders die bij inhaal wedstrijden altijd wel bereid zijn een keer extra te rijden.

Binnen het jeugd voetbal komen te vaak uitslagen van bv. 20-0 voor waar de bond wat aan zou moeten doen: Bij de jonge jeugd is dat indelen altijd lastig voor de KNVB. Één a twee spelers is vaak het verschil tussen kampioen worden of onderaan staan. De ouders hebben er meestal meer problemen mee dan de kinderen zelf. Wanneer de penalty, die na de wedstrijd mag worden genomen er in gaat, is hun dag vaak alweer goed. Sinds een aantal jaren is daar al een aardig systeem voor bedacht, namelijk de najaars en voorjaars reeksen zodat je met de kerst weer in een ander poule wordt ingedeeld. Voor de ouder jeugd is het wat lastiger maar mijn ervaring is dat de mensen in Heerenveen altijd wel bereid zijn om mee te denken.

De kleinste jeugd zou niet om 9 uur moeten spelen maar pas vanaf 11 uur: Ik vind het prima zo, de kleinste jeugd vanaf 9 uur en de oudere jeugd wat later. Wanneer het kan wel zoveel mogelijk tegen teams uit de buurt laten voetballen zodat de reistijd niet al te lang wordt.

In alle kantines wordt 's morgens niet meer gerookt en alcohol geschonken
wat een goede zaak is:
Het is goed dat je dit voor de ochtendgedeelte met elkaar afspreekt. De jeugd komt snel genoeg met alcohol in aanraking en het niet mogen roken in kantines is gewoon een goede afspraak. De regels moeten niet nog strenger gemaakt worden de senioren moeten wel de derde helft kunnen blijven spelen en daar horen natuurlijk een paar pilsjes bij.

De jeugd beseft niet altijd dat ze zuinig op gesponsorde kleding moeten zijn in bijvoorbeeld de kleedkamers.: Dit is in mijn ogen een maatschappelijk probleem waar ook de sportverenigingen mee te maken krijgen. Er moet wel geprobeerd worden de jeugd te laten beseffen dat ze zuinig met de spullen om moeten gaan. Hierover kun je het beste onderling als leiders afspraken maken hoe hiermee om te gaan.

Als leider/ster heb je een verantwoordelijke taak die vaak onderschat word: Vrijwilligerswerk in het algemeen wordt door een bepaalde groep mensen inderdaad onderschat. Je moet het ook voor een groot deel doen omdat je er plezier aan beleefd en die verantwoordelijkheid ach dat valt wel een beetje mee.

Het is belachelijk dat clubs voor niet voetballende vrijwilligers van teams bondscontributie moet betalen: Tegenwoordig wordt het steeds moeilijker voor clubs om het hoofd boven water te houden. Vrijwilliger zelf laten betalen voor deze bondscontributie kan natuurlijk niet, dus de clubs draaien ervoor op. De oplossing lijkt mij dan ook het afschaffen van deze contributie.

Vaak zie je langs de kant leiders die puur prestatie gericht, en voor hun eigen ego, tekeer gaan tegen jonge kinderen. Dat zou strenger door club en bond aangepakt mogen worden:
Ik heb meer vertrouwen in het geven van goede voorlichting en mensen confronteren met hun gedrag. Je zou als club hier iets in kunnen betekenen door dit dicht bij de mensen te leggen. Het in algemene zin onder de aandacht brengen. Maar ook op wedstrijddagen, wanneer de meeste ouders er toch vaak wel bij zijn, dit samen met de spelers, leider en ouders te bespreken.