SJO ’t Hogeland impuls binnen Rood Zwart Baflo en Warffum.

Geschreven door Johan Staal op . Geplaatst in Binnen de lijnen

In 2014 vonden de eerste gesprekken plaats tussen Rood Zwart Baflo en Warffum over een eventuele samenwerking tussen beide jeugdafdelingen. Toen was de tijd er echter nog niet rijp voor. Maar drie jaar later  gaan de jeugdafdelingen van beide verenigingen toch onder de naam SJO ’t Hogeland gezamenlijk verder.
SJO 't Hoogeland  Bron: Ommelander Courant
In oktober 2016 vonden de eerste gesprekken tussen Warffum en Rood Zwart Baflo plaats om op het gebied van beide jeugdafdelingen tot een samenwerking te komen. Gesprekken waarbij, zo vertelt Joey Peerbolte, het initiatief vanuit de voetbalvereniging Warffum kwam. ,,Binnen Warffum leefde steeds meer het idee van dat er wat moest gebeuren omdat we qua bezetting van onze jeugdteams steeds krapper kwamen te zitten. Dan kun je als vereniging twee dingen doen, je kop in het zand steken of kijken of er op het gebied van samenwerken met een andere vereniging wat mogelijk is. We kozen uiteraard voor de laatste optie en vandaar dat we contact hebben gezocht met Rood Zwart Baflo om gezamenlijk eens te kijken of we tot een samenwerking konden komen. Uit die eerste gesprekken kwam al snel naar voren dat die intentie er binnen de besturen van Warffum en Rood Zwart Baflo duidelijk was.” Een intentie dat er voor zorgde dat namens Warffum Arne Rijzebol, Joris Bos en Joey Peerbolte, en voor Rood Zwart Baflo Cor Schierbeek, Jan Bolt en Wobbe Zwart, een commissie gingen vormen om binnen de eigen gelederen te gaan onderzoeken of een SJO( Samenwerkende Jeugd Opleiding) haalbaar zou zijn. Om dat te onderzoeken werden er door beide verenigingen voor de ouders van de jeugdleden informatieavonden georganiseerd. Ouders die, zo vertelt Cor Schierbeek, uiteraard de nodige vragen hadden. ,,Dat hadden we niet anders verwacht want er zou natuurlijk het nodige gaan veranderen. Doordat we samen meer jeugdleden zouden krijgen kregen we in bepaalde leeftijdsgroepen ook met twee teams te maken. Dat zou kunnen betekenen dat niet iedereen meer samen met zijn vriendjes of vriendinnetjes in een team zou komen te spelen. Uiteraard kwam daar de nodige weerstand op maar is het wel iets wat we toch hebben doorgezet. Vanuit beide verenigingen zijn we na de winterstop gericht naar onze jeugdteams gaan kijken om vervolgens bij de O-15, O-13 en O-11, dat zijn de leeftijdscategorieën waarin we met twee teams in competitieverband gaan uitkomen, tot een eerste en tweede selectie te komen. Natuurlijk doe je het in de ogen van sommige ouders nooit goed maar dat is binnen andere verenigingen echt  niet anders, aldus Cor Schierbeek die vanuit de commissie al snel tot voorzitter van de SJO ’t Hogeland werd gebombardeerd. Een rol waar de Bafloër zich duidelijk in thuis voelt. ,, Dat komt omdat ik al vanaf het eerste gesprek een goed gevoel had bij deze samenwerking. Er was direct een juiste klik omdat we allemaal wisten dat er wat moest gebeuren. Warffum kwam uiteindelijk met het verzoek omdat men daar zag dat het anders op korte termijn geen jeugdafdeling meer zou hebben. Maar ook bij Rood Zwart Baflo leefde het idee dat er wat moest gebeuren wanneer men zijn jeugdafdeling wilde behouden. Want als we niet waren gaan samenwerken zou het ook bij ons binnen een paar jaar afgelopen zijn geweest. En laten we eerlijk zijn, met een voetbalvereniging zonder jeugdafdeling kun je beter direct maar mee stoppen. Want zonder aanwas vanuit de jeugd een vereniging in stand houden is een kansloze missie.”

De samenwerking tussen Warffum en Rood Zwart Baflo zorgde ook dat er een stevige impuls gegeven gaat worden waar het gaat om het verzorgen van de trainingen aan de diverse jeugdteams. ,,Dat is een heel belangrijk punt, vertelt Joey Peerbolte. ,,We weten allemaal dat de jeugd bij veel verenigingen getraind word door goedwillende ouders of door de jeugdige seniorleden. Dat zorgt soms voor situaties waarbij de trainingen niet altijd van het niveau zijn wat je als club graag zou willen. Wanneer je dat wilt verbeteren moet je als club, en wij als SJO ’t Hogeland dus ook, wel de handvaten geven zodat men zich als trainer kan ontwikkelen. Dat kan zijn door de trainers via de KNVB een trainerscursus aan te bieden. En verder gaan we ook aan de slag met Talento. Dat is een systeem dat club en trainer van een voetbalvereniging de mogelijkheid geeft om binnen een systeem de prestatie van team en speler inzichtelijk te maken. Alle informatie is voor iedereen, trainer, leider, jeugdcoordinator beschikbaar en kan op een eenvoudige manier gedeeld worden.” Duidelijke plannen dus in Baflo en Warffum waar het gaat om de voorgang van een gezamenlijke jeugdafdeling. Een jeugdafdeling die ook in een nieuw tenue gaat voetballen, zo vertelt Cor Schierbeek. ,,We hebben eerst nog even wat gesteggeld over de kleur van het shirt. Ik was bijvoorbeeld voor een oranje shirt omdat een samenvoeging van rood en geel tot oranje leidt. Maar uiteindelijk hebben we er toch voor gekozen om de kleuren geel en rood in het tenue te laten terugkeren door voor een shirt met rode en gele banen te kiezen aangevuld met een zwarte broek en zwarte kousen.”

Zo worden de contouren van SJO ’t Hogeland dus steeds duidelijk zichtbaar. Een SJO waar zowel Joey Peerbolte als Cor Schierbeek niet raar van zouden opkijken wanneer de samenwerking van nu in de toekomst tot een fusie tussen beide verenigingen zou leiden. ,,Dat is nu echt nog niet in beeld maar wat de toekomst brengt weet niemand, aldus Joey Peerbolte. ,,We krijgen hier in de regio na 2019 natuurlijk ook met een gemeentelijke herindeling te maken. Dan moet je maar afwachten wat de plannen van dan een totaal nieuw gemeentebestuur zullen zijn. Je hoort natuurlijk de geluiden dat de sportvoorzieningen niet zo zullen blijven zoals ze nu maar dat zijn maar geluiden. Maar je ogen en oren overal maar voor sluiten is in deze niet echt handig.” Een mening die Cor Schierbeek deelt. ,,Baflo behoort nu nog bij de gemeente Winsum en Warffum bij de gemeente Eemsmond. Wij als Rood Zwart Baflo weten dat er in Winsum plannen voor een nieuw sportcomplex zijn. Dat is natuurlijk niet direct gunstig voor de kleinere verenigingen in nu nog de gemeente Winsum. Daarom is het voor ons zaak om te zorgen dat wij een gezonde vereniging zijn en ook blijven. Dat geldt natuurlijk ook voor Warffum richting de gemeente Eemsmond, je moet zorgen dat je als vereniging niet alleen nu maar ook straks in de nieuwe situatie na 2019 ook wat te bieden hebt in je eigen dorp. Of dat uiteindelijk lukt, het voetballen in het eigen dorp in stand houden, zal de toekomst moeten leren. Maar een ding is wel zeker, door het tot stand komen van de SJO ’t Hogeland heeft  de toekomst van het jeugdvoetbal in Warffum en Baflo een positieve impuls gekregen.”   .