Voetbalclubs De Marne willen meer dan voetballen alleen.

Geschreven door Johan Staal op . Geplaatst in Binnen de lijnen

Donderdagavond stond er in het gemeentehuis van de Gemeente De Marne een raadsinfoavond op het programma. Een avond waarop de vijf voetbalverenigingen uit De Marne het plan ‘Meer dan voetballen alleen’ kwamen presenteren. 
image 2017 05 19 2Bron: Ommelander Courant
‘Meer dan voetballen alleen’ is de titel van het project wat de vijf voetbalverenigingen uit de gemeente De Marne samen hebben bedacht. Tijdens het overleg wat de voorzitters van FC LEO, Kloosterburen, Eenrum, VVSV’09 en Zeester regelmatig hebben kwam naar voren dat ‘samen waar het moet, apart waar het kan’ de slogan richting de toekomst van de vijf voetbalclubs in de gemeente De Marne moest zijn. Een plan dat de vijf verenigingen graag aan het gemeentebestuur wilden presenteren. Namens de vijf verenigingen nam donderdagavond FC LEO-voorzitter Arjen Fledderman het woord voor de presentatie die de volgende vier duidelijke kernpunten had:
Maatschappelijke rol en verantwoordelijkheid, het leveren van een bijdrage aan de zorg voor onze jeugd, een centrale rol voor sport en beweging op de sportparken en het verduurzamen, behouden en onderhouden van de sportparken. Vier punten die werden onderbouwd door Arjen Fledderman die werd ondersteund door Ron Bolt(vv Kloosterburen), Albert de Groot(VVSV’09), Fred Bos(Zeester) en Jannes de Vries( vv Eenrum). Want duidelijk werd op deze raadsinfoavond dat de vijf voorzitters bepaald niet over een nacht ijs waren gegaan om te komen tot het plan ‘Meer dan voetballen alleen.’ Aan de raadsleden werd namelijk duidelijk gemaakt dat er binnen de voetbalverenigingen voldoende draagvlak is om een nog grotere rol binnen het dorp te vervullen. Daarbij wordt gedacht aan het gebruiken van de sportcomplexen door andere verenigingen of scholen. En verder willen de vijf voetbalverenigingen zich nog meer gaan richten op de jeugd. Men is namelijk van mening dat ze de jeugd in de nabije toekomst meer kunnen en willen bieden dan voetbal alleen. Het georganiseerd samen spelen met anderen levert namelijk een belangrijke bijdrage aan het welzijn en welbevinden van de jeugd op. De zorg voor jeugd is absoluut een belangrijke opgave voor ook de gemeente. De vijf voetbalverenigingen zijn daarom ook van mening dat zij de gemeente op dat gebied moeten steunen door een ontmoetingsplaats te zijn voor de jeugd. Uit de presentatie kwam verder naar voren dat men goed heeft nagedacht over hoe men dat wil proberen te realiseren: De voetbalverenigingen, en sportparken, dienen breed toegankelijk te zijn voor alle jeugdigen en ongeacht de sociaal- economische status en/of afkomst. En verder wordt het betrekken van de ouders bij de sportverenigingen als belangrijk gezien waardoor de voetbalverenigingen ook voor hen nog meer een ontmoetingsplaats kan worden. Het zoeken van samenwerking met de scholen en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) wat leidt tot een verbetering van welzijn en welbevinden van de jeugd was een ander belangrijk punt wat Arjen Fledderman namens de vijf clubs noemde. Situationeel willen de vijf verenigingen daarom in de clubhuizen door medewerkers van het CJG inspraakavonden laten verzorgen. Na de presentatie van het plan van de vijf voetbalclubs was er voor de raad uiteraard gelegenheid tot het stellen van vragen. Maar eerst nam burgermeester Wiersma het woord om niet alleen zijn waardering voor het initiatief uit te spreken maar dat hij alleen al door het ledenaantal zag dat de vijf voetbalverenigingen een belangrijke rol binnen de gemeente De Marne vervullen. Woorden die werden gedeeld door de raadsleden die unaniem van mening waren dat er door de clubs een duidelijk en goed onderbouwd plan was gepresenteerd. Natuurlijk werden er vragen gesteld zoals hoe het stond met de onderlinge rivaliteit tussen de diverse verenigingen. Een vraag die door Arjen Fledderman keurig werd beantwoord. ,,Natuurlijk hebben we alle vijf onze eigen verenigingscultuur en dat moet ook zo blijven. Maar daarnaast zijn we er van doordrongen dat we samen dingen moeten en kunnen oppakken. Alle vijf de verenigingen zijn een belangrijk bindmiddel binnen de vijf kernen. Dat willen we graag behouden maar nog liever verder uitbreiden, vertelt de preses van FC LEO aan de aandachtig luisterende raadsleden. Raadsleden die vervolgens ook op de andere vragen keurig geïnformeerd werden door de vijf voorzitters. Aan het slot van de presentatie kreeg wethouder Kor Berghuis, die sportzaken in zijn portefeuille heeft, het woord. De wethouder liet duidelijk blijken dat hij trots was dat hij tegenover vijf vertegenwoordigers van de vijf voetbalvereniging zat. ,, Chapeau voor de vijf voetbalverenigingen is dat wat ik als eerste wil zeggen. Vijf verenigingen die meedenken over de toekomst van het leefklimaat in ons gebied verdiend ons aller aandacht. Dan kijk ik naar ons als gemeente maar, en wat ook de verenigingen al hebben gedaan, naar de KNVB en het Huis van de Sport. Een samenwerking tussen meerdere partijen moet op deze manier mogelijk zijn. Een samenwerking waar de vijf voetbalverenigingen met het plan ‘Meer dan voetbal alleen’ al een belangrijke stap mee hebben gezet, aldus de wethouder die na afloop van de presentatie ook nog even naar het sportieve aspect keek. ,,Ook in ons gebied gebeurt het steeds vaker dat talentvolle spelers naar elders vertrekken. Dat heeft natuurlijk een reden maar ook daar kun je ook gezamenlijk wat aan willen doen. Dus wie weet komt er een moment dat de vijf verenigingen ook op dat gebied de krachten bundelen zonder dat ze hun eigen identiteit verliezen.”