Jeugdopleiding basis gezond SV Bedum.

Geschreven door Johan Staal op . Geplaatst in Binnen de lijnen

Remy van der Wal en Jelmer Meinardi vormen, samen met hoofdtrainer en hoofdopleidingen René Wollerich en technisch jeugdcommissielid Bas Groeneveld, op dit moment het technisch hart binnen de jeugdopleiding van SV Bedum. Een technisch hart wat zich tot doel heeft gesteld om te zorgen dat er een lijn komt in de eigen jeugdopleiding. Een jeugdopleiding die er verder voor moet zorgen dat het eerste elftal op termijn bestaat uit voetballers die hun opleiding binnen de eigen vereniging hebben genoten.


                                      image 2017 03 06

Bron: Ommelander Courant  Foto: Herman Spier Bedum

Met ingang van het seizoen 2017-2018 keert de nu 40-jarige Remy van der Wal als hoofdtrainer terug op het sportpark waar hij als speler van CVVB jarenlang actief was en na zijn spelersloopbaan als assistent-trainer bij SV Bedum aan de slag ging. Vier jaar geleden ging Van der Wal verder een actieve rol binnen de jeugdopleiding vervullen toen zijn zoon Tim bij de F-pupillen van SV Bedum ging voetballen. Op dat moment was de toen 22-jarige Jelmer Meinardi al zes jaar actief binnen de jeugdafdeling van eerst CVVB en toen SV Bedum. Al snel bleek dat het duo dezelfde ideeën had over hoe het er binnen een jeugdafdeling aan toe zou moeten gaan maar wat, zo vertelt Jelmer Meinardi, in de praktijk vaak anders is. ,, We weten allemaal dat het binnen veel verenigingen vaak gebeurt dat iedere trainer op zijn eigen manier een training verzorgt. Dat is een gegeven waar je wanneer je je jeugdafdeling op een hoger niveau wilt brengen wel wat in moet veranderen. Binnen SV Bedum was eerder ook het geval en waar wij van vonden dat het anders moest. Binnen het technisch hart ontstond toen het idee om, te beginnen bij de F en E-junioren, te gaan werken met vaste oefenvormen. Dat is natuurlijk niets nieuws maar we hebben daar wel wat aan vast gekoppeld. We hebben daar excelbestanden met linkjes naar filmpjes, die door cameraman Demy Mertens zijn gefilmd aan toegevoegd. Daar kunnen de trainers vervolgens mee aan de slag richting onze visie hoe wij denken dat er binnen de jeugdafdeling van SV Bedum getraind moet worden, verteld Jelmer Meinardi die door Remy van der Wal aangevuld wordt. ,, Binnen de jeugdopleiding van SV Bedum werken we met een planning van zes weken met daarin twee blokken van drie weken met vaste oefenvormen. Na de eerste drie weken volgt er een nieuw blok richting hoe wij vinden dat er binnen de jeugdafdeling opgeleid moet worden. Wat ik wel wil benadrukken is dat wij niet voorbij gaan aan de eigen inbreng van de trainers. Het is niet van, het technisch hart bepaalt zonder samenspraak met de trainers wat er moet worden uitgevoerd,” aldus Remy van der Wal.

Beide geven echter wel ruiterlijk toe dat er in de afgelopen maanden soms wat harde noten gekraakt moesten worden. Dit omdat er van trainers afscheid genomen moest worden. ,,Dat waren soms stevige gesprekken, benadrukt Jelmer Meinardi. Wanneer je echt een bepaalde visie wilt nastreven dan is dat helaas onontkoombaar. We werken binnen de jeugdopleiding nu veel met studenten van het Alfa-college. Verder gaan er na de zomer 15 personen naar de cursus voor pupillentrainer. Dat is een opleiding die acht weken duurt en die door SV Bedum wordt betaald.”

Van het technisch hart is er van maandag tot en met vrijdag minimaal een iemand aanwezig om de trainers en spelers tijdens de trainingen te begeleiden vertelt Remy van der Wal. ,,We zijn dan puur ondersteunend bezig en niet als een politieagent om te kijken of de trainers het wel goed doen. We hebben een gezamenlijk doel, en dat is om er voor te zorgen dat binnen onze jeugdopleiding iedere speler een goede basisopleiding krijgt.”

Remy van der Wal, als voetballer in een heel andere tijd opgegroeid dan de huidige generatie, geeft vervolgens aan dat er binnen SV Bedum steeds meer dingen beter gaan. ,,We merken duidelijk dat onze plannen bij trainers, begeleiders en ook spelers aanslaan. Verder krijgen we ook positieve reacties vanuit de jeugdcommissie wat ons ook een portie gezonde energie geeft. Want je kunt de mooiste plannen bedenken. Wanneer die in dit geval door spelers en trainers uitgevoerd moeten worden en die er vervolgens niet achterstaan, kun je het vergeten. Dan wordt je een roepende in de woestijn en ben je bijna kansloos, aldus Remy van der Wal die, evenals zijn collega Jelmer Meinardi, bescheiden praat over het aantal uren wat ze op dit moment wekelijks in de jeugdopleiding steken. ,,Vooropgesteld, we vinden het allebei leuk. Door het aanstaande vertrek van René als hoofdtrainer en hoofdopleidingen weten we nog niet hoe het technisch hart er volgend seizoen eruit gaat zien. Wat zeker is dat Bas Groeneveld als technisch lid Jeugdcommissie overkoepelend blijft. Maar of wij samen het ‘veldwerk’ gaan doen is op dit moment nog niet bekend, vertelt de volbloed Bedumer die in alles laat zien dat hij oprecht gelooft in de stappen die men binnen SV Bedum graag wil maken. Iets wat overigens ook geldt voor in Groningen woonachtige Jelmer Meinardi. ,,Ik denk dat wat wij met het zelf maken van filmpjes, gelijke trainingsvormen, het begeleiden van trainers en trainingen best uniek zijn. Daar zijn we best trots op en daar zullen, wanneer de tijd daar rijp voor is, ook mee naar buiten komen. Dan mogen andere verenigingen daar hun voordeel mee doen en kunnen spelers, ouders en trainers zien hoe wij werken. We hebben nu binnen onze jeugdopleiding al een aantal jongens en meisjes lopen die naar ons zijn gekomen met de vraag of ze hier mogen komen spelen. We weten allemaal dat door het internet en de sociale media de wereld kleiner is geworden. Men heeft veel sneller contact met elkaar en dan worden ervaringen uitgewisseld. Maar een speler of speelster zal zelf moeten komen want als SV Bedum gaan we niet lopen scouten, aldus Jelmer Meinardi die daarin ondersteund wordt door Remy van der Wal. ,,Dat gaat absoluut niet gebeuren. Dat is namelijk ook mijn visie als hoofdtrainer. Gewoon met eigen mensen doen is datgene waar ik voor sta. Want waarom zouden we anders zoveel tijd en energie steken in onze eigen  jeugdopleiding. Dat doen we omdat we daar als SV Bedum in de toekomst zelf de vruchten van willen plukken.”