Respect en discipline als rode draad binnen Dojo Katsu.

Geschreven door Johan Staal op . Geplaatst in Binnen de lijnen

Wanneer het voetbalseizoen een aantal weken tot het verleden behoort krijg ik met regelmaat de opmerking te horen, lekker rustig zeker nu het voetballen voorbij is. Dat was deze zomer niet anders en geldt ook nu de winterstop is aangebroken. Lekker rustig zeker hoor ik dan met regelmaat. Maar in een qua voetbal rustige periode gebeurt er natuurlijk veel meer op sportgebied waar ik over mag schrijven. Interviews en reportages waar ik steeds vaker van hoor, waarom plaats je dat niet op Puurvoetbalonline. Het antwoord was tot deze zomer dan steevast, Puurvoetbal is een voetbalsite en dus blijft deze ‘schoenmaker’ bij zijn leest. Maar de wereld om ons heen verandert steeds meer en ik bedacht mij, waarom ook niet. Het is mijn eigen website en ik doe er niemand pijn mee. Sterker nog, het geschrevene met bronvermelding plaatsen zorgt dat evenementen waar vrijwilligers veel tijd insteken extra in de publiciteit komen. En de sporters die ik interview komen in beeld op wat mijn eigen site is zodat ik aan niemand verantwoording hoef af te leggen over wat ik wel of niet wil plaatsen.
image 2016 12 22 1

Shihan Lammert Meinema in zijn element als leraar van jeugdige karateka's.
Bron: Ommelander Courant Foto: Herman Spier Bedum


Tijdens het Katsu Gala op zaterdag 26 november vertelde Lammert Meinema enthousiast over de trainingen die hij iedere woensdag geeft aan jeugdige aankomende karateka’s in de leeftijdscategorieën van 7 t/m 9 en 10 t/m 15 jaar. Een enthousiasme wat er voor zorgde dat de Ommelander Courant deze week aanwezig was bij een trainingsavond van Dojo Katsu uit Winsum.

Bij aankomst in de Dojo aan de Schouwerzijlsterweg in Winsum heerst een serene rust. Shihan (een leraar met hoger dan de 5e Dan) Lammert Meinema en Lotte van der Schoor zijn namelijk de Dojo aan het gereedmaken voor de lessen die om klokslag 18.00 uur gaan beginnen. Ondertussen wachten de negen jonge leerlingen van 7 t/m 9 jaar rustig in de kleedkamer op het teken dat ze binnen mogen komen. Zodra de les begint daadwerkelijk begint neemt iedereen snel op volgorde van graad plaats is of haar plaats in waarbij de hoogte van de aanwezige graad (kleur band) bepalend is. Sempai Lotte van der Schoor (leerling met de hoogste graad) verzorgt vervolgens de openingsceremonie wat alleen al indrukwekkend is om te zien. Op haar commando 'Seiza' (knielzit) neemt iedereen plaats in knielzithouding (beginnend met de linker knie) met het zitvlak op de hielen en de vuisten op de liezen. Shihan Lammert Meinema zit enkele meters voor de leerlingen en luistert aandachtig naar zijn leerlingen of ze nauwgezet de instructies opvolgen die door Lotte van der Schoor worden aangegeven. Wanneer de openingsceremonie is uitgevoerd wordt er vervolgens door een lichte buiging en een duidelijke OSU(uitgesproken als Oesh) geroepen als teken van respect naar medeleerling en leraar. Al snel tijdens de les wordt zichtbaar dat het in de wereld van de karatesport gaat over respect en duidelijkheid. Alle negen leerlingen luisteren aandachtig naar hun leraar die rustig uitlegt wat hij van zijn leerlingen vraagt. Leerlingen die vervolgens zeer gedisciplineerd de oefeningen doen die door Lammert Meinema worden voorgedaan.,, Dat is iets wat ik als leraar heel belangrijk vindt. Je moet de kinderen op de juiste wijze laten zien wat je bedoelt. Dat zorgt niet alleen voor duidelijkheid maar ook voor het gericht bezig zijn, dus geldt hier heel duidelijk praatje, plaatje, daadje. Na de inleidende loopoefeningen is de tijd aangebroken voor het uitleggen van de technieken die er geoefend worden. Uitleg waarbij de 55-jarige Bafloër de hulp heeft van de 19-jarige Lotte van der Schoor die al twee keer op het Katsu Gala in actie kwam. Samen met de Warfumse demonstreert Shihan Lammert Meinema de diverse technieken aan zijn negen leerlingen die ze vervolgens mogen proberen uit te voeren. Iets wat nog niet altijd meevalt. Maar in Lammert Meinema en Lotte van der Schoor hebben de jonge leerlingen twee begeleiders met een engelengeduld. Want waar het even niet goed dreigt te gaan zijn beide steeds paraat om er voor te zorgen dat de oefeningen toch naar behoren worden uitgevoerd. Oefeningen waarbij het opvallend is dat er, zoals binnen andere sporten vaak wel het geval is, er geen wanklank te horen is. Iets wat, zo vertelt Lammert Meinema, ook niet zal gebeuren. ,,Wanneer een leerling de Dojo binnenstapt dan weet hij of zij wat de regels zijn. In een Dojo is er maar één iemand de baas en dat is de leraar.”

 Meinema heeft deze laatste woorden nog niet uitgesproken of hij laat een van zijn leerlingen zich vijf keer opdrukken. ,,Vanuit mijn ooghoeken houd ik alles in de gaten. Ik eis, hoe jong ze ook zijn, optimale inzet en aandacht van iedereen. Doen ze dat niet dan volgt er een sanctie.”

Wanneer het na bijna een uur naar het einde van de les gaat volgt het ritueel van de plank. Een ritueel wat betekent dat een van de leerlingen met zijn hak een plank doormidden mag trappen. Deze keer is het de 8-jarige Matiz Klein Meulman uit Baflo die naar voren wordt geroepen voor dit ritueel. De jonge Bafloër krijgt vervolgens de juiste instructies van Shihan Lammert Meinema voor zijn vuurproef en even later gaat de plank in een vloeiende beweging doormidden. Een actie die hem niet alleen applaus van zijn medeleerlingen en trainers oplevert maar ook mag hij de door hem in tweeën getrapte plank als ‘trofee’ mee huiswaarts nemen.

Nadat de jongste jeugd met het tonen van respect naar hun trainers vervolgens de Dojo hebben verlaten is het de beurt aan 15 leerlingen in de leeftijdscategorie 10 t/m15 jaar. Vijftien leerlingen die precies hetzelfde ritueel volgen als de jongere jeugd eerder op de avond deed. Na het ook in deze leeftijdsgroep vaste onderdeel van de conditionele oefeningen vraagt Shihan Lammert Meinema wie van zijn leerlingen binnenkort een kata wil gaan doen (Een kata is een patroon van bewegingen. In deze bewegingen zitten series van technieken, zoals verdedigingen en aanvallen. In elke kata zitten een aantal hoeveelheden voorbedachte bewegingen die een karateka alleen kan beoefenen). Er gaan vervolgens van een viertal leerlingen een vinger de lucht in en die vervolgens aan Shihan Lammert Meinema mogen laten zien wat hun vorderingen zijn. Vorderingen waar de leraar duidelijk over te spreken is en dat, samen met de overige leerlingen, laat blijken door een respectvol applaus. Het woord respect is wat er in alles doorklinkt aan de Schouwerzijlsterweg, waar Dojo Katsu sinds 2003 is gevestigd als een karatevereniging die, zo vertelt Lammert Meinema, zich in een steeds groeiende populariteit mag verheugen. ,, In 1985 heb ik onder de naam Katsu een karateclub opgericht. Er werd toen les gegeven bij sportschool Veldwijk wat toen nog in de Schoolstraat was gevestigd. In 1993 is de vereniging Dojo Katsu opgericht waarbij we eerst gebruik maakten van de gymzaal van het Wessel Gansfortcollege aan de Meeden. Vervolgens zijn we nog even terug geweest bij Veldwijk maar in 2003 zijn we op onze huidige locatie terecht gekomen,” vertelt Meinema na afloop van de lessen, terwijl hij in het kleedlokaal even zijn mobiele telefoon raadpleegt. ,,Er ontbraken in de laatste groep twee leerlingen maar die hebben zich keurig afgemeld. Dat had ik ook niet anders verwacht want iedereen weet dat er bij niet afmelden stevige sancties volgen. Want alles draait natuurlijk om respect naar je medeleerlingen en je trainers. In de karatewereld is het dan ondenkbaar dat er aan de regels, die er al jaren geleden zijn vastgesteld, getornd wordt, aldus Shihan Lammert Meinema die de trainingen verzorgde op de wijze zoals hij er op 26 november over sprak, met veel enthousiasme en passie om de leerlingen van een bloeiende Dojo Katsu in alles beter te maken.