RIVM zegt : Rubberkorrels zijn veilig......maar eigenlijk niet

Geschreven door Johan Staal op . Geplaatst in Binnen de lijnen

Het onderstaande was vanmorgen op www.nu.nl te lezen. Een artikel dat ging over het onderzoek naar of het wel/niet gevaarlijk was om op kunstgras te spelen. Wie het weet mag het zeggen zou ik denken ….

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) stelt na onderzoek dat het niet gevaarlijk is om te sporten op kunstgrasvelden met rubberkorrels van gemalen autobanden.  Dat bevestigt het RIVM na berichtgeving in De Telegraaf.

Het onderzoek door het RIVM werd verricht nadat er de afgelopen maanden door wetenschappers werd gesteld dat de rubberkorrels mogelijk kankerverwekkend zijn. Diverse voetbalclubs wilden hierdoor niet meer op kunstgras voetballen. Volgens het onderzoek zitten er in de rubberkorrels wel stoffen die geassocieerd worden met kanker, maar het gaat hierbij om dusdanig kleine hoeveelheden dat een speelverbod niet genoodzaakt is. Het zou gaan om een 'verwaarloosbaar' risico op kanker.

Door de experts van het RIVM zijn in totaal honderd kunstgrasvelden onderzocht. Uit dat onderzoek bleek dat de rubberkorrels, beter bekend als rubbergranulaat, wel degelijk stoffen bevatten die kankerverwekkend kunnen zijn. Deze stoffen, PAK’s, ftalaten, benzothiazolen, metalen en fenole, komen volgens het instituut maar in zeer beperkte mate vrij als bijvoorbeeld voetballers er op sporten. Daarom is er geen aanleiding om schade voor de gezondheid te verwachten.

Betere normen

Het onderzoek naar kunstgras is voor het RIVM wel aanleiding om te pleiten voor betere gezondheidsnormen voor het rubbergranulaat. Er zijn verschillende normen in diverse landen. Voor rubbertegels die vaak op speelplaatsen worden gebruikt gelden bijvoorbeeld andere regels. "Beter onderbouwde en strengere normen kunnen mogelijk bijdragen aan het terugdringen van de zorgen die er momenteel bestaan over de gezondheidsrisico’s door sporten op kunstgras", stellen de onderzoekers. Het RIVM benadrukt wel dat kleine kinderen de korrels niet 'onbeperkt in hun mond moeten stoppen', maar voegt daar aan toe dat dat ook voor grind en zand geldt

Bron: www.nu.nl .