Enquête over Puurvoetbalonline zorgt voor helder beeld

Geschreven door Johan Staal op . Geplaatst in Even na praten

Enkele weken geleden werkte Puurvoetbalonline mee aan een studieopdracht van Bart Rogaar. Bart volgt de studie Commerciële Economie aan de Hanzehogeschool en had als opdracht gekregen om een site aan een nader onderzoek te onderwerpen. Een onderzoek waar diverse facetten aan de orde kwamen zoals de lay-out, bereikbaarheid, verbeterpunten enz. Bart stelde vervolgens een enquête samen waar een aantal opvallende zaken aan de orde kwamen.

logo

Het aantal deelnemers aan de enquête bedroeg twintig en die gaven de lay-out van Puurvoetbalonline een 6.6. Dat is wel voldoende maar voor verbetering vatbaar. Daar gaan we uiteraard samen met GraphicGenie, het webdesignburo dat de site gebouwd heeft, in de toekomst naar kijken. De bereikbaarheid van de site was ook een vraag en van de twintig ondervraagden vonden zeventien dat Puurvoetbalonline gemakkelijk vindbaar is. Dat werd door Bart als onderzoeker gezien als een uitstekend resultaat.

Een volgende vraag was, wat vind je van de onderwerpen die www.puurvoetbalonline.nl plaatst.  Over het algemeen waren de deelnemers aan de enquête wel tevreden over het aanbod. Vooral de aandacht die aan de diverse facetten van het amateurvoetbal werd besteed werd als positief ervaren. Een minpunt werd de rubriek ‘Mijn mening’ genoemd. Enkele van de ondervraagden gaven aan dat ze daar niet steeds op zaten te wachten. Omdat een enquête een doorsnee van een mening is moet je daar dus wat mee doen. Dan moet je met die rubriek ‘gas’ terugnemen wat ondertussen al is gebeurd. Dat houdt niet in dat de rubriek verdwijnt maar dat het tot tien tellen uitgebreid is naar tot vijfentwintig…..

Een andere vraag was, waar onderscheidt www.puurvoetbalonline.nl zich in ten opzichte van andere sportsites. Duidelijk naar voren kwam dat het regionale karakter een punt is waar de site zich in onderscheidt. Ook kwam naar voren dat het regelmatig dezelfde verenigingen zijn die in een artikel naar voren komen. Dat kan via persberichten, interviews of een ander artikel zijn. Een kritische noot die, helaas moet ik zeggen, klopt, maar inherent is aan het feit dat ik alles alleen doe. Alles alleen in de vorm van clubs bezoeken, het schrijven van reportages en interviews en het plaatsen van de persberichten op de site. Dat zorgt voor een beperkt bereik van clubs omdat ik in de weekenden volle bak op pad ben voor de Ommelander Courant en alleen op de zaterdagochtend wat voor Puurvoetbalonline doe. Een zaterdagochtend die dit seizoen in het teken staat van SV Bedum F 1 en Gorecht D2. Twee teams die ik volg omdat ik via de F1 van SV Bedum het proces 'van pupil naar junior' wil volgen en via Gorecht D2 eens bij een club buiten ‘mijn’ regio wil kijken. Via die weg heb ik al een aantal reportages en interviews kunnen maken over en met personen binnen Gorecht.

 Wat zijn de minder sterke punten van www.puurvoetbalonline.n. was ook een vraag en daar kwamen punten naar voren waar ik van dacht, jullie hebben helemaal gelijk. Iets wat ik enkele weken geleden ook vanuit een andere richting hoorde. Je moet niet iets te gehaast willen doen. Te gehaast waardoor je domme fouten maakt. Fouten maken overkomt iedereen zoals ik ook in de VI weleens lees. Dat is echter geen excuus voor jezelf omdat ook te doen want fouten zijn te voorkomen. Daarom was ik ook blij met de kritiek dat het er soms te gehaast uitzag wat er geplaatst werd. Een punt van aandacht waardoor de frequentie van het aantal plaatsingen op de site iets naar beneden zal gaan.

Wat moet www.puurvoetbalonline.nl toevoegen om geliefd te blijven onder de volgers van het Groninger amateurvoetbal werd door Bart aan de ondervraagden voorgelegd. Als antwoord kwam onder andere naar voren dat Puurvoetbalonline iets met de liveuitslagen moest gaan doen. Helaas voor die dat graag willen, dat gaat niet gebeuren. De uitslagen zijn namelijk al heel snel via diverse sites vindbaar zodat het voor mij mosterd na de maaltijd zou betekenen. Daar komt bij dat het niet eens zou lukken omdat ik daar op de zaterdag- en zondagavond geen kans toe zie.

Ook kwam de opmerking dat men de zogenaamde ‘belverslagen’ eerder wil lezen. Dat is ook iets wat niet gaat gebeuren omdat ik daar afspraken over heb gemaakt met de redactie van de Ommelander Courant. Ik plaats de verslagen die ik schrijf op de vrijdag na het weekend als een soort ‘service’ naar de bezoekende verenigingen en overige geïnteresseerden. Dat is de afspraak waar ik mij ook in de toekomst aan zal houden.

Een artikel plaatsen uit een andere sport waar ik voor de Ommelander Courant aanwezig ben wordt ook niet gewaardeerd. Zeventig procent van de ondervraagden ziet Puurvoetbalonline als een regionale voetbalsite en niet als een sportsite. Een duidelijk signaal van de bezoekers.

Een duidelijk signaal is ook dat de ‘kinderinterviews’ minder in trek zijn. Dat klopt want in verhouding worden die interviews inderdaad minder goed bezocht. Wat de bezoekers wel aantrekt is een stukje nostalgie wat nu precies een van de onderwerpen is waar Puurvoetbalonline in de toekomst meer aandacht aan gaat besteden.

Kort samengevat betekent de enquête dat er nog voldoende werk te doen is om Puurvoetbalonline nog beter te maken. Dat is alleen maar goed want achterover leunen en denken, het gaat prima zo, schiet niet op. Bezoekersaantallen, natuurlijk zijn ze prachtig als ze hoog zijn, zijn daarbij niet de maatstaf waar ik de populariteit van Puurvoetbalonline op wil baseren. Ik wil die baseren op het feit dat de bezoekers de site graag bezoeken om zijn aandacht voor alle facetten van het amateurvoetbal. Dat was waarom ik Puurvoetbalonline in 2009 begon en dat is hoe ik de site graag wil voortzetten. Iets voortzetten voor zolang ik het leuk vind, en misschien nog belangrijker, het mij gegeven is. Daarom allen die aan de enquête hebben meegewerkt heel erg bedankt voor jullie feedback op weg naar een hopelijk mooie toekomst voor Puurvoetbalonline. Verder bedank ik Bart Rogaar die veel tijd heeft gestoken in dit project waar ik hem enorm dankbaar voor ben.