Waar blijft de verbeterde versie pasjessysteem

Geschreven door Johan Staal op . Geplaatst in Even na praten

In december 2012 werd Nederland opgeschrikt door de dood van grensrechter Richard Nieuwenhuizen. Iedereen sprak er terecht schande van en we waren het allemaal roerend met elkaar eens, dit moesten we niet tolereren.
johann

Politiek Den Haag, de KNVB, alles en iedereen was van mening dit is het moment dat er wat moet gebeuren. We kregen de kreet, Zonder respect geen voetbal’ en meer van dat soort teksten en we beleefden zelfs een voetballoze zaterdag en zondag om op die manier aan te tonen hoe erg of het allemaal was geweest in Almere. Dat gold trouwens alleen voor het amateurvoetbal want in het betaald voetbal gelden andere normen en waarden.

Het programma Nieuwsuur bracht aan het licht dat het pasjessysteem wat in het amateurvoetbal gebruikt wordt zo lek als een mandje was. Dat was iets wat Puurvoetbalonline al eerder uit de doeken had ontdekt en daar bij de KNVB melding van had gedaan. Spelers die op een zaterdag voor de ene club wedstrijden speelden voetbalden vervolgens een dag later gewoon voor een andere vereniging. Bijna niet te geloven maar een ding weet ik zeker, in Nederland gebeurt dit op grote schaal.

Vorige week hoorde ik nog van een oud-scheidrechter dat het systeem zoals het nu gaat totaal niet werkt. Zijn woorden waren letterlijk, nummers en namen met elkaar vergelijken zegt mij helemaal niets. Dat is gewoon geen controle. Terug naar het oude systeem en dat is de fysieke controle. Als je het zaakje dan niet vertrouwd is vragen naar de geboortedatum een mooi middel om de waarheid boven tafel te krijgen.”

Duidelijk tot zover wat de KNVB echter niet is want ook vorige week hoorde ik het verhaal dat clubs nog steeds niet geïnformeerd zijn over de spelregeltoets die B-junioren noeten ondergaan terwijl de KNVB toch in juni onderstaand schrijven op internet liet circuleren:

Gele kaarten in de B-categorie worden niet meer geregistreerd, maar leiden direct tot 10 minuten ‘afkoelen’ tijdens de wedstrijd. Twee keer geel is nog steeds rood. (Directe rode kaarten worden wél geregistreerd)

B-junioren moeten een verplichte spelregeltoets maken. Wij als club gaan bekijken hoe we onze spelers hierop gaan voorbereiden.

Het gebruik van en controle op de spelerspassen wordt verbeterd.

Het protesteren door spelers/trainers wordt (net als in het Betaald Voetbal) bestraft met een gele kaart. Alleen de aanvoerder mag inhoudelijke vragen stellen aan de scheidsrechter.

Alle tuchtuitspraken worden online bekend gemaakt   

Teksten die aan duidelijkheid niets te wensen over laten maar dan moeten verenigingen wel geïnformeerd worden. Ik begreep dat de bond dat tot op dit moment nog niet, of onvoldoende, heeft gedaan en er al geluiden klinken die zeggen, ik zie het voorlopig ook nog niet gebeuren.

In een digitaal tijdperk moeten toegeven dat je terug moet naar een systeem wat als oud wordt gezien is lastig. Een systeem hanteren wat zo lek als een mandje is mogen we competitievervalsing noemen. Dat laatste is veel erger dan toegeven dat het systeem wat een paar medewerkers bedacht hebben wel bij het grof vuil gezet kan worden. Dat is namelijk de realiteit, de bond laat toe dat zijn eigen leden elkaar onderling besodemieteren.

,Zonder respect geen voetbal, gegarandeerd we krijgen het ook dit seizoen weer veelvuldig te horen. Want we zullen ook in het seizoen 2013-2014 helaas weer getrakteerd worden op overvliegende traumahelikopters en grote vechtpartijen op voetbalvelden in Nederland omdat de voetbalwereld als een afspiegeling wordt gezien van de maatschappij waarin we leven.

Dat is jammer maar wel een terechte constatering want waar de rechters in ons land vaak te mild zijn met het bestraffen met welke vorm van geweld dan ook doet de KNVB dat niet anders. Een jeugdspeler voor zes maanden schorsen omdat hij een tegenstander dusdanig toegetakeld heeft dat er een traumaheli aan te pas moest komen is geen straf. Dat soort gasten moeten voor altijd van een voetbalveld verbannen worden. Dat zou ook moeten gelden bij iedereen die   lichamelijk geweld op een voetbalveld gebruikt. Lichamelijk geweld op het veld, een uitsluiting voor de rest van je loopbaan als voetballer.

Maar vanuit Heerenveen en andere districtsbureau schijnt het nog aardig stil te zijn. Maar wie weet is dat de stilte voor de storm en komt de KNVB straks met een aantal maatregelen die er voor zullen zorgen dat we weer, schone’ competities krijgen en waar geen plaats is voor gasten die denken dat het voetballen een sport is waarbij  een tegenstander of scheidsrechter in elkaar getimmerd dient te worden.