Een uitgebreide terugblik Sportquiz Kloosterburen

Geschreven door Eric Huizinga/Harry Reitsma op . Geplaatst in Even na praten

Het is alweer een week geleden dat de sportquiz van de voetbalvereniging Kloosterburen, in samenwerking met café Willibrord organiseerde. Een prachtig evenement en waar op de site van de voetbalvereniging Kloosterburen het volgende over te lezen was.

cbk                       Kloosterburen1

Dat de Sportquiz een spannende aangelegenheid is, weten we inmiddels wel. Maar afgelopen Zaterdagavond in een bomvol Café Restaurant Willibrord was er spanning tot aan de allerlaatste vraag. Die vraag, een benaderingsvraag, was als volgt; wat is de toeschouwerscapaciteit van stadion Feyenoord? Het team “Prügel”, met Peter Reitsma, Bert Stiekema en Robbert Stiekema, was er uiteindelijk het dichtste bij waardoor de Ommelander Courant voor de tweede maal op rij net naast de titel, “Sportkenner van het jaar”, greep.

Team Prügel, vernoemd naar de oud consul Johan Stiekema, deed voor de eerste keer in deze samenstelling mee en pakte dus tot ieders verbazing meteen de hoofdprijs, knap werk! Op de derde plaats eindigden de matadoren van Team BIT. Deze driemalige winnaars hadden toch maar weer, voor de vijfde keer op rij, de finale gehaald. Ook dat is al een prestatie op zich. Sportquiz 2013

Met 19 teams, 1 team moest zich noodgedwongen terugtrekken, deed een record aantal teams mee. Jack en Van Gelder regen opnieuw de vragen met de nodige humor aan elkaar zodat de sfeer er goed inzat. Na 3 rondes en dus 55 vragen werd al duidelijk welke teams zich gingen mengen in de strijd om het kampioenschap. Teams Ommelander en BIT gingen aan kop met elk 43 (1) vragen goed, gevolgd door; Kwik Kwek en Kwak (37) FC Prügel (36) en Steurterreur (35). Na ronde 4 mochten uiteindelijk 3 teams deelnemen aan de ronde Petje op/af. Al na drie vragen was het pleit beslecht en schoof team FC Prügel aan voor de finale bij de al geplaatsten Ommelander Courant en Team BIT. De finale was de spannendste van alle finales tot nu toe. FC Prügel wist een voorsprong op te bouwen van 2 punten met nog twee vragen te gaan. Team BIT was te ver op achterstand geraakt en moest lijdzaam toezien hoe het team van de Ommelander met Johan Staal, Erik Post en Hielko Merkus de laatste 2 vragen goed beantwoorde. Een gelijke stand was het resultaat en de uitkomst daarvan is al eerder gememoreerd.

Ad interim juryvoorzitter Han Bos, geflankeerd door mede jury leden Jan van der Klei en Bob Bolt, reikte de Gerard Ernens Wisselbokaal en de daarbij behorende prijzen uit aan het winnende team. Jan Muller moest helaas door ziekte deze aflevering aan zich voorbij laten gaan. Één halve en 2 hele Stiekema’s waren dus de koning te rijk, daarbij opgeteld hun familieleden, die wellicht nog blijer waren. De eerste aanmeldingen voor volgend jaar zijn alweer binnen, en vooral het team van de Ommelander Courant zint alweer op wraak zo viel te beluisteren na afloop. Alle 19 teams worden bedankt voor hun sportieve inzet en de geweldige avond die we toch maar mooi weer hebben gehad!

Namens de Sponsorcommissie,

Eric Huizenga

De sportquiz nader belicht, Jack en van Gelder doen boekje open

De 5e uitvoering van de hilarische Willibrord/VV Kloosterburen sportquiz was een groot succes, zo valt in de uitstekende weergave van sterverslaggever E. Huizinga te lezen. Hij schreef, in tegenstelling tot de ervaren journalisten van de Ommelander Courant, de naam van de winnaars wel op juiste wijze. In deze nadere belichting wil ik ingaan op de ervaringen van de presentatoren. U begrijpt dat het ook voor ons altijd weer een uitdaging is om het de deelnemers en vanzelfsprekend ook de toeschouwers naar de zin te maken.

De voorbereiding

Al maanden van tevoren komt de sponsorcommissie bijeen om zich te beraden over de quiz en wordt een eerste aanzet gedaan voor het bedenken van de vragen. De meeste vragen worden zelf bedacht en zijn dus niet op internet te vinden. Soms wordt er ergens van een site wel een leuke vraag geplukt, maar dat is doorgaans niet het geval. Naast de vragen wordt uitgebreid stilgestaan bij vernieuwing van de quiz, want ook in dit geval betekent stilstand achteruitgang. De beeldvragen worden bedacht door de commissie en computertechnisch door Misja Loeffen verwerkt. Binnen de commissie verschillen we vanzelfsprekend wel eens van mening, hoewel er een uitstekende samenwerking is. Maar vooral over de moeilijkheidsgraad wordt divers gedacht. Enerzijds moet de quiz toegankelijk zijn voor iedereen, anderzijds moet het voor de echte kenners ook een uitdaging blijven.

Ik ben over het algemeen van mening dat de vragen Tudeproof moeten zijn. Tudeproof wil in dit geval zeggen dat ook Theodorus Bos uit Kruisweg moeite zou kunnen hebben met een vraag. Dat laatste wil dan weer zeggen dat het gros van de deelnemers de vraag niet weet te beantwoorden. Zouden er dan meer multiple choice (meerkeuzevragen) moeten komen wat een optie is maar ik denk niet dat de quiz daardoor gemakkelijker wordt.

De laatste weken voor de quiz worden de punten op de i gezet. Er vindt overleg plaats met Arjan en Christel. Wat voor prijzen moeten er komen. Tot hoever kunnen we gaan voor wat betreft het aantal deelnemers? De jury wordt geïnformeerd, hoewel in deze laatste aflevering Jan van der Klei een actieve rol in de organisatie heeft gehad. De jury controleert de vragen op de juistheid en als dat zijn beslag heeft gekregen, wordt er een boekwerk van gemaakt. Iets wat al jaren in uitstekende handen van de schrijvende agrariër Eric Huizinga ligt. Voor wat betreft het aantal deelnemers, hebben we de grens bepaald bij 20. Bij dat aantal heeft iedereen een redelijke zitplaats en kan er ook door de toeschouwers nog een plekje worden gevonden.

Dit jaar werd juryvoorzitter Jan Muller helaas ziek, waardoor op het laatste moment nog een vervanger moest worden gezocht. In de persoon van Bob Bolt werd deze gevonden en ik moet zeggen dat onze commissie het idee had dat Bob al jaren jurylid was. Hij kweet zich uitstekend van zijn taak, hoewel Ite M te Kleine Huisjes het idee had dat hij het alleen maar voor de biertjes deed. Ik moet dit rechtzetten, want het tegendeel is waar.

Het dagje en avondje sportquiz

Al om 14.00 komen een aantal commissieleden bijeen om de zaal in gereedheid te brengen. Het beeldscherm wordt opgesteld en de computer gekoppeld. Het geluid wordt getest door onze onvolprezen Dolf Toppen. De prijzen worden tentoongesteld en de diverse tafeltjes worden zo goed mogelijk verdeeld, zodat iedereen redelijk ongestoord zijn vragen kan beantwoorden.

Om 18.30 komen commissie, jury, technische man en presentatoren samen om de zaken nog even kort door te nemen en om gezamenlijk even wat te eten.

Vanaf 19.30 komen de deelnemers al binnen en om 20.00 gaan de presentatoren zich verkleden. Het dit jaar gekozen colbertje met naam en toenaam was belangeloos beschikbaar gesteld door Ron Bolt en ik moet zeggen dat het leek alsof het op maat was gemaakt.

Klokslag 20.30 startte de begintune van Sport in Beeld, maar helaas….., te zacht! Dolf, onze geluidsman, had vooraf uitgebreid getest, maar zonder dat wij het wisten, wil hij dan vaak nog even een knopje beroeren. En u weet, even een knopje beroeren, heeft vaak enorme gevolgen. Maar gelukkig bij de tweede keer kwam het geluid luid en duidelijk over en konden Jack en van Gelder opkomen. Een gezellige boel, dat was duidelijk. Na enige uitleg begon de avond. Voor ons is het dan mooi om te zien dat na vraag 2 de eerst zweetdruppels al op de diverse voorhoofden verschijnen. Hoewel sommige vragen, mijn inziens, écht te gemakkelijk zijn, zat dhr. G. Timmer, wonende aan de Singel en oud-voorzitter van de voetbalvereniging meteen al met zijn handen in het haar. Hoewel hij enorme hulp had, bleek dat zijn team, Timmer en Co, slechts 3 van de eerste 20 vragen juist had beantwoord. Ite Mulder van team Bit, deed inmiddels verwoede pogingen om bij team Ommelander af te kijken, maar dat werd bijtijds verijdeld door een streng jurylid. Een jurylid, dhr. Bos, die daarvoor speciaal was aangesteld.

Iedereen deed fanatiek mee, maar al snel werd duidelijk dat er behoorlijke verschillen waren tussen de diverse teams. Bepaalde dames probeerden met hun charmes ons te beïnvloeden, maar wij zijn wel wat gewend en dus lukte dat niet. Ook het tafeltje met Kwik, Kwek en Kwak deed pogingen, maar charme zou je dat niet kunnen noemen. Ik zeg tafeltje omdat alle teamleden op hun eigen wijze enige informatie aan ons wilden ontfutselen. Voor ons als presentator is het ondoenlijk om te zien of iedereen het goed naar de zin heeft, maar uit de reacties achteraf kan ik niet anders destilleren dan dat het geval is geweest. Alleen dhr. G. Timmer gaf te kennen dat hij niet weer mee wilde doen omdat de moeilijkheidsgraad toch te hoog voor hem was.

Na enig gepraat zijn we echter tot de slotsom gekomen dat hij volgend jaar gewoon weer meedoet, maar dat we dan vooraf één vraag vooraf met hem zullen doornemen. Onder die voorwaarde doet dhr. Timmer ook volgend jaar weer mee. Wij, Jack en van Gelder, hebben ons prima vermaakt en we hopen dat alle, nu aanwezige, teams, ook volgend jaar weer meedoen. Jullie kunnen je nu al opgeven!

Tot volgend jaar,