Stand van zaken kunstgrasveld in Bedum

Geschreven door Johan Staal/Martin Broekmans op . Geplaatst in Even na praten

Tijdens mijn bezoek aan de gemeenteraadsvergadering op donderdag 20 september in Bedum kwam ik er al snel achter dat het kunstgrasveld in Bedum allesbehalve een hamerstuk wordt. Als een leek op politiek gebied leek het mij verstandig om mij eens dieper in de problematiek rond het kunstgrasveld in Bedum te duiken.

images

Ik besloot raadslid Martin Broekmans(Gemeentebelangen) te vragen of hij mij de werkelijke situatie kon uitleggen en waar Martin gehoor aangaf. Een reactie die aangaf dat als het tegenzit nog vele trainingen niet door zullen gaan in Bedum waar het trainingsveld de komende weken weer omgetoverd zal worden in een modderpoel waar geen bal op wil rollen:

Beste Johan,

Jou vraag is niet eenvoudig uit te leggen maar ik doe een persoonlijke poging:

In de verkiezing strijd van twee jaren geleden heeft Gemeente Belangen in haar verkiezingsprogramma op genomen aanschaf van twee kunstgrasvelden in Bedum, het CDA heeft niet schriftelijk in haar verkiezingsprogramma, maar wel in de laatste twee weken voor de verkiezingen kenbaar gemaakt via reclameborden om de lantarenpalen voor aanschaf van kunstgrasveld(en) te zijn met de tekst ‘als het effe kan kunstgras in Bedum’. De andere partijen: Christen Unie, PvdA en VVD niet.

 Na de overweldigende overwinning van Gemeente Belangen van 3 naar 6 zetels is het ons niet gelukt een College te vormen in Bedum, het College bestaande uit Christen Unie, PvdA en CDA bleven op het pluche zitten en hebben een meerderheid van één namelijk 8 van de 15 zetels. Deze samenstelling van Christen Unie, PvdA en CDA vormen al jarenlang het College in Bedum.

Zelf heb ik Sport, Recreatie en Cultuur in mijn portefeuille en ben zelf oud voorzitter van CVVB (11 jaar)geweest. Voor mijn periode als raadslid heb ik samen met mijn collega van vv Bedum diverse gesprekken gevoerd met de toenmalige wethouders Sport over aanschaf van een kunstgrasveld in Bedum. Ik praat dan over de periode van 1996 t/m 2007. De enige wethouder toen die de situatie begreep was de vader van Peter Berghuis, Piet Berghuis, die actief was voor de vereniging CVVB als speler en supporter maar helaas kreeg hij het niet voor elkaar.

De andere wethouders in die periode namen de beide verenigingen niet serieus en zo is het al die jaren gegaan. We konden als voorzitters de politiek niet overtuigen van het nut van een kunstgrasveld in Bedum. We hebben diverse ludieke acties gedaan waaronder een hoogwerker met daarin Jan van Dijken (trainer A1) die als straf niet mocht trainen op het huidige oefenveld omdat hij getraind had zonder toestemming van de terreinbeheerder (op een wedstrijdveld). Jan had dit gedaan als protest uiting vanwege de slechte gesteldheid van het oefenveld.

Je zult begrijpen dat ik er boven op zit nu ik zelf in de raad zit, nu heb ik namelijk de kans om er zelf iets aan te doen.

Het College van Bedum voert al jaren een zeer voorzichtig beleid, zorgen dat je meer als genoeg in kas hebt en als er bezuinigd moet worden, worden er geen keuzes gemaakt waarop je wilt bezuinigen maar wordt de kaasschaaf methode gebruikt en word overal een stukje van afgesneden, maar op een gegeven ogenblik is die kaas ook op!

In goede tijden was er geen geld voor een kunstgrasveld en nu het minder gaat ook niet omdat het College op de zelfde voet doorgaat als bovengenoemde uitleg met één uitzondering de huidige wethouder van Sport Menne van Dijk die na de verkiezingen de voetbalverenigingen wel serieus nam en dat wordt ook beaamd door beide verenigingen.

 In de afgelopen twee jaar is er gewerkt om het kunstgrasveld in Bedum te krijgen, gesteund door Gemeente Belangen en later door het CDA. In de afgelopen ABZ vergadering doet het CDA het voorstel om het krediet voor kunstgras naar voren te schuiven en het direct ter beschikking te stellen zodat er in het najaar van 2012 gestart kan worden met de voorbereidingen, een voorstel werd toen gesteund door mij maar werd door de andere partijen weg gehoond, daar waren ze nog lang niet aan toe. Heb toen de volgende dag contact opgenomen met het CDA en voorgesteld een motie in te dienen in de raadsvergadering van voor de vakantie, als die motie aangenomen word CDA 3 zetels en GB 5 is samen 8 dus een meerderheid in de raad.

 Maar zo werkt het niet in de politiek want het CDA zit in het College van Bedum en het CDA wilde niet samen met GB een motie indienen en kwam met een eigen motie gesteund door de overige twee coalitie partijen en het was een niets zeggende motie waar je alle kanten mee op kon.( Het kwam erop neer reserveren en nog niet besluiten) Heb toen zelf een motie ingediend namens GB maar je begrijpt het al die werd met ruime meerderheid naar de prullenbak geschoven.

Dit is helaas de politiek als je een college aangaat kun/wil je niets met een andere niet coalitie partij te maken hebben. In de commissies ABZ en VROM wordt gediscussieerd over onderwerpen die dan later als hamerstuk of bespreekstuk naar de raad gaan. Je hebt het zelf meegemaakt in de laatste raadsvergadering,

VV Onderdendam was onderdeel van de Kadernota die als bespreekstuk naar de raad is gegaan en goed is afgelopen voor de vv Onderdendam.

Het geld 430.000 euro is gereserveerd voor aanschaf kunstgrasveld, eigen bijdrage 50000 euro (zelfwerkzaamheid of geld) door beide verenigingen maar nu moet de raad de knoop doorhakken en er zijn partijen die tegen zijn nl: de VVD en Fractie Hoiting die dit geld gezien de crisis niet willen besteden aan het kunstgras maar voor andere zaken willen uitgeven of reserveren.

In de maand november wordt de begroting door genomen en dan is het erop of er onder gaat het college akkoord dan komt het kunstgras er maar heeft de wethouder niet de steun die hij nu verwacht binnen het college dan word het tricky want dan moet het CDA kleur bekennen en of ze dat doen is nog maar te bezien. Wij als oppositie partij zijn al jaren voor aanschaf maar moeten toe kijken als het nee wordt hoe ik het woord ook neem en wat ik ook zeg zit in de oppositiebanken en dus in de minderheid (5 van de 15 zetels).

Hoop dat het een beetje duidelijk is geworden, lees namelijk in je redactionele stukken dat je niets van de politiek moet hebben en hoop dat je mening een beetje is veranderd er zijn gelukkig ook genoeg raadsleden die na de verkiezingen hun best doen om zaken voor de inwoners voor elkaar te krijgen.

Maar lange adem moet je wel hebben en niet denken dat iets zo voor elkaar is, zo werkt het helaas namelijk niet en daar moest ik ook erg aan wennen in mijn eerste jaar maar ga gewoon door en probeer van alle kanten ervoor te zorgen dat de beide clubs volgend jaar op kunstgras kunnen spelen en trainen.