Als we niet winnen, dan....................

Geschreven door Henk Doppenberg op . Geplaatst in Columns

Weer een herkenbaar verhaal van Henk Doppenberg waarbij het deze keer gaat over een trainer die als passant de hele vereniging naar zijn hand wil zetten.
Profielfoto van Henk Doppenberg www.henk-doppenberg.nl

Als het eerste van Friesland'95 een half uur voor het einde van de wedstrijd op een 3-0 achterstand komt, besluit een deel van het publiek om naar huis te gaan en veel andere mensen lopen mokkend naar de kantine. Slechts een klein deel van de supporters blijft staan, maar die zien de ploeg ook nog op 0-4 en de uiteindelijke 0-5 eindstand komen. Diep teleurgesteld over de vierde flinke nederlaag op rij, zoeken veel mensen elkaar op en ze zijn het allemaal met elkaar eens. Iedereen vindt namelijk dat de trainer zo snel mogelijk ontslagen moet worden en tevens dat de mensen die hem aangesteld hebben, een enorm grote fout hebben gemaakt. Deze man, die tot op heden alleen nog maar jeugd heeft getraind, heeft het er namelijk alleen maar over dat er meer voetbal in het team moet komen, maar lijkt volgens hen totaal te vergeten dat er ook punten gepakt moeten worden. Als dit zo door blijft gaan, wordt de kans dat ze meteen weer degraderen volgens velen namelijk wel heel groot en daar zitten ze niet op te wachten. De club heeft immers niet voor niets jaren geknokt om een keer uit die zesde klasse te komen. Tjardo en Hilbert, die sinds het begin van dit seizoen samen de technische zaken van Friesland'95 voor hun rekening nemen, zitten enorm met de hele situatie in hun maag. Ten eerste omdat ze balen van al die onvrede in de vereniging en ten tweede omdat ook zij er niet aan moeten denken dat de club volgend jaar weer in de laagste klasse speelt. 'Wat een gedoe.' 'Precies. Zullen we nog even met de trainer gaan praten?' 'Lijkt me niet goed. Die man zit immers nog met de wedstrijd in zijn hoofd en hij moet zeker niet de indruk krijgen dat we een zondebok aan het zoeken zijn. Laten we daarom dinsdag na het trainen maar even met hem in gesprek gaan. Dan kunnen wij er nog eens rustig over nadenken en ik neem aan dat hij dit zelf ook zal doen.'

Tjardo knikt een keer. 'Ik ben het met je eens en hoop eerlijk gezegd, dat hij zelf ook in de gaten heeft dat dit zo niet gaat. Volgens mij moet hij veel realistischer gaan voetballen, dus niet zo op de aanval als nu. Dit is best aardig om te zien, maar het is veel belangrijker om een paar keer te winnen of gelijk te spelen. Aan complimenten voor het spel hebben we uiteindelijk niets, maar aan punten wel. We moeten dit seizoen namelijk absoluut niet degraderen, want dat kost de vereniging geld.' 'Hoe bedoel je?' 'Nou, we hebben nu twee keer thuis gespeeld en beide keren was er zeker veertig, vijftig man meer publiek dan vorig seizoen. Die brengen wel geen wereldbedragen mee, maar betalen intree, kopen bijna allemaal lootjes en verteren het één en ander in de kantine. Als je dit over dertien thuiswedstrijden rekent, zal het voor de penningmeester daarom best interessant zijn.'

Hilbert ziet ook nog een ander probleem. 'Je hebt gelijk, maar wat denk je van de jeugd?' 'Ik weet niet wat je bedoelt.' 'Nou, ik heb begrepen dat er bij de pupillen dit seizoen twintig nieuwe leden bij zijn gekomen en de afgelopen jaren was dat niet meer dan de helft.' 'Volgens jou heeft die extra aanwas er dus mee te maken dat we een klasse hoger zijn gaan spelen.' 'Dat weet ik wel bijna zeker, want we hebben ten eerste vorig seizoen rondom dat kampioenschap heel veel positieve publiciteit gehad en ten tweede, spreekt winnen en om de prijzen spelen de mensen nu eenmaal aan.'

Terwijl de mannen in de richting van de kantine lopen en de nodige negatieve opmerkingen over de prestaties van het eerste aan moeten horen, blijkt dat de voorzitter ook al een beetje nerveus aan het worden is. 'Kan ik jullie even spreken, jongens?' 'Moet dat nu? Hilbert en ik hebben namelijk net afgesproken dat we dinsdag na het trainen met de trainer gaan praten en de situatie tot die tijd maar even laten rusten.' 'Dat vind ik geen probleem, maar ik spreek jullie toch liever nu even.' 'Nou, goed dan.'

Als de heren een paar minuten later samen in de koffiekamer zitten, blijkt dat de voorzitter niets bijzonders te vertellen heeft en alleen zijn ongerustheid even uit wil spreken. 'Mannen, we zullen ons dit seizoen toch wel weten te handhaven?' 'Dat weet ik niet en Hilbert natuurlijk ook niet. Er moet echter wel iets aan de speelwijze veranderen, want op deze manier vrees ik dat het met de Kerst bij wijze van spreken al is gebeurd. Misschien is dat wat negatief, maar hoe langer je op nul punten blijft staan, des te moeilijker het wordt.' 'Wat moet er volgens jullie precies aan de speelwijze veranderen?'

Hilbert en Tjardo kijken elkaar een keer aan. Zij vinden namelijk dat de trainer zelf het grootste probleem is en begrijpen eigenlijk ook niet dat hij aangenomen is, maar hebben goed met elkaar afgesproken om geen kritiek op het werk van hun voorgangers te leveren. 'Volgens ons moet er veel minder aanvallend worden gespeeld. Eerst zorgen dat we een aantal punten pakken. Dan krijgt de ploeg namelijk vertrouwen en gaan ze vanzelf beter voetballen. Al moet de wil om goed voetbal te spelen ook weer niet overdreven worden, want onze spelers zijn geschikt voor de middenmoot van deze klasse en zeker geen wereldvoetballers. Ik heb de trainer al wel over volgende kampioenschappen horen praten, maar heb echt geen idee waar hij dat op baseert. Of we moeten een stuk of vijf, zes versterkingen krijgen, maar dat zien Tjardo en ik niet zo snel gebeuren.' 'Hij denkt aan Folkert, Foeke, Gerlof en Egbert uit de JO19 en wil die spelers in de winterstop zelfs al bij de A-selectie te halen.'

De heren van de technische commissie schudden een paar keer met hun hoofd.' Ten eerste vraag ik me af waarom wij daar niets van weten en ten tweede gaat dit niet gebeuren ook. De JO19 heeft namelijk maar veertien spelers en kan die vier jongens dus niet missen en verder lijkt me dat helemaal niet nodig. Ook zonder die jeugdspelers moeten we ons namelijk in deze klasse kunnen handhaven en aan een eventuele promotie denk ik niet eens.' 'Hilbert heeft gelijk. Ik baal er trouwens behoorlijk van dat die trainer dingen op eigen houtje gaat doen.' 'Hij zegt dit met de T.C.  besproken te hebben.' 'Waarschijnlijk met de mensen die hem hebben aangenomen, maar zeker niet met ons.' 'Dat zou kunnen en dan ligt de fout dus bij onze vereniging.'

Tjardo en Hilbert kijken elkaar opnieuw aan en blijken elkaar zonder woorden te begrijpen, want ze hebben geen van beide trek om nog verder over deze situatie door te praten en daarom staan ze op. 'We gaan dinsdag met de trainer om de tafel en zullen er dan sterk bij hem op aandringen dat hij zijn visie in ieder geval voorlopig opzij zet en aan het resultaat gaat denken. ''Wat doen jullie als hij dat weigert?' 'Dan eisen we het van hem.' 'En als hij het dan nog niet doet?'' Dan wordt het een zaak voor het bestuur, want dan valt er eigenlijk niet meer met die man te werken. Zover is het echter nog niet. Laten we eerst dinsdagavond maar afwachten.' 'Best. Houden jullie me op de hoogte?' 'Natuurlijk.'

Als de mannen van de technische commissie dinsdagsavonds met de trainer in de bestuurskamer zitten, blijkt de man niet helemaal te begrijpen wat er aan de hand is. 'Heren, jullie zijn toch niet zenuwachtig aan het worden nu we vier wedstrijden verloren hebben? We moeten namelijk nog tweeëntwintig wedstrijden, dus is er nog niets aan de hand. Zeker omdat we elke week beter gaan voetballen. Ik durf zelfs te stellen dat we verzorgder en beter voetbal spelen, dan de vier teams waar we nu van verloren hebben. 'Dat kun jij wel vinden, maar we hebben qua resultaat vier keer geen schijn van kans gehad. Als we de volgende vier wedstrijden op dezelfde manier verliezen en die kans lijkt mij vrij groot, hebben we volgens mij zelfs een gigantisch probleem. Ten eerste omdat de spelers er dan weinig vertrouwen meer in zullen hebben en ten tweede wordt het dan steeds moeilijker om uit die degradatiezone te komen.' De trainer kijkt Tjardo met een ernstig gezicht aan. 'Ik heb twee vragen. Ten eerste of jullie nog vertrouwen in me hebben en ten tweede, wat ik volgens jullie moet doen om uit deze situatie te komen.' 'Daar wil ik je wel antwoord op geven en ik spreek dan gelijk namens Tjardo. In theorie is er na vier verloren wedstrijden natuurlijk niets aan de hand. Als we zien hoe jullie voetballen en hoe simpel we doelpunten tegen krijgen, hebben we er echter heel weinig vertrouwen in dat je het tij weet te keren. Volgens ons is er verder maar één manier om aan deze situatie een einde te maken en dat is niet meer zo aanvallend voetballen. Het spel van de eerste wedstrijden is leuk als je kwalitatief veel beter bent dat je tegenstanders, maar dat zijn we niet. Probeer daarom de komende weken eerst maar eens de nul te houden. Als dat lukt, hebben we in ieder geval vier punten en zeer waarschijnlijk nog wel een paar meer. We zijn een debutant in de vijfde klasse en hoeven dus echt niet het beste voetbal te spelen. Handhaven is voldoende. Als we volgend seizoen er misschien nog een speler van buitenaf bij krijgen en de jongens van de JO19 overkomen, zetten we dan wel weer een volgend stapje.'

Het blijft even stil, maar dan blijkt de trainer het niet erg met Hilberts verhaal eens te zijn. 'Ik vind dit een vervelende situatie, want ik heb destijds bij het sollicitatiegesprek verteld wat mijn visie was en daar was iedereen het toen mee eens. In tegenstelling tot veel mensen binnen deze vereniging, ben ik namelijk helemaal niet bang om te degraderen. Als we op mijn manier blijven voetballen en de hele club zo gaat spelen, zijn we over een jaar of vijf namelijk een stabiele tweedeklasser en de helft of nog meer groter geworden. Om de jeugd zo snel mogelijk aan mijn speelwijze te laten wennen, wil ik de vier jeugdspelers die volgend jaar overkomen dan ook uiterlijk vanaf de winterstop bij mijn selectie halen.'

Hilbert zucht een keer, want hij ziet problemen ontstaan. 'De jeugdspelers komen niet eerder over dan bij de volgende competitie.' 'Mij is beloofd dat het eerder zou gebeuren.' 'Niet door ons en het kan ook niet, want anders heeft de JO19 mensen tekort. Verder zien wij een eventuele degradatie wel als een heel groot probleem. Je bent namelijk niet zomaar weer uit die zesde klasse en een tweedeklasser worden we al helemaal nooit. Daarom verzoeken we je met klem om dat verhaal te vergeten, je speelwijze aan te passen en eerst maar eens te proberen om een paar plaatsen omhoog te komen.' 'En als ik dat niet doe?' 'Dan eisen we het van je. 'Daarmee creëren jullie een onwerkbare situatie voor me.' 'Als dat zo is, moet je naar het bestuur gaan.' 'Dat zal ik zeker doen.'

Het gevolg van alles is dat de trainer de volgende avond zijn functie neerlegt en de hele vereniging plotseling weer vertrouwen in de toekomst heeft. Hilbert en Tjardo blijven echter vinden, dat de mensen van het bestuur en de vorige T.C. ook een fout hebben gemaakt. Iemand met zo'n afwijkende visie had namelijk nooit aangenomen mogen worden.